fbpx

Fióktelep

A fióktelep egy adott cégnek az olyan telephelye, amely a székhelytől eltérő településen található. Cég fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. A jogszabályok nem korlátozzák a létesíthető fióktelepek számát.

A fióktelep fogalmának megértéséhez először tehát a székhely és a telephely fogalmakat szükséges tisztázni. A székhely a cég bejegyzett irodája, főszabály szerint a központi ügyintézés helye. Ez az a cím, amely megjelenik a hivatalos dokumentumokban, ez szerepel a cégbélyegzőn, ide érkeznek a cég hivatalos iratai és egy hatósági ellenőrzés során is itt fogják keresni a cég képviselőit.

Székhellyel minden vállalkozásnak rendelkezni kell, legyen szó cégről vagy egyéni vállalkozásról. A székhely megléte a bejegyzés vagy nyilvántartásba vétel feltétele. Ez lehet például az egyéni vállalkozó által bérelt lakásingatlan vagy egy cég tulajdonát képező irodahelyiség is, de akár egy székhelyszolgáltatást nyújtó cég is elláthatja ezt a feladatot. Egy webfejlesztéssel foglalkozó egyéni vállalkozó esetében például elképzelhető, hogy a munkavégzés is teljes egészében ezen a helyen, akár egy pár tíz négyzetméteres irodahelyiségben történik.

Ha azonban a cég a székhelyen kívül üzemet, raktárt vagy bármilyen más olyan helyiséget tart fenn, amely valamilyen formában kapcsolódik a vállalkozás tevékenységéhez, az telephelynek minősül. Ha ez a telephely pedig a cég székhelyétől eltérő helyen található, akkor fióktelepnek nevezzük. Ennek megfelelően a jogszabályok is úgy rendelkeznek, hogy

  • a telephely a tevékenység gyakorlásának a cég létesítő okiratában foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, 
  • a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen van, mint a cég székhelye.

Magyarországon bejegyzett cég külföldön lévő telephelye szintén fióktelepnek számít, míg külföldi cég magyarországi fióktelepe – cégeljárás szempontjából – székhelynek minősül. Ebből következően a külföldi cég magyarországi fióktelepe jogképes lesz, a külföldi vállalkozás javára jogokat szerezhet és terhére kötelezettségeket vállalhat, például szerződést köthet, pert indíthat és perelhető lesz. 

Vonatkozó jogszabályok:

  • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdés 
  • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Kapcsolódó fogalmak:

Copyright © 2022 – BP Legal

Minden jog fenntartva