fbpx

Minden, amit a székhelyszolgáltatásról tudni érdemes

Miről fogsz olvasni?

Sokszor találkozhattál már a székhelyszolgáltatás kifejezéssel – nem egy cég reklámozza ennek lehetőségét szerte az országban, különböző kiegészítő szolgáltatásokkal, kedvezményekkel együtt. Amíg azonban nem gondolkozol komolyabban cégalapításon, elképzelhető, hogy csak egy ismeretlen, talán nehezen elképzelhető tevékenységnek hangzik. 

Cikkünkben a székhelyszolgáltatást mutatjuk be neked, tisztázva a szolgáltatás lényegét, megnézzük a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, számba vesszük azokat az esetek, amikor jól jöhet egy ilyen megoldás és megnézzük, mire kell figyelned a szolgáltatás megválasztásakor.

Mit is jelent a székhelyszolgáltatás kifejezés?

Ahhoz, hogy a székhelyszolgáltató által ellátott szolgáltatás lényege érthető legyen számodra, először nézzük meg, hogy pontosan mit értenek a jogszabályok a székhely fogalma alatt és miért is olyan fontos ez az intézmény egy cég életében!

Miért fontos, hogy egy cég rendelkezzen saját székhellyel?

A társasági jogi jogszabályok alapvető követelményként írják elő, hogy egy cégnek székhellyel kell rendelkeznie. A cég létezésének és működésének alapvető feltétele, hogy legyen egy hely, ahol a központi ügyintézés folyik, ahova a hivatalos levelek érkeznek, illetve ahol a hatóságok (például az adóhatóság) munkatársai megjelenhetnek a helyszíni ellenőrzések során és ahol a cég vezetői nagy valószínűséggel felkereshetőek – ezt a helyet pedig székhelynek nevezik.

Így, amikor cégalapításra szánod el magad, a cégformán, a cégnéven vagy a tevékenységi körökön túl a leendő székhelyről is döntened kell.

Fontos, hogy ez csak olyan ingatlan lehet, amely használatára valamilyen formában jogosult vagy: lehet saját tulajdonod vagy bérelt ingatlan egyaránt.

Ha ilyen ingatlan nem áll rendelkezésedre, vagy csak nem szeretnéd, ha a lakcímed egyben céged levelezési címe is legyen, akkor elgondolkodhatsz székhelyszolgáltató megbízásán is.

cégalapítás során a használat jogszerűségét igazolnod kell, az erről szóló dokumentumot a cégbejegyzési eljárás során be kell nyújtanod a cégbírósághoz, ha pedig a székhely papírjaival valami nincsen rendben, akkor a bíróság akár el is utasíthatja a céged bejegyzését. Az igazolás lehet tulajdoni lap, bérleti szerződés éppúgy, mint egy székhelyszolgáltatóval kötött megbízási szerződés. 

A székhelyre vonatkozó legfontosabb jogi kritériumok

A székhely fogalmát, valamint a cégek székhelyére vonatkozó alapvető szabályokat a cégtörvény (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény) 7 § (1) bekezdése fogalmazza meg. 

Ez alapján:

 • A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, ami
 • a cég levelezési címe és 
 • itt történik a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, őrzése, valamint ahol 
 • a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.

A lényeg tehát, hogy a legyen egy hely, ahol a cég – akár üzleti vagy hivatalos levelezés, akár hatósági ellenőrzés során – elérhető, felkereshető. Fontos továbbá, hogy a címen a cég ténylegesen megtalálható legyen, ezért törvényi előírás, hogy a székhelyen a céget közterületről is látható módon cégtáblával kell megjelölni. 

Mik a törvényes székhelyszolgáltatás kritériumai?

A székhelyszolgáltatókra vonatkozó legfontosabb jogi szabályokat a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. számú igazságügyi miniszteri rendelet (továbbiakban: IM rendelet) szabályozza. A székhelyszolgáltatás rövid lényege, hogy ha ilyen szolgáltatást választasz, akkor a szolgáltató cég fog minden olyan kötelezettséget és előírást teljesíteni, amit a jogszabályok a székhellyel kapcsolatban előírnak.

Így a székhelyszolgáltató címére érkezik minden hivatalos levél. Ők felelnek ezek az átvételéért, iktatásáért, őrzéséért, és természetesen a részedre történő továbbításukért – ha hatósági ellenőrzés történne, akkor pedig nekik kell minden iratot bemutatniuk, igazolni minden ehhez kapcsolódó kötelezettséget. Valamint ők helyezik ki a cégtáblát, hiszen ez a hely lesz a céged székhelye is egyben.

Azt tudnod kell, hogy a NAV sokszor nem nézi jó szemmel a székhelyszolgáltatás intézményét. Ehhez hozzájárul a korábbi rossz tapasztalat is, régebben ugyanis sokszor cégtemetőnek használták ezt a lehetőségeket, gyakran jelentettek be oda fantomcégeket, nem egyszer adóelkerülési vagy egyéb törvénytelen szándékokkal.

Ezek a visszaélések vezettek oda, hogy 2017-ben jelentősen szigorítottak a székhelyszolgáltatásra vonatkozó előírásokon – ekkor született meg az ezt szabályozó, jelenleg is hatályos IM rendelet. Innentől kezdve részletes előírások vonatkoznak a szolgáltatás nyújtásának alapvető feltételeire: 

 • Annak igénybevétele csak írásbeli szerződés útján lehetséges, 
 • főszabályként a szerződés nem szólhat határozott időre és 
 • a megkötést követő egy éven belül rendes felmondással nem lehet megszüntetni. 

A rendelet megfogalmaz kifejezetten a székhelyszolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket is. Székhelyül például főszabályként csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre a használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

A rendelet azt is előírja, hogy melyek azok iratok, amelyeket a székhelyen kell őrizni, rendelkezésre tartani. 

Így a székhelyen kell őrizni legalább:

 • a cégiratokat,
 • a hatósági engedélyeket, 
 • az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségekkel összefüggő iratokat, valamint 
 • a számviteli törvény szerinti beszámolót.

Milyen további feltételekkel lehet székhelyszolgáltatást nyújtani?

A székhelyszolgátatókra ezen kívül is kiemelten figyel a NAV, külön típusszabályzatot bocsátottak ki a székhelyszolgáltató cégek számára. A szolgáltató cégnek ezt a dokumentumot figyelembe véve ki kell alakítaniuk egy saját, belső szabályzatot.

Fontos követelmény, hogy a székhelyszolgáltatónak a szerződés megkötésekor ügyfél-átvilágítási eljárást kell lefolytatni, valamint a megbízás fennállása során is bármikor, ha gyanús körülményt észlel az ügyféllel szemben.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

hello@bplegal.hu

Valamint köteles bizonyos belső, szűrő-ellenőrző rendszer fenntartására és ha bármi jogsértésre utaló körülményt észlel a megbízó céggel kapcsolatban, akkor meg kell tennie bizonyos lépéseket, adott esetben bejelentéseket. 

Mikor éri meg székhelyszolgáltatást választani?

Ha jól választod meg a székhelyszolgáltató irodát, azzal sok adminisztrációs jellegű terhet le tudsz venni a válladról. A hivatalos levelek átvétele, őrzése, iktatása felelősséggel jár, hiszen később bármilyen hatósági ellenőrzés során szükség lehet ezekre. Valamint a kialakult gyakorlat szerint a székhelyen a cégnek munkanapokon, munkaidőben elérhetőnek kell lennie. Lehetnek tehát olyan helyzetek, amikor egy székhelyszolgáltatás kifejezetten hasznos lehet számodra.

 1. Ha egyéni cég vagy, esetleg ketten alapítottatok betéti társaságot vagy ha csak friss cégként alacsony létszámmal működtök, hasznos lehet egy ilyen szolgáltatás. Ha sok teendőd van a székhelyen kívül, akkor is figyelned kell arra, hogy mindig legyen ott valaki, aki munkaidőben rendelkezésre áll – hiszen soha nem tudhatod, mikor számíthatsz akár egy rutinszerű hatósági ellenőrzésre.
 2. Ha nincs saját tulajdonú ingatlanod, vagy nincs egy olyan ingatlan, amelynek a használatához a tulajdonos – például rokonod, családtagod – szívesen hozzájárulna, ilyen esetekben is jó választás lehet a szolgáltatás. Abban az esetben ugyanis, ha mondjuk egy bérelt ingatlant szeretnél székhelyül használni, a cégbíróság felé be kell nyújtanod az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát. Bár egy albérleti (lakásbérleti) szerződéskötés esetén a bérbeadó elsősorban arra szokott kíváncsi lenni, hogy fogsz-e dohányozni a lakásban vagy hozol-e magaddal kisállatot, azért közel sem biztos, hogy jó néven venné, ha egy céget szeretnél bejelenteni oda.
 3. Vagy ha egyszerűen csak nem szeretnéd saját lakásod egyúttal a céged székhelyeként is használni, szeretnéd elkerülni, hogy oda érkezzenek a hivatalos iratok vagy ott jelenjenek meg a hatóságok egy helyszíni ellenőrzés során. 

Mire kell figyelned a szolgáltató választásakor?

Az IM rendeletben foglaltakon kívül az áfatörvény (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény) is tartalmaz előírásokat a székhelyszolgáltatókkal kapcsolatban. Ezek alapján a székhelyszolgáltató irodának kell gondoskodni üzleti és hivatalos irataidnak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő további kötelezettségek teljesítéséről. Ilyen lehet például a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűrése – például egy helyszíni NAV ellenőrzés.

Ezek nagyon fontos szabályok, amelyek be nem tartása legrosszabb esetben céged adószámának felfüggesztéséhez is vezethetnek, adószám hiányában pedig gyakorlatilag semmilyen jövedelemszerző tevékenységet nem folytathatsz. 

A megbízási szerződés megkötésével ugyan a székhelyszolgáltató lesz felelős ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséért, de a szankciók ettől még végső soron a te cégedet fogják súlytani. Ha az előírt időpontban senki nem nyit ajtót a székhelyen vagy nem a szolgáltató nem tud bemutatni olyan dokumentumot, amelynek a székhelyen történő őrzését törvény írja elő, hiába lesz ő a felelős, a következmények ettől még téged vagy a te cégedet fogják sújtani.

A cégtörvény úgy rendelkezik továbbá, hogy ha a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. Székhelyszolgáltatás esetén ez valós kérdés lehet, azonban ennek tárgyalása szinte egy külön témát is érdemelhetne, így ennek részleteibe most nem megyünk bele. 

Összegezés

A székhelyszolgáltatás nagyon hasznos tud lenni egy kisebb cég vagy egy induló vállalkozás esetében egyaránt. A legtöbb iroda havidíjas szolgáltatást nyújt, jellemzően 3.000 és 5.000 forint közötti díj ellenében – cserébe viszont rengeteg adminisztrációs tehertől kímélhetnek meg, nem kell amiatt aggódnod a hivatalos levelek átvétele, megőrzése vagy a folyamatos rendelkezésre állás miatt.

Viszont a székhelyszolgáltatás – akárcsak egy könyvelői  –  bizalmi szolgáltatás. Ha megbízható céget választasz, könnyebbé teheti vállalkozásod mindennapjait. Ellenkező esetben viszont rengeteg kellemetlenséget is okozhat –ahogy azt a cikkünk során bemutatott példákból láthattad. Másfelől székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén is lehetnek olyan jogi buktatók – akár a központi ügyintézés helyére vonatkozó előírások – melyek elkerülése céljából tanácsos ügyvéd segítségét kérned.

A BP Legalnál ügyvéd kollégáink számtalan esetben ajánlatottak már megbízható, precíz és pontos székhelyszolgáltató céget a hozzánk forduló ügyfelek részére. Emellett hasznos jogi útmutatásokkal, praktikákkal tesszük gördülékenyebbé a cégbejegyzési eljárásokat és segítünk eligazodni a különböző cégjogi előírások útvesztőiben.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

A kitöltés kötelezettségmentes.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.