fbpx

Ingatlan adásvétel szakértő ügyvédi segítséggel​

Az ingatlanvásárlás fajsúlyos esemény, hiszen gyakran egy élet munkája a szerződés tárgya.
A BP Legal csapata teljes körű jogi támogatást és átlátható adásvételi folyamatot biztosít.

Vedd fel a kapcsolatot tapasztalt szakértőnkkel, és tartsd kézben a teljes adásvételi folyamatot!

Kérj árajánlatot gyorsan és egyszerűen online

Töltsd ki az űrlapot, és 48 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot!

Ingatlanjogi szolgáltatás a BP Legal csapatától

Az ingatlan adásvételhez kapcsolódóan teljeskörű ügyintézést kínálunk. Az előzetes konzultáción és jogi tanácsadáson túl szolgáltatásunk magában foglalja az adásvételi folyamat során:

 • a felek közti kapcsolattartást,
 • az ingatlan jogi státuszának ellenőrzését,
 • tulajdoni lap lekérését,
 • igény esetén előszerződés készítését,
 • az adásvételi szerződés elkészítését és ellenjegyzését,
 • a földhivatali ügyintézést.

Így az ingatlan adásvételt biztos kézben tudhatod, a vásárlásra már  a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből felkészülve kerülhet sor.

Ingatlan adásvételi szerződés megkötése

Így fogunk együtt dolgozni

1. Az űrlapon adj meg minden szükséges információt és elérhetőségeid, majd küldd el nekünk.

2. Munkatársunk 2 munkanapon belül felveszi veled a kapcsolatot a megadott elérhetőségeid egyikén.
3. Egyeztetünk céljaidról és igényeidről, felmérjük miben és hogyan tudunk segítségedre lenni.

4. A Te igényeidre szabott, professzionális szolgáltatást nyújtunk a teljes ingatlan adásvételi folyamat során.

Ingatlan adásvétel menete és tudnivalói

Magyarországon 2018-ban 163.000 lakást adtak el, ami annak is köszönhető, hogy az adásvételek száma folyamatosan növekedett a válságot követően. 2014-től minden évben körülbelül 10.000-rel több ingatlan értékesítés történt az előző évnél. 

A hatályos jogszabályok alapján Magyarországon ingatlan eladása és vásárlása kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy közjegyző által elkészített közokirat segítségével történhet. Ellenkező esetben a földhivatal nem jegyzi be a vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba. 

Az alábbiakban megismerheted az ingatlan eladásának vagy megvásárlásának menetét, megtudhatod, mire érdemes figyelni a folyamat során, és a különféle díjakról is tájékoztatást adunk.

Az ingatlan adásvétel menete

Az ingatlan adásvétele előre meghatározott lépésekből áll, melynek egyes elemei az aktuális szerződésnek megfelelőn kihagyhatók.

1. Megállapodás a felek között

Ebben a lépésben a felek megállapodnak a lényeges tartalmi elemekről, amelyek a következőket érintik:

 • a szerződő felek
 • a vételár
 • a fizetési határidők és ütemezés
 • a birtokbaadás menete

Ha a szerződéskötés magánokiratba lesz foglalva, akkor azt az ügyvédnek ellenjegyeznie kell. Ilyenkor már a szerződést is ő készíti el, valamint akár az egyeztetésbe is bevonásra kerülhet.

2. Ingatlan tulajdoni lapjának ellenőrzése

Az ingatlanhoz tartozó tulajdoni lapot bárki lekérheti az illetékes földhivataltól, de jellemzően az eljáró ügyvéd szokta ezt elintézni. A dokumentum segítségével számos dolog megtudható a vétel tárgyáról, különösen, de nem kizárólagosan a perfeljegyzést, a végrehajtási jogot, a szolgalmat, a haszonélvezetet, a terhelési és elidegenítési tilalmat és az esetleges jelzálogjogot.

