fbpx

Vállalkozás indítása, lépésről lépésre

Miről fogsz olvasni?

Egy saját cég alapítása során a cégbírósági bejegyzés valójában egy utolsó lépése egy hosszú tervezési és előkészítési folyamatnak. Egy saját vállalkozás, mint ahogy arra az elnevezés is utal, hatalmas előnyökkel kecsegtethet, viszont minden esetben rejt magában kockázatokat is. A cég vezetése, a helyes üzleti döntések meghozatala, hosszú távú sikeressége önmagában is komoly kihívásokat jelent, ezért fontos, hogy a vállalkozás biztos alapokon álljon, jogi szempontból ugyanúgy, mint gazdasági értelemben. Mostani bejegyzésünkben azt nézzük meg, milyen lépéseken érdemes végighaladnod, ha egy valóban piacképes cég alapjait szeretnéd létrehozni!

Az első lépések egy vállalkozás indítása során

Az első és talán az egyik legnehezebb feladat annak kiötlése, hogy mi legyen a vállalkozás alapgondolata, az az ötlet, ami a cég működésének lényegét adja majd. Kell találnod valamilyen piaci rést, amin keresztül végeredményben profitra fogsz szert tenni. Ha az ötlet megvan, akkor érdemes piackutatást végezned, hogy megbizonyosodj arról, valóban keresik-e az emberek az adott terméket vagy szolgáltatást. Amennyiben pozitívak a visszajelzések, kezdj el számolgatni egy kicsit, megnézni például a leendő konkurenciát, milyen árat kér valamilyen hasonló tevékenység fejében, milyen nyereséget tudnál realizálni ezek alapján. 

Érdemes ebben a szakaszban a piackutatás mellett üzleti tervet is készítened, számba véve minden felmerülő kiadást, terhet és természetesen kalkulálni a várható nyereséget is. Ha mindezzel megvagy, megkezdheted az előkészületeket.

Tevékenységi kör választása

Leendő vállalkozásod kizárólag olyan tevékenységekkel kapcsolatban számlázhat, amely a tevékenységi körként a cégnyilvántartásban szerepel.

Legalább egy főtevékenységet minden vállalatnak választani kell – ez a munkanem, amelyből a működés során a legnagyobb bevétel várható. Ezen túl lehetőség van másodlagos és kiegészítő tevékenység felvételére is, a lényeg, hogy ezek teljes egészben lefedjék a cég profilját, minden olyan tevékenység bejelentésre kerüljön, amelyet a vállalat akár a legkisebb mértékben is folytatni fog.

Egyéni vállalkozás indítása esetén az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke, társas vállalkozások számára pedig a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) tartalmazza azokat a kódszámokat, amelyekkel te is találkozhatsz például a cégjegyzékben, valamely vállalkozás cégkivonatát böngészve. Ezeket a számokat és a hozzájuk tartozó tevékenységi köröket egy kicsit alaposabban tanulmányozva könnyen megtalálhatod a céged számára releváns típusokat. 

Székhely választása

Székhellyel minden vállalkozásnak rendelkeznie kell, ez lesz a cég bejegyzett irodája, a központi ügyintézés helye.

Egyfelől ide érkeznek a hivatalos levelek, a vállalkozás itt köteles azokat átvenni, érkeztetni, őrizni és rendelkezésre tartani, másfelől a hatóságok is itt fogják felkeresni a céget például egy ellenőrzés alkalmával. A cég vezetésének pedig munkanapokon, munkaidőben elérhetőnek kell lennie az ilyen esetekben – egy sikertelen ellenőrzés következménye akár az adószám felfüggesztése is lehet.

Ezen a helyen kell a cégtáblát elhelyezni olyan módon, hogy az közterületről is jól látható legyen. A székhely pedig csak olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára egyéb módon jogosult, például bérleti szerződés formájában, egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal. Ha ezek az opciók nem lennének ideálisak, érdemes elgondolkodni a székhelyszolgáltatáson, amikor egy megbízott cég lát el valamennyi, székhelyhez kötődő feladatot.

Cégforma és cégnév választása

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) az egyik leggyakoribb céges forma, ahol a tagok felelőssége korlátozott, az kizárólag vagyoni betétjük erejéig terjed. A közkereseti társaság (kkt.) pedig a gazdasági társaságok legegyszerűbb típusa, ahol a társaság tagjai a kkt. vagyona által nem fedezett kötelezettségekért teljes magánvagyonukkal kötelesek helytállni. A betéti társaság (bt.) esetében a beltag a társaság korlátlanul felelős tagja, a bt. kültagja magánvagyonával nem tartozik felelősséggel. A részvénytársaság pedig egy komoly, jelentősebb tőkével alapítható és szigorúan szabályozott cégforma, ahol a részvényesek felelőssége a részvényeik névértékéig terjed.

Szükséged lesz egy cégnévre is, valamilyen olyan egyedi elnevezésre, amely megkülönböztet más gazdasági szereplőktől. Nem lehet megtévesztő, nem kelthet hamis látszatot például a cég tevékenységével kapcsolatban. A jogszabályok szerint a cégnévnek tartalmaznia kell legalább a cégforma megnevezését és egy vezérszót, ami idegen nyelvű vagy mozaik szó is lehet, a lényeg, hogy latin betűkkel kell feltüntetni. A vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, megfelelve a magyar helyesírás szabályainak.

Tisztségviselők és cégjegyzés

Egy vállalkozás indítása során szükséged lesz vezető tisztségviselőre (cégformától függően többre is akár), aki a vállalkozás napi, operatív működéséért felel. Foglalkoztatása történhet munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban és a cég tulajdonosa, azaz akár te is betöltheted ezt a pozíciót. Cégvezető nagykorú személy lehet, aki nem áll foglalkozástól vagy vezető tisztségviselői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt és nem ítélték el bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre.

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletét, a cég nevében történő aláírási jogosultságot jelenti. Ennek módja lehet önálló, amikor az adott személy egyedül vállalhat kötelezettséget, például írhat alá egy szerződést a vállalat nevében; valamint együttes, amikor ehhez két személy egyidejű aláírása szükséges. A cégképviselet módját a cégkivonatban is fel kell tüntetni, így érdemes már az elején rendezni ezeket a kérdéseket.

Induló tőke összegyűjtése

Cégformánként eltérő, hogy mekkora összegű tőke szükséges a gazdasági társaság létrehozásához: kft. estében hárommillió, míg például zártkörűen működő részvénytársaság esetében ötmillió forintnak megfelelő összeget írnak elő a jogszabályok. A bt. és a kkt. esetében ilyen minimum nincs, ezek a társasági formák minimális induló tőkével is elindíthatóak, ugyanakkor ne feledd, hogy kkt. estében valamennyi alapító, bt esetében a beltag a gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjai, akik teljes magánvagyonukkal felelhetnek a tartozásokért!

Az induló, jogi szakszóval jegyzett tőke készpénz mellett apportból, azaz nem pénzbeli hozzájárulásból is állhat. Ezalatt olyan vagyontárgyakat, eszközöket és vagyoni értékkel bíró jogosultságokat értünk, amelyek valamilyen formában összefüggésben vannak a társaság működésével, tevékenységével. A jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy melyik cégforma esetében mekkora lehet a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások aránya, illetve ezeket milyen arányban, legkésőbb melyik időpontig kell a társaság rendelkezésére bocsátani.  

Létesítő okirat elkészítése

Létesítő okirattal minden gazdasági társaságnak rendelkeznie kell. Ebben találhatók meg az alapvető működésre vonatkozó szabályok, a tagokat megillető jogok és kötelezettségek, a nyereségből vagy a veszteségből való részesedésük mértékét vagy a döntéshozatalra és az együttműködésre vonatkozó rendelkezések. Ebben kell meghatározni a cég nevét, székhelyét, működésének célját, az első vezető tisztségviselőt vagy a tagok által teljesített vagyoni hozzájárulásokat. A dokumentumot valamennyi alapító tagnak alá kell írnia, ezen túl pedig azt közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Hogyan történik a cégbejegyzés menete?

