fbpx

Védjegy tanácsadás és bejelentés ügyvédi segítséggel

Miről fogsz olvasni?

Mit érdemes tudni a védjegyekről?

Mi a védjegy?

Védjegy lehet minden olyan megjelölés, ami alkalmas arra, hogy valamely árut, vagy szoltáltatást megkülönböztessen mások áruitól, vagy szoltáltatásaitól és a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható, hogy a jogalkalmazó szervek és a nyilvánosság egyértelműen és pontosan meg tudják határozni a védjegybejelentő által igényelt, illetve a védjegyjogosult javára fennálló oltalom tárgyát.

Mindezek alapján szinte bármi lehet védjegy: szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is; betű, szám; ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját; szín, színösszetétel, fényjel, hologram; hang; mozgást megjelenítő megjelölés; pozíciómegjelölés; multimédia-megjelölés; mintázat; valamint az előbbi megjelölések összetétele is.

Ha sikeresen jelentesz be védjegyet lajstromozásra, akkor mint a védjegy jogosultja, tíz évre kizárólagos, az általad a kérelemben meghatározott földrajzi területre és árúosztályra vonatkozó használati jogot biztosít neked a megjelölt árukra, vagy szolgáltatásokra, amely oltalom korlátlan alkalommal megújítható 10-10 éves időtartamokra.

Mikor használható, kinek érdemes bejegyeztetni?

Bárkinek érdemes védjegyoltalmat szereznie az általa kitalált megjelölésre, ugyanis a termékek, szolgáltatások egymástól való megkülönböztetését segíti, tehát a védjeggyel együtt megjelölt áru- és szolgáltatási osztályok tekintetében az adott termék árusítása, vagy szolgáltatás nyújtása során használható.

 A védjegy azért értékes neked, mint a védjegy jogosultja számára, mert egyedi megkülönböztető képességet jelent az eladni kívánt termékedre, vagy szolgáltatásodra és ilyen módon a vásárlóid azt kizárólag a te, vagy az általad vezetett cég termékével, szolgáltatásával és annak minőségével fogják összekapcsolni. Egy védjegyként lajstromozott szlogen, logó, fantázianév nagyban hozzájárulhat a céged piacvezető státuszának eléréséhez, ezért is nagyon fontos, hogy az oltalom létrehozásáról mielőbb gondoskodj, megfelelő szakmai segítség igénybevételével. 

Mit nevezünk védjegynek?

A védjegy egy olyan megjelölés, ami alkalmas arra, hogy valamely árut, vagy szoltáltatást megkülönböztessen mások áruitól, vagy szoltáltatásaitól és a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható, hogy a jogalkalmazó szervek és a nyilvánosság egyértelműen és pontosan meg tudják határozni a védjegybejelentő által igényelt, illetve a védjegyjogosult javára fennálló oltalom tárgyát. 

Melyek a védjegyek legfontosabb tulajdonságai?

A védjegy feltétlen megkülönböztető képességgel rendelkezik az adott áru, vagy szolgáltatás tekintetében, tehát alkalmas arra, hogy egy bizonyos árut, vagy szolgáltatást jelöljön meg anélkül, hogy az bárki számára összetéveszthető legyen a piacon jelen lévő mástermékkel, vagy szolgáltatással (például a lila színű tehénről mindenki a Milka csokira fog gondolni).

Mire jegyezhető be védjegy?

A leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy pontosan mire jegyezhető be védjegy. Szerencsére a válasz, hogy szinte minden megkülönböztető képességgel rendelkező megjelölésre. Védjegy lehet szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is; betű, szám; ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját; szín, színösszetétel, fényjel, hologram; hang; mozgást megjelenítő megjelölés; pozíciómegjelölés; multimédia-megjelölés; mintázat; valamin többféle megjelölés összetétele.

Milyen kritériumoknak kell megfelelni védjegy bejegyzés során?

