fbpx

A cégalapítás költségei, avagy mennyibe kerül, ha vállalkozni akarsz?

Miről fogsz olvasni?

Cégalapításkor olyan költség tételekkel érdemes számolnod, mint az ügyvédi megbízási díj, a cégalapítás illetéke, az Igazságügyi Minisztériumnak fizetendő közzétételi díj, valamint a jogügyletek biztonságát elősegítő keretrendszeren történő adatlekérés díja. A cikkben külön-külön is megvizsgáljuk a felsorolt elemeket.

A cél ugyanis egyértelműen az, hogy a bejegyzés elolvasását követően tökéletesen tisztában legyél a magyarországi cégalapítás anyagi vonzatával. Ennek megfelelően részletesen kitérünk a cégalapítással járó költségekre a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, illetve a részvénytársaság formátumára vonatkozóan is. 

A cégalapítás költségei

Új cég bejegyzése kapcsán az egyik általános tételnek az ügyvédi megbízási díj számít, ami gyakorlatilag az ügyvédi iroda munkadíjnak felel meg. Vagyis a megbízott jogi képviselő ezen összeg fejében intézi el a cégalapításhoz szükséges teendőket. A megbízási díj összege ügyvédi irodánként eltérhet. Érdemes az ajánlatkéréskor annak is utánajárnod, hogy a tanácsadás költségét magába foglalja-e az iroda által feltüntetett ár.

A jogügyletek biztonságát elősegítő keretrendszeren történő adatlekérés díja, vagy röviden JÜB díj azt a tevékenységet foglalja magába, amelynek keretei között az alapítást elvégző ügyvéd a cégben részt vevő személyek okmányait a BM nyilvántartásban ellenőrzi.

Cégalapításkor érdemes számolnod a cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékével is. Ennek mértéke zártkörűen működő részvénytársaságnál, valamint korlátolt felelősségű társaságnál 100.000 forint, közkereseti társaság és betéti társaság egyedi szerződés szerinti alapítása esetén pedig 50.000 forint.

Kézenfekvő megoldásnak bizonyulhat az egyszerűsített cégeljárás. Ennek az alkalmazására akkor van lehetőség, ha az alapítók részéről semmi nem indokolja a szerződésmintától való eltérést. Azért javasolt élni vele, mert ennél a módozatnál az illeték csak 50.000 forint, a kedvezményes cégeljárási illeték fizetése alól mentesülhetsz, egyúttal közzétételi díjat sem kell fizetned

Az alapításhoz szükséges papírokat, a tulajdoni lapot, továbbá a céged statisztikai számjelét célszerű elektronikus formában, például e-mail segítségével benyújtani a hatékonyabb ügyintézés elősegítése érdekében, hogy a cégbejegyző végzés minél gyorsabban megérkezzen.

Ellenben fizetni kell illetéket cégmódosításnál és végelszámolásnál. Ennél a két eljárásnál szintén fizetendő tétel az ügyvéd munkadíján kívül a közzétételi költségtérítés, aminek a végösszegét a társasági forma módosíthatja. Mindezek mellett lehetőség van székhelyszolgáltatást is igénybe venni, aminek a keretei között a vállalkozás levelei és küldeményei a székhelyre érkeznek, egyúttal a hivatalos szervek is itt kereshetik meg bárki cége adatait ellenőrzési céllal.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

hello@bplegal.hu

hello@bplegal.hu

Az egy- és többszemélyes kft alapítás költségei

Az alapító tagok számának függvényében egy korlátolt felelősségű társaság lehet egyszemélyes, illetve többszemélyes.

Az egyszemélyes kft. sajátosságai

Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat egyetlen tag, továbbá más egyszemélyes kft. is. Ennél a jogi formánál nem társasági szerződést, hanem alapító okiratot kell készíteni. Egyszemélyes kft. úgy is létrejöhet, hogyha egy működő társaság összes üzletrészének tulajdona egyetlen tag birtokába kerül.

Amennyiben egyszemélyes kft-t alapítasz, akkor az illetékes cégbíróságnak történő benyújtást megelőzően a minimum 3 millió forintos törzstőke egy bizonyos hányadát is elegendő a társaság rendelkezésére bocsátanod. A fennmaradó rész szolgáltatását két éven belül kell megtenned. A tőkét befizetheted egyébként cég saját házipénztárába, vagy pedig átutalhatod az alapítással együtt megnyitandó bankszámlára is.

Fontos azonban tudnod, hogy a tőke teljes rendelkezésre bocsátásáig nincs lehetőséged osztalék kifizetésére. Az általad alapított egyszemélyes kft-re főként a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályok vonatkoznak majd, néhány törvényi kivételtől eltekintve.

Amikor több tulajdonossal történik a kft. alapítása

Többszemélyes korlátolt felelősségű társasági formánál is legalább 3 millió forintos törzstőkére van szükség, amely a tagok által rendelkezésre bocsátott törzsbetétekből tevődik össze. Az alapító tagok társasággal szembeni kötelezettsége a törzsbetétjeik szolgáltatására terjed ki. Ehhez jöhet még hozzá pluszban a társasági szerződésben esetlegesen megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatása.

Legyen szó egyszemélyes, vagy többszemélyes korlátolt felelősségű társaságról, kizárólag apporttal is lehet kft-t alapítani. Az apport, vagy másnéven nem pénzbeli hozzájárulás tárgya bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, illetve szellemi alkotás, illetve vagyoni értékű jog is lehet.

Az apport tárgyak értékét a tagok elfogadhatják, az értékelés szempontjait pedig nyilatkozatban szükséges rögzíteni. Az értéket igazolhatja egyébként egy vásárlásnál kapott számla, továbbá szükség esetén könyvvizsgáló is megállapíthatja azt.

Amennyiben az egyszerűsített eljárást választod, akkor a korlátolt felelősségű társaság alapítása ebben az eljárásban illetékmentes lesz. Mindezek mellett kft. esetében valamennyi költség elszámolható a cégben számlákkal, illetve egyéb számviteli bizonylatokkal.

Bt. alapításával járó költségek

A Bt. alapítás kifejezetten népszerű megoldásnak számít a kezdetben szükséges anyagi hozzájárulás alacsony szintje, valamint a kedvező adózási feltételek miatt. Egyszemélyes Bt. nem létezik, az alapításhoz minimum két tagra szükség van.

Egyikük az úgynevezett beltag, akinek korlátlan felelőssége van a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért. A kültag ezzel szemben kizárólag a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétjének a szolgáltatására kötelezhető. Vagyis a kültag a társaság kötelezettségeiért nem felel, miközben a beltag a saját vagyonával is felelős a Bt. valamennyi kötelezettségéért.

A magyar jogi szabályozás kötelező jelleggel  vagyoni hozzájárulást ír elő a tagoknak a cégbejegyzési kérelem sikeres elbírálásához, ugyanakkor ezzel kapcsolatban nem határoz meg minimális összeget. A gyakorlatban tehát akár a beltag, akár a kültag részéről is adott a lehetőség akár az ezer – ezer forint összegig terjedő vagyoni hozzájárulás biztosítására. A viszonylag alacsony belépési küszöb a korlátlan mögöttes tagi felelősséggel magyarázható.

Amennyiben betéti társaság alapítását tervezed, akkor ügyvédi közreműködésre mindenképpen szükséged lesz. A társasági szerződés készítése során érdemes a rendelkezésre álló szerződésmintát alkalmazni. Amennyiben az ügyvéd ezt a mintát használja a társaság bejegyzéséhez, akkor az eljárási illeték összege csak 25 ezer forint lesz.

Az egyszerűsített eljárás alkalmazására Bt. alapításakor is lehetőség van. Ez az opció akkor elérhető, ha nincs semmilyen specifikus igényed, vagyis az alapítás iratmintával is megoldható. Ebben az esetben egyszerűsített cégeljárás illetéke nulla forint.

Fontos lehet még tudni, hogy betéti társaság alapításával elszámoltatható valamennyi költség. Az egyes költség elemek elszámolásához számlákra, valamint egyéb számviteli bizonylatokra szükség lesz.

Részvénytársaságok költségei

A részvénytársasági forma akkor merülhet fel lehetséges opcióként a számodra, ha alapításkor nagyobb tőkével rendelkezel. Előzetesen fontos eldönteni, hogy nyilvánosan (Nyrt.), vagy zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.) alapítása a cél.

Az Nyrt. esetében a társaság részvényeit bevezetik a tőzsdére, míg a Zrt. részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére. Előbbinél az alaptőke összege minimum húszmillió forint, míg a zártkörűen működő társasági formánál ötmillió forintnál nem lehet kevesebb az alaptőke.

Egyszemélyes és többszemélyes részvénytársaság alapítására egyaránt adott a lehetőség. Ennél a társasági formánál kulcsfontosságú fogalomnak számít a részvény, amely a kibocsátó részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat testesíti meg. A részvény névre szóló, névértékkel rendelkező, és forgalomképes értékpapírnak számít.

Nyomdai úton, illetve dematerializált formában egyaránt előállíthatók a zártkörűen működő részvénytársaság részvényei. Később lehetőség van a nyomdai úton előállított részvényt dematerializált részvénnyé alakítani, illetve fordított úton is megoldható a változtatás. Nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a részvények előállítása dematerializált formában történhet.

Felmerülhet kérdésként, hogy a részvénytársaság nyilvántartásba vételének milyen feltételei vannak? Erre akkor kerülhet sor, hogyha a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók az alapszabályban átvenni vállalt részvény névértékének, valamint kibocsátási értékének minimum az egynegyed részét rendezték a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának időpontjáig. További feltétel még, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást is a társaság rendelkezésére bocsássák a nevezett időpontig.

nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnál mindenképpen mellékelni kell az alapszabályhoz a könyvvizsgáló, vagy egy kompetens szakértő jelentését. A jelentésben szerepelnie kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírásának, értékének, továbbá az alkalmazott értékelési módszer ismertetésének. A többi társasági formához hasonlóan számlákkal és számviteli bizonylatokkal a részvénytársaságon belül is elszámolhatók a költségek.

A cikk végéhez érkezve reméljük, sokkal tisztábban látod már, hogy cégalapításkor milyen anyagi ráfordítással számolhatsz. Az egyes fejezetek tanulmányozását követően valószínűleg lassan körvonalazódik is a fejedben, hogy a rendelkezésre álló társasági formák közül melyik lehet ideális a számodra, figyelembe véve a céged várható tevékenységi köreit.

Annyit mindenképp leszögezhetünk, hogy egy cég alapítása egyértelműen igényel bizonyos fokú jogi ismereteket, ezért célszerű ügyvédi segítséggel végeztetned a teljes folyamatot. Egy megbízható és kellő szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvédi iroda nemcsak az alapítással járó ügyintézés terhét veszi le a válladról, hanem a felmerülő költség elemek minél alacsonyabb szinten tartásában is a segítségedre lehet.Azért ajánljuk figyelmedbe a BP Legal szolgáltatásait, mert a velünk való együttműködés során végig átlátható lesz a céged alapításának menete, és végig a Te igényeid lesznek szem előtt tartva.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

A kitöltés kötelezettségmentes.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.