Napjainkban a cégbejegyzés menete teljes mértékben digitalizált, elektronikus úton zajlik. Az eljárást egyéni vállalkozás indítása esetében a webes ügysegéden, cégbejegyzés esetén pedig az e-cegjegyzek felületén lehet kezdeményezni. A jogi képviselet a törvény erejénél fogva kötelező, az eljáró ügyvédnek kell benyújtania az erre irányuló kérelmet, gondoskodni a mellékletek elektronikus okirattá alakításáról, valamint el kell végeznie a benyújtott dokumentumok törvényességi szempontú vizsgálatát is.

A cégbejegyzés történhet az általános szabályok, illetve az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben az ügyvéd a létesítő okiratot jogszabályban meghatározott tartalmú szerződésminta felhasználásával készíti el. Az egyszerűsített eljárás ingyenes, ráadásul kifejezetten gyors is – akár egyetlen munkanap alatt is elvégezhető, szemben a normál eljárás 15 munkanapos határidejével. Ha most indul a vállalkozásod és lényegében csak egy cégre van hozzá szükséged, az egyszerűsített eljárás jó megoldás lehet, hiszen a szerződésminta minden lényeges kérdést szabályoz. Ha viszont valami egyedi elképzeléssel is kiegészítenéd a vállalkozásod társasági szerződését, úgy az általános szabályok lesznek irányadóak.

Milyen lépései vannak a cégbejegyzésnek?

Az eljárás során a megbízott ügyvéded minden tartalmi és adminisztratív teendőt elvégez: neki kell benyújtania minden szükséges dokumentumot, átvenni a cégbíróságtól érkezett tanúsítványokat, elektronikus igazolásokat, normál cégbejegyzési eljárás esetében teljesíteni az esetleges hiánypótlásokat, visszaigazolni a bíróság által az eljárásban hozott végzések átvételét és intézni a választott tevékenység bejelentését is.  

Amint megérkezik a bejegyzési kérelem a cégbírósághoz, a nyilvántartásba vétel során leendő vállalkozásod cégjegyzékszámot kap, majd a NAV-tól és a KSH-tól az adószámot, illetve a statisztikai számjelet. Ezekről a bíróság elektronikus tanúsítványt küld ügyvéded részére. Ha mindent rendben találtak a benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban, a bejegyzési kérelemről határozatot hoz, amit szintén a jogi képviselő részére juttat el.

Mire lesz szükséged a cégbejegyzés után?

Egyéni vállalkozók esetében akár a saját, privát bankszámlára is érkezhetnek a bevételek.

Ha nincs egyéni vállalkozói tevékenység, hanem társas formában kívánsz tevékenykedni, a nyilvántartásba vételtől számított 8 napon belül vállalkozói bankszámlát kell nyitnod.

Minden esetben szükséged lesz egy könyvelőre, aki vállalkozásod fennállása alatt hasznos segítséged lesz, elkészíti bevallásaidat, tájékoztat az iparűzési adó esedékességéről és mértékéről, szükség esetén intézi a bejelentéseket, felhívja figyelmedet az alanyi adómentességre vagy más hasznos lehetőségekre. 

Érdemes használnod valamilyen számlázó programot, amelyet egyszerűen kezelhetsz, a kiállított számlákat pedig csak a könyvelődnek kell továbbítani, aki feltölti és benyújtja azokat az erre szolgáló felületeken.

Összegezés

Mint láthattad, jó néhány előkészítő lépést szükséges és érdemes megtenned egy vállalkozás indítása során. Az alapos tervezés ugyanakkor a cég sikeres működésének kulcsát jelentheti, ezért, ha még nem tetted volna meg, célszerű komoly figyelmet fordítani egy alapos piackutatás elvégzésére vagy üzleti terv készítésére. A tervezés végeztével pedig egy megbízható ügyvéd hatékony és gyors segítségedre lesz a cégbejegyzés folyamatában, kérdésedre pedig tájékoztat minden lényeges jogszabályi előírásról, kötelezettségről, amely vállalkozásod működése során felmerülhet.

A BP Legalnál kollégáink komoly cégjogi ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek, szakmai támogatásukra mindenben számíthatsz, amire csak egy vállalkozás indítása során szükséged lehet. Ha te is céget alapítanál, esetleg működő vállalkozásodnak jönne jól némi jogi iránymutatás, keress minket és foglalj időpontot konzulátcióra!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Ezeket olvastad már?