A védjegy lajstromozása során a hivatal összetett kritériumok szerint vizsgálja meg a bejegyezni kívánt megjelölést. Ezek között szerepelnek úgynevezett pozitív kritériumok, amelyek azt jelentik, hogy a megjelölésnek az előbbiekben írtaknak megfelelően ábrázolhatónak kell lennie és a fogalom meghatározásban jelölt megkülönböztető képességgel kell rendelkeznie.

A negatív kritériumok ennél sokkal hosszabb és bonyolultabb szabályrendszert fogalmaznak meg. Ezek a tilalmak jelenthetnek feltétlen kizáró okokat az adott megjelölés lajstromozására, vagy lehet, hogy a megfogalmazott tilalom csak viszonylagos.

A feltétlen kizáró okok közül a legfontosabbak között szerepel, hogy nem lajstromozható a bejelentett megjelölés, ha például nem felel meg a védjegy fogalmában szereplő kritériumoknak; kizárólag olyan jelekből vagy elemekből áll, amelyeket az üzleti forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak; kizárólag olyan jelekből vagy elemekből áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan alkalmaznak; vagy bármely egyéb okból nem alkalmas a megkülönböztetésre; illetve ha a megjelölés kizárólag leíró jellegű, tehát csak olyan formából vagy egyéb jellemzőből áll, amely az áru jellegéből következik, az áru olyan formájából vagy egyéb jellemzőjéből áll, amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, vagy olyan formából vagy egyéb jellemzőből áll, amely lényeges értéket ad az áruhoz. 

Feltétlen kizáró ok például az is, ha a védjegynek szánt a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik; alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, különösen az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minősége, földrajzi származása vagy egyéb tulajdonsága tekintetében; rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.

Feltétlen kizáró oknak tekintendő még pl. az állami zászlók és címerek védjgyben történő használata, vagy valamely vallási vagy egyéb meggyőződést erőteljesen kifejező jelkép használata.

A viszonylagos kizáró okok alapján nem részesülhet védjegyoltalomban többek között az a megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; ideértve azt az esetet is, amikor az összetéveszthetőség amiatt áll fenn, mert a fogyasztók a megjelölést a korábbi védjegyhez gondolati képzettársítás útján kapcsolhatják;  a belföldön vagy – európai uniós védjegy esetén – az Európai Unióban jóhírnevet élvező korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, későbbi elsőbbségű védjegybejelentés szerinti megjelölés, függetlenül attól, hogy az árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások azonosak vagy hasonlóak-e azokhoz az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz, amelyek tekintetében a korábbi védjegyet lajstromozták, ha a megjelölés alapos ok nélkül történő használata a jóhírű védjegy megkülönböztető képességét vagy hírnevét sértené vagy tisztességtelenül kihasználná.

A fentiekből jól láthatod, hogy a védjegyek vizsgálatához különös szakértelemre van szükség a bonyolult feltételrendszer miatt, így az egyedi elképzeléseket minden esetekben egyedileg kell megvizsgálnunk

Mi a különbség a nemzeti és nemzetközi védjegy között?

Nemzeti védjegy esetén a védjegyoltalom Magyarország területére biztosít kizárólagos használatot a jogosult részére, nemzetközi védjegy esetén pedig a nemzetközi védjegybejelentésben meghatározott ország területére. A nemzeti védjegyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) lajstromozza, míg Nemzetközi védjegybejelentés a bejelentő saját nemzeti hivatala útján tehető a Szellemi Tulajdon Világszervezete Nemzetközi Irodájánál. A bejelentést kizárólag a nemzeti hivatal, Magyarországon az SZTNH továbbíthatja a Nemzetközi Irodához. A magyar védjegybejelentés és/vagy lajtromozás adatait a Nemzetközi Iroda számára az SZTNH igazolja hitelesen, a védjegybejelentés nyelvén.

A nemzetközi védjegybejelentéseket a Nemzetközi Iroda lajstromozza az alaki vizsgálat elvégzése és az árujegyzék ellenőrzése után. A nemzetközi védjegybejelentésben megjelölt tagállamok tekintetében történő nemzetközi lajstromozással – amennyiben a megjelölés oltalmát nem utasítják el – a nemzeti úton lajstromozott védjegyekkel azonos hatályú oltalom keletkezik.

Bizonyos esetekben csak az itthon már lajstromozott védjegyek oltalma terjeszthető ki más országokra, más esetekben pedig a nemzeti bejelentéssel egyidejűleg megindítható más országra is az oltalom megszerzése.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

hello@bplegal.hu

hello@bplegal.hu

Milyen előnyt szerez, aki védjegyet használ?

Ha most szeretnél vállalkozást indítani, mindenképpen előnyös számodra a védjegy használat, ugyanis az adott megnevezés kizárólagos használatára való jog jelentős segítséget nyújt neked a marketing területén is, csökkenti azt a lehetőséget, hogy a versenytársaid a megnevezéssel visszaélve a saját terméküket összemossák az általad forgalmazott termékkel.

Miért fontos a védjegy a vásárlók, fogyasztók számára?

A védjegy nagyon fontos a vásárlók, fogyasztók számára is, akiket a termékeddel, vagy szolgáltatásoddal szeretnél megcélozni, ugyanis így meg tudják különböztetni a védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást, és azt össze tudják kapcsolni egy minőségi színvonallal is.

Milyen területeken, iparágakban fontos különösen a védjegyek használata?

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a védjegyhasználat a reklám területén kiemelkedő jelentőséggel bír, de az összes többi iparágban nagyon fontos szerepe van, különösen a B2C modellek esetén.

Milyen veszélyeket rejthet magában, ha valaki nem használ védjegyet?

A védjegy fontossága abban rejlik, hogy megkülönbözteti a te termékedet és szolgáltatásodat a piacon lévő többitől. Amennyiben az általad használt megnevezést nem lajstromozod védjegyként, előfordulhat, hogy bármelyik versenytársad visszaélésszerűen felhasználhatja azt a nevet, amelyhez adott esetben a fogyasztók már évek óta az általad gyártott, vagy forgalmazott terméket és minőséget párosítják.

Milyen negatív példák jellemzőek a gyakorlatban?

Mindezek alapján láthatod, hogy számos veszélyt hordoz magában, ha az általad használat megjelölést nem lajstromozod védjegyként. Például, ha egy versenytársad ugyanazzal – vagy nagyon hasonló névvel – piacra dob egy szinte azonos terméket viszont sokkal rosszabb minőségben, és amennyiben a fogyasztó összekeveri a kettőt az rontja az eredetileg a megnevezést használó – vagyis a te vállalkozásod – piaci helyzetét, vagy teljesen tönkre is teheti azt. 

Gyakori elrettentő példa továbbá az az eset is, amikor a versenytársad esetleg rosszhiszeműen bejelenti az általad már évek óta használt megnevezést védjegy lajstromozásra és még pénzt kér azért, hogy a kérelmet visszavonja. Azon túl, hogy ez roppant kellemetlen neked, a vállalkozásod jövőjét is fenyegetheti.

Védjegy bejelentés lépésről-lépésre a BP Legal segítségével

A védjegy bejelentését a jogszabályi sztenderdeknek megfelelően végezzük, melynek folyamata: 

 • A Bejelentés megindítását megelőzően meg kell vizsgálni, hogy a lajstromozni kíván védjegy, vagy ahhoz hasonló megjelölés szerepel-e már a nyilvántartásban. A vizsgálat mindig áruosztályok szerint történik. Az áruosztályokról egy nemzetközi szerződés, az ún. Nizzai Megállapodás rendelkezik Ha ilyen megjelölés még nincsen bejelentve, szükséges kidolgoznod azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak a körét (röviden: áruosztályok), amelyekben a megjelölést használni szeretnéd.
 • A védjegy-lajstromozási eljárás megindításához védjegybejelentést kell benyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH). A védjegybejelentésben meg kell határozni az áruosztályt, azaz azt, hogy a védjegy milyen árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozzon, de természetesen ebben is – ahogy az egész eljárás során – a segítségedre leszünk.
 • A bejelentés benyújtásától számított egy hónapon belül meg kell fizetned a bejelentés igazgatási szolgáltatási díját, amit alább részletezünk. Amennyiben egy hónapon belül a nem fizetnéd meg a bejelentési eljárás díját, a Hivatal a bejelentést visszavontnak tekinti. 
 • A bejelentési díj határidőben történt megfizetését követően az alaki feltételek meglétét vizsgálja a Hivatal. Ha hiányt észlel, hiánypótlási felhívást ad ki, amelyre ha nem érkezik válasz, vagy továbbra is hiányosan, a bejelentést szintén visszavontnak kell tekinteni.
 • Ha a bejelentés alakilag rendben van, sor kerül a védjegybejelentés érdemi vizsgálatára. A Hivatal megvizsgálja, hogy nem áll-e fenn valamilyen feltétlen kizáró ok a megjelöléssel kapcsolatban (pl. alkalmas-e a megjelölés a megkülönböztetésre, nem ütközik-e közrendbe, közerkölcsbe). Ha a bejelentés bármilyen feltétlen kizáró okba ütközik, a Hivatal nyilatkozattételi felhívásban közli majd veled. Ha a megadott határidőben a felhívásra nem nyilatkozol, a Hivatal a védjegybejelentést visszavontnak tekinti.
  Amennyiben úgy döntesz, hogy nyilatkozol és azt követően is úgy találja a Hivatal, hogy a bejelentés a nyilatkozat ellenére továbbra sem alkalmas védjegykénti lajstromozásra, a Hivatal a bejelentést elutasítja. Ugyanakkor, ha a Hivatal a nyilatkozatod következtében úgy ítéli meg, hogy a bejelentés alkalmas az oltalomra – nem áll fenn azzal szemben feltétlen kizáró ok –, a bejelentési eljárást folytatásaként a Hivatal elvégzi a korábbi jogokra vonatkozó kutatást, és kutatási jelentést készít, amit megküld a részedre. A kutatási jelentésben tájékoztató jelleggel szerepelnek majd azok a korábbi elsőbbségű védjegyek, amelyeket a bejelentett megjelölés oltalomképessége szempontjából érdemes figyelembe venni.
 • Ha a kutatási jelentésben olyan lajstromozott védjegy(ek) szerepel(nek), amely(ek) esetében fennáll az összetéveszthetőség veszélye, a számolnoda kell azzal, hogy védjegyeddel szemben e korábbi jog(ok) jogosultja esetleg felszólalást nyújt be, vagy felszólalás hiányában a lajstromozást követően törlési eljárást indít. A kutatási jelentésben foglaltak alapján mérlegelheted, hogy folytatod-e a lajstromozási eljárást vagy visszavonod a védjegybejelentését azért, hogy elkerülj egy későbbi jogvitát (felszólalás, törlési eljárás).
 • A Hivatal ezt követően meghirdeti a védjegybejelentést a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A meghirdetést követő 3 hónapon belül a védjegybejelentéssel szemben a korábbi jogok jogosultjai, viszonylagos kizáró okok alapján felszólalást nyújthatnak be és kérhetik annak elutasítását. 
 • A Hivatal írásbeli előkészítés után – ha a tényállás tisztázásához szükség van a bejelentőnek – vagyis neked – és a felszólalónak az együttes meghallgatására, vagy ha a felek ezt kellő időben egybehangzóan kérik, akkor szóbeli tárgyalás keretében – dönt arról, hogy a bejelentett megjelölést a felszólalás ellenére lajstromozza-e, avagy elutasítja-e a felszólalás eredményessége miatt.
 • Amennyiben a felszólalásra nyitva álló három hónapos határidő alatt a védjegybejelentéssel szemben nem érkezik felszólalás, a Hivatal a védjegybejelentést lajstromozza. A Hivatal döntéseivel szemben (pl. lajstromozás, elutasítás, visszavontnak tekintés, törlés stb.) helye van megváltoztatási kérelemnek bírósági eljárás keretében.
 • A védjegybejelentéssel szemben – a lajstromozásra irányuló eljárás folyamata alatt – bárki észrevételt nyújthat be arra vonatkozóan, hogy a megjelölés valamely feltétlen kizáró okból nem részesülhet védjegyoltalomban. Az észrevételre való válaszadásban is jogi segítséget nyújtunk

Mit nyer, ha a BP Legalt választja védjegy bejegyzéshez?

Szakértő segítséget nyújtunk a védjegykutatás, az áruosztályok kiválasztása, valamint a teljes bejelentési eljárás során.

Mennyibe kerül egy védjegy bejegyzése?

A bejelentés díja attól függ, hogy hány áruosztály tekintetében kéred lajstromozni a védjegyet; egy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 60 000 forint, két osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 80 000 forint, három osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 110 000 forint, négy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 150 000 forint azzal, hogy a díjmérték minden további áru- vagy szolgáltatási osztály után osztályonként 40 000 forinttal emelkedik.

Az ügyvédi munkadíjat minden esetben a személyre szabott igények feltárása után tudjuk megállapítani. Ajánlatkéréssel fordulj hozzánk bizalommal!

Miért érdemes védjegyet bejegyeztetni már egy ötlet felmerülésekor, márkanév kitalálásakor?

A védjegy oltalom megszerzése tekintetében kiemelt jelentősége van a bejelentés elsőbbségének (tehát a lajstromozás iránti kérelem benyújtása időpontjának), ugyanis ezt követően azonos, vagy hasonló megjelölésre, azonos áruosztályokra védjegyoltalom nem jegyezhető be.

Ha védjegyet használsz fontos, hogy a fogyasztó már a szolgáltatás nyújtásának, vagy áru terjesztésének kezdő időpontjától ugyanazzal a megjelöléssel találkozzon, így alakítható ki a piacon hatalmas értékkel rendelkező egyedi azonosításra való képesség.

Mit nyer, ha védjegyet jegyeztet be?

Előnyt a versenytársakkal szemben, akik hasonló szolgáltatást, vagy árut kínálnak a piacon.

Miért fontos jó ügyvédet választani, milyen plusz szolgáltatásokat nyújthat védjegy bejegyzés során?

Érdemes védjegykutatást végezni a kérelem benyújtását megelőzően, hogy van-e már hasonló, vagy azonos megjelölés lajstromozva, és ha igen, akkor milyen áruosztályokra.

Fontos alaposan átgondolni a védjegybejelentést megelőzően, hogy pontosan milyen áruk és szolgáltatások tekintetében kell majd az oltalom bejegyzését, attól függően, hogy pontosan mi lesz a felhasználás köre, ez pedig különös szakértelmet kíván

Miért válaszd a BP Legal csapatát?

 • Transzparens módon dolgozunk. Nálunk minden lépésről teljes körű tájékoztatást kapsz és a díjaink is átláthatók, könnyen kalkulálhatók.
 • Felkészült szakemberekkel dolgozunk, akik kiemelkedő tapasztalattal és tudással rendelkeznek a jog különböző területén.
 • Hiszünk az együttműködés erejében. Akár személyesen, telefonon vagy e-mailben van ránk szükséged, mi mindig a rendelkezésedre állunk.
 • Érthetőek vagyunk. A legtöbb ügyvéddel nehéz szót érteni, tőlünk azonban érthető és világos tájékoztatásra és kommunikációra számíthatsz.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben. Felmérjük az egyedi igényeidet, és ennek megfelelően teszünk számodra megoldási javaslatot. Érthető tájékoztatást nyújtunk a jogi szolgáltatásaink menetéről és a kapcsolódó jogszabályokról.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

A kitöltés kötelezettségmentes.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.