Amennyiben ilyen feljegyzés található a tulajdoni lapon, akkor az ügyvéd tájékoztatja a résztvevő feleket. Ilyen esetekben általában a terhek törlésének kötelezettsége is belekerül a szerződésbe, a teljes vételár megfizetésének előfeltételeként.

3. Foglaló átadása

A foglaló átadására az új Ptk. szerint már a szerződés megkötése előtt is lehetőség nyílik, de ez nem javasolt. Érdemes inkább megvárni azt a néhány napot, míg a szerződés aláírása megtörténik, és a foglalót csak ekkor átadni. Ennek összege beleszámít a teljes vételi árba.

4. Szerződéstervezet elkészítése

szerződéstervezetet az ügyvéd készíti el, és küldi el a résztvevő feleknek véleményezésre. Amennyiben a vevő bankhitelt is igénybe vesz a vásárláshoz, akkor a tervezetet ajánlott megmutatni a finanszírozó pénzintézetnek, hogy a bank követelményeinek is megfeleljen.

A BP Legal szolgáltatását választva, a szükséges feltételek fennállása esetén akár 2 munkanap alatt elkészítjük a szerződést!

5. Szerződés adatainak véglegesítése

A szerződés adatainak véglegesítése során az ügyvédnek törvényi kötelessége ellenőrizni mindegyik fél okmányait, és ha azok nem érvényesek, akkor mérlegelési lehetőség nélkül meg kell tagadnia az ellenjegyzést. Ez a szigor a felek érdekeit védi, hiszen segít elkerülni a csalásokat.

Az azonosítás sikere után a szerződésbe véglegesen belekerülnek a vevő és az eladó adatai, illetve olyan kiegészítő információk is, mint az eladó bankszámlaszáma, a fizetési ütemezés és részletek, a birtokbaadás végső határideje, illetve az esetleges energetikai tanúsítvány száma.

6. Szerződés megkötése, földhivatali ügyintézés

Ha a vételárat egy összegben fizeti meg a vevő, akkor nincs szükség a tulajdonjog bejegyzési engedély letétbe helyezésére. Ilyenkor az ügyvéd a szerződéskötést követően a szerződést és az engedélyt is benyújtja azt a földhivatalba, ahol bejegyzik a tulajdonjog változását.

Amennyiben az ingatlan megvásárlója több részletben egyenlíti ki a vételárat, az ügyvéd egy külön okiratba foglalja a bejegyzési engedélyt, és a felek az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg megkötik a letéti szerződést is. Ennek alapján az ügyvéd csak akkor jogosult és köteles kiadni az engedélyt a földhivatal részére, amikor a teljes vételár megfizetésre került. Ez az eljárás biztosítékot jelent a szerződő feleknek, hogy az ingatlan tulajdonjoga csak a vételár kiegyenlítését követően kerülhet bejegyzésre.

Ha letéti megállapodás megkötésére kerül sor, akkor az adásvételi szerződést az ügyvéd már a letét kiadása előtt beküldi a földhivatalba, és a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem széljegyre kerül a tulajdoni lapon. A kérelem elintézése addig függőben marad, amíg a földhivatal meg nem kapja a tulajdonjog bejegyzési engedélyt. Ennek benyújtására az adásvételi szerződés beküldését követő 6 hónapon belül van lehetőség.

7. Földhivatali határozat meghozatala, illeték kiszabása

A földhivatal az új tulajdonos bejegyzéséről határozatot küld az ügyvédnek, aki továbbítja azt a szerződő felek részére. Ezt követően a NAV megállapítja és kiveti a fizetendő vagyonszerzési illetéket.

