fbpx

Kkt alapítás szakértő ügyvédi segítséggel

Miről fogsz olvasni?

A közkereseti társaság (Kkt.) egy talán kevésbé ismert, de önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társasági forma. A részvénytársaságtól (Rt.) és a korlátolt felelősségű társaságtól (Kft.) a Kkt.-t a tagok mögöttes vagyoni helytállási kötelezettsége különbözteti meg. A Kkt. tagjai ugyanis a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért teljes magánvagyonukkal kötelesek helytállni. Betéti társasághoz (Bt.) képest is szigorúbb a helytállási kötelezettség, Bt. esetében ugyanis csak a beltagot terheli ilyen mértékű felelősség, Kkt. esetén viszont valamennyi taggal kapcsolatban korlátlan felelősséget állapít meg a Ptk. 

Cikkünkben a kkt.-re vonatkozó alapvető szabályokat tekintjük át, kitérünk alapításának főbb lépéseire és költségeire, valamint megnézzünk, melyek azok az esetek, amikor érdemes lehet ezt a formát választanod.

Melyek a Kkt. cégforma legfontosabb jellemzői? 

Kkt. alapításával a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak. A korlátlan és egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy társaság hitelezője akár bármelyik tagtól követelheti az őt megillető teljes összeget, amiért a tag saját vagyonával lesz köteles helytállni a nem fedezett részek mértékében.

Fontos szabály, hogy a társaságba belépő tag mögöttes felelőssége kiterjed a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekre is, amelyekért a többi taggal azonos módon köteles helytállni.

Ettől a szabálytól a Ptk. gyakorlatilag nem enged eltérést. Egymás között megállapodhatnak ugyan másként a társaság tagjai, de ez megállapodás harmadik személyekkel, például hitelezőkkel szemben nem lesz hatályos.

A Kkt. legfőbb szerve a tagok gyűlése, melyen főszabály szerint minden tagnak egy szavazata van és szótöbbséggel hozza meg a határozatait, kivéve bizonyos stratégia kérdéseket, ahol minősített, háromnegyedes szótöbbség az előírás. A Ptk. kifejezetten lehetővé teszi azt, hogy a tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.  

A Kkt. működése

A társaság ügyvezetését a tagok közül kijelölt vagy megválasztott, egy vagy több ügyvezető láthatja el. Ilyen személy tehát csak a Kkt. tagja lehet, a Ptk tiltja külső személy megbízását erre a pozícióra. Ha a tagok között kijelölés vagy választás nem történik, akkor főszabály szerint valamennyi tag ügyvezető lesz.

Általános társasági jogi rendelkezés, hogy egy személy csak egy gazdaság társaság korlátlanul felelős tagja lehet. Nem lehet így tag Kkt.-ban olyan személy, aki már másik Kkt. tagja vagy Bt. beltagja vagy egyéni vállalkozóHa valaki egy társaságban már ilyen felelősséggel rendelkezik, akkor például egy Kft. alapítása jöhet szóba. A Kkt. tagjának ez a korlátlan felelőssége ráadásul a tagi jogviszonyának megszűnését követő egészen öt évig fennáll azokkal a kötelezettségekkel kapcsolatban, melyek még a jogviszony fennállása alatt keletkeztek.

Milyen helyzetekben javasolt cégforma a Kkt.?

Kkt. forma választása esetén korlátlan tagi felelősséggel és egyetemleges helytállási kötelezettséggel kell számolnod. Ezért elsősorban akkor javasolt emellett döntened, ha megvan a szükséges bizalom a leendő tagok között az együttműködésre, mint például egy családi vállalkozás esetében. Illetve jó megoldás akkor is, ha nincs jelentős ráfordítható tőkéd, Kkt. esetén ugyanis a Ptk. nem ír elő minimumot ezzel kapcsolatban. Ez a lehetőség a Kkt. egyértelmű előnye, ugyanakkor a korlátlan és egyetemleges tagi felelősség sokkal szigorúbb és tagi szempontból hátrányosabb előírás más társasági formákhoz képest. 

Nem lehet azonban nem észrevenni, hogy a Kkt. formának van egy üzleti-pszichológiai hatása is. A piaci partnerek felé egy egyértelmű jelzés, hogy az ember tisztességes alapon üzletel, nem kíván a korlátolt felelősség mögé bújni, bátran meri kockára tenni üzleti vállalkozásában magán vagyonát is Jellemzően német nyelvterületen a fenti okok miatt eléggé elterjedt forma a Kkt.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

hello@bplegal.hu

hello@bplegal.hu

Kkt. alapítás lépésről lépésre

Kkt. alapításakor elsőként az alapvető kérdéseket kell tisztáznod, választani egy székhelyet (esetleg telephelyet, fióktelepet), megállapodni a leendő tagokról és vagyoni hozzájárulásaik mértékéről, rendezni egyes ügyvezetési vagy döntéshozatali kérdéseket, például a tagok gyűlésének összehívásával kapcsolatban. Ki kell választanod a társaság főtevékenységét, esetleg melléktevékenységeit, valamint dönteni kell bármely felmerülő lényeges kérdésben.  

A cégbírósági bejegyzéshez minden bejegyzendő adathoz az azt altámasztó dokumentumot is csatolnod kell. Például a székhely használatának jogszerűségét vagy az ügyvezető kijelölését alátámasztó igazolásokat és az esetleges illetékek megfizetéséről szóló igazolást. Ha a fenti kérdések eldöntöttek és a szükséges dokumentumok is rendelkezésre állnak, innentől kezdve kollégáink pár nap alatt elkészítik a szükséges céges iratokat, többek között a Kkt. társasági szerződését. 

Az elkészült cégiratokat neked csak alá kell írnod, azokat ügyvéd kollégáink fogják benyújtani elektronikus úton a cégbírósághoz. Az iratok benyújtását követően körülbelül egy hetet kell várni,  a céged bejegyzésére és az adószámot is egyidejűleg megkapod.

Az ügyvéd szerepe az egyes lépéseknél

Cégalapítás során ügyvéd közreműködése a törvény előírása szerint kötelező. Az eljáró ügyvéd begyűjti a szükséges információkat, a felek tekintetében okmány-ellenőrzést hajt végre. Legfontosabb szerepe pedig az okiratszerkesztés és ellenjegyzés, valamint minden releváns dokumentum, kérelem benyújtása a cégbírósághoz. A cég bejegyzését elrendelő végzés is az ügyvédhez fog megérkezni elektronikus úton.

Az ügyvéd ezen felül általános jogi tanácsadást is nyújt a leendő alapítóknak, segít megválasztani a megfelelő működési formát, felvilágosítást nyújt az egyes adózási lehetőségekről. Ezen felül igény esetén tanácsot ad akár a társaság működésére, akár az alapító okirat lehetséges tartalmára vagy a szükséges vagyoni hozzájárulásra vonatkozóan.

Hogy néz ki a BP Legal szolgáltatása Kkt. alapítás esetén?

Tapasztalt ügyvédeink készséggel lesznek a rendelkezésre és az alapítás valamennyi szakaszában szakszerű, támogató közreműködésről számíthatsz a részünkről. Teljes körűen nyújtjuk az összes előző pontban rögzített szolgáltatást, igény esetén pedig segítünk megbízható székhelyszolgáltatót vagy könyvelőt is keresni.

A Kkt. alapítás költségei

Az ügyvédi munkadíjnak vannak tételei, amelyek a törvény által kötelezőek, így például a székhely vagy okmányellenőrzés díja, melyeket minden cégalapítás esetén el kell végezni. Ezek megfizetése jellemzően az iratok aláírásánál történik, ekkor kell rendezni továbbá az ügyvédi munkadíjat, melynek összege összege mindig egyedi, ezzel kapcsolatban kérd személyre szabott árajánlatunkat.

Ezen kívül is merülhetnek még fel költségek, mint a céges bélyegzők, névjegykártyák vagy a működéshez szükséges egyéb eszközök ellenértéke.

Mennyibe kerül egy Kkt. fenntartása? Melyek a lehetséges adózási formák?

A kötelező adók és járulékok megfizetésén túl visszatérő költségként jelentkezik a tevékenység szerint illetékes kamara féléves tagdíja, mely pár tízezer forintot szokott jelenti évente. Ezen túl a székhely szerinti önkormányzat részére évente egy alkalommal iparűzési adót kell fizetned, ha a helyi önkormányzat írt elő ilyen adónemet. Az ilyen és hasonló kérdésekben hasznos lehet egy könyvelő segítsége, havidíjuk hozzávetőlegesen öt és tízezer forint között alakul.

Milyen kötelezettségeid lesznek a Kkt. alapítását követően?

A társaság alapításához nem szükséges, hogy a cég már ekkor saját bankszámlával rendelkezzen: a tagok vagyoni hozzájárulásaikat készpénzbefizetés útján a házipénztárba is teljesíthetik.

A cégtörvény szerint azonban a bejegyzést követő nyolc napon belül már köteles vagy a társaság bankszámláját megnyitni és a törzstőke meghatározott hányadát oda befizetni.

A bejegyzését követően a céget be kell jelenteni az adóhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal  és a székhely szerinti önkormányzat adóosztályára a fizetendő hozzájárulások megállapítása miatt. A cég tevékenységétől függően pedig adott esetben szükséges lehet bizonyos hatósági vagy működési engedélyek beszerzése, bejelentések elvégzése. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban szakértő ügyvédeinket keresheted bizalommal, segítségedre lesznek és az esetleges teendőidről is tájékoztatnak. 

Mik lehetnek a Kkt. legfontosabb előnyei és hátrányai?

Előnye az egyszerű, gyors és olcsó alapítás, hiszen nincs szükség jelentős összegű induló tőkéhez, akár pár ezer forintból is meg tudod alapítani. A tagok korlátlan és egyetemleges felelőssége miatt viszont mégsem népszerű társasági forma. Más társaságokban a tagi felelősség szinte mindig korlátozott (kivétel például a Bt. beltagja). Ezért a Kkt. elsősorban a kifejezetten alacsony kockázattal járó vállalkozások működtetéséhez lehet megfelelő választás.

Ezért is fontos a jó ügyvéd, aki segít megválasztani a megfelelő társasági formát, vagy értelmezni az egyes jogszabályi rendelkezéseket, esetleg tanácsot ad a megfelelő működési forma megválasztásában. 

A BP Legalnál kollégáink késszéggel lesznek segítségedre, több száz bejegyzett cég tapasztalatával a hátuk a mögött felkészülten várják kérdéseidet, elképzelésedet.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

A kitöltés kötelezettségmentes.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.