fbpx

BP Legal - Jogi Kisokos

Összes fogalom

GDPR

Szerződések

Ipsum

im ad m

Lorem

te irure d

tetha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Aláírási címpéldány

Az aláírási címpéldány közjegyző által kiállított és hitelesített okirat, melynek célja egy adott céget képviselő személy aláírásképének azonosítása, annak igazolása, hogy a cég nevében aláírásra jogosult személy hogyan és milyen formában ír alá.

Aláírás-minta

Az aláírás-minta ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által kiállított dokumentum, amely egy adott cég képviseletében eljáró személy aláírásának hitelességét igazolja.

Apport

Az apport gazdasági társaságok részére teljesített, a törzstőke összegébe beszámító nem vagyoni hozzájárulás.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

Cégjegyzék

A cégjegyzék a cégbíróság által vezetett közhiteles és nyilvános nyilvántartás, amely a Magyarországon bejegyzett cégeket, az azokra vonatkozó adatokat és az adatok igazolására szolgáló mellékleteket, illetve egyéb okiratokat tartalmazza.

Cégkivonat

Cégkivonat egy adott cégre vonatkozó, a cégjegyzékben szereplő hatályos, fennálló adatokat hitelesen tartalmazó dokumentum.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

Diszpozivitás

Diszpozitív szabályoknak nevezzük azokat a rendelkezéseket, amelyek a törvény szövegében előírásra kerülnek ugyan, azonban a törvény egyúttal azt is megengedi, hogy a felek – különösen a polgári jogi jogviszonyokban – közös megegyezéssel eltérjenek azoktól.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E

Előleg

Az előleg polgári jogi fogalom, adásvételi szerződések esetében a vevő vételi szándékának jelzésére, megerősítésére szolgál az eladó felé. Az előleg összegét a későbbi vételárba be kell számítani, az adásvétel meghiúsulása esetén pedig visszajár a vevőnek.

Elővásárlási jog

Az elővásárlási jog polgári jogi fogalom, amely alapján egy adott dolog tulajdonosa rendelkezhet úgy, hogy bizonyos személy (vagy személyek) másokat megelőzően vásárolhatják meg a dolgot, amennyiben arra a tulajdonoshoz vételi ajánlat érkezik.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F

Felszámolási eljárás

A felszámolási eljárás egy gazdasági társaság megszüntetésére irányuló, a cég székhelye szerint illetékes törvényszék által elrendelt eljárás, amelyet egy felszámolással hivatalosan foglalkozó cég, az úgynevezett felszámoló folytat le.

Foglaló

A foglaló polgári jogi fogalom, a szerződés megerősítésére vonatkozó többletszankció.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H

Hatály, hatályos, hatályba lép

A hatály fogalma jogi szakkifejezés, mellyel a jog minden területén – nem csak a polgári, de a büntető-, alkotmány vagy pénzügyi és munkajogban egyaránt – találkozhatsz.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I

Ingatlan-nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartás közhiteles nyilvántartás, amely településenkénti – nagyobb városok esetén kerületenkénti – bontásban tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának főbb adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és más, jogi szempontból releváns tényeket.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J

Jegyzett tőke

Jegyzett tőkeként kell kimutatni vállalkozásnál a létesítő okiratban meghatározott tőkét, melyet cégformánként különböző néven nevezünk, úgymint alaptőke, törzstőke, vagyoni hozzájárulás vagy vagyoni betét.

Jogi személy

A jogi személy általános jogi fogalom. Személyek olyan közösségét nevezik így, amely jogképességgel rendelkezik, azaz jogok és kötelezettségek alanya lehet –pl: köthet szerződést, vehet fel kölcsönt vagy elfogadhat pénzbeli teljesítést.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K

Kaució

Kaució az óvadéknak egy sajátos elnevezése, amit jellemzően bérleti szerződések esetében szoktak kikötni és biztosítékként szolgál arra az esetre, ha a bérlő valamilyen szerződéses kötelezettségét megszegné.

Kötbér

A kötbér lényege, hogy a szerződés kötelezettje vállalja, hogy abban az esetben, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződést nem vagy nem az előírtaknak megfelelően teljesíti, meghatározott összeget fizet a jogosult részére.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

Óvadék

Az óvadék valamilyen szerződésben biztosított kötelezettség biztosítására szolgál olyan módon, hogy a szerződés kötelezettje az óvadék tárgyát a másik fél rendelkezésére bocsátja.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S

Saját tőke

A jogi szabályozás szerint saját tőkeként csak olyan tőkerészt lehet kimutatni, melyet a tulajdonos bocsátott a vállalkozás rendelkezésére, vagy a tulajdonosok az adózott eredményből hagytak a vállalkozásnál.

Székhely

Székhellyel minden vállalkozásnak rendelkeznie kell, aki gazdasági tevékenységet folytat: legyen szó zrt.-ről, kft.-től, egyéni cégről vagy akár egyéni vállalkozóról.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T

Telephely

A telephely egy olyan, az adott cég székhelyétől eltérő helyen, de a székhellyel azonos településen található hely, ahol a cég tartósan üzleti tevékenységet végez.

Ezeket olvastad már?

Copyright © 2021 – BP Legal

Minden jog fenntartva