Lépj velünk kapcsolatba!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

hello@bplegal.hu

A koronavírus sem lehet akadálya annak, hogy megvásárold álmaid lakását

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény és a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata lehetővé teszi ugyanis, hogy az eljáró ügyvéd a szerződő felek tekintetében fennálló azonosítási kötelezettségének a felek személyes megjelenése nélkül, elektronikus úton tegyen eleget. Ha van olyan készüléked, amelyen videóhívás keretében csatlakozni tudsz Skype, Google Hangouts, vagy Microsoft Teams felületre, annyi lesz a dolgod, hogy előkészítsd az igazolványaidat és felmutasd az eljáró ügyvédnek, aki minden szükséges adatodat rögzíti a felvétellel együtt.

A szerződés aláírása is megtörténhet ugyanilyen formán, csak le kell nyilatkoznod, hogy az előtted lévő szerződés az akaratodnak megfelelő megállapodást tartalmazza és aláírod a megfelelő helyeken. Ha mindegyik fél ilyen formán aláírta a szerződést és visszajuttattátok az eljáró ügyvédhez, ő ellátja az ellenjegyzésével, és mehet is a szerződés a földhivatalba.

Mire figyelj az adásvételi szerződés megkötésénél?

Az adásvételi szerződés megkötése előtt több dolgot is érdemes ellenőrizni. Fontos, hogy az ingatlan az eladó tulajdona legyen, és rendelkezhessen vele. Ez a földhivatal segítségével deríthető ki, a tulajdoni lap lekérdezésével.

Az eladónak kötelessége tájékoztatni a vásárlót az ingatlanhoz kapcsolódó jogokról és kötelességekről, és ennek még a szerződéskötést megelőzően meg kell történnie. Ide tartoznak a különféle korlátozások, társasházaknál a házirend és a társasházi alapító okirat rendelkezései, vagy egy esetlegesen élő szerződéssel rendelkező albérlő. Ha a tájékoztatás nem megfelelő, akkor a vevő később követelheti a vételár mérséklését, de el is állhat a szerződéstől, és kárainak megtérítésére is igényt tarthat.

Mikor hiúsulhat meg az adásvétel?

Az adásvétel több okból is meghiúsulhat még a szerződéskötést megelőzően, a leggyakoribb okok közé tartozik, ha a két fél nem tud megállapodni a vételárban, vagy a birtokbaadás idejében. Szintén előfordulhat, hogy az eladó sürgősen meg szeretné kapni a vételárat vagy egy bizonyos részét, de a vevő banki hitelfelvétel esetén még nem rendelkezik a szükséges összeggel.

Mindezek mellett az adásvétel akkor is zátonyra futhat, ha az adott ingatlan adásvétellel érintett tulajdoni hányada per alatt áll. Ilyenkor ugyanis a vevő tulajdonjoga kizárólag a per kimenetelétől függő hatállyal kerül bejegyzésre. Véglegesen a vevő tulajdonjoga csak akkor kerülhet bejegyzésre a tulajdoni lapra, ha a per az eladónak kedvező ítélettel lezárult. Ha ez nem így történik, és az eladó tulajdonjoga törlésre kerül, a vevő tulajdonjoga is semmissé válik.

Ha az ingatlan a természetben nem olyan jellemzőkkel rendelkezik, mint a tulajdoni lapon, az is megakadályozhatja az adásvételt. Ilyen eset lehet például, ha az ingatlan a meghirdetés szerint két szintes, de valójában a felső szint a társasház osztatlan tulajdona, csak az eladó jogosulatlanul használja.

Milyen adatokat kell tartalmaznia az adásvételi szerződésnek?

Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a szerződő felek nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, állandó lakcímét, személyi azonosító jelét és adóazonosító jelét.

Ha bármelyik fél jogi személynek minősül, akkor pedig fel kell tüntetni a jogi személy nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét, adószámát és a cég képviseletében eljáró személy nevét.

Ingatlan adásvétel költségei

Az ingatlan adásvételét különféle költségek is terhelik.

Ezek közül a vevőnek kell megfizetnie a következőket:

 • ingatlan vételára
 • szükség esetén a hitelügyintézés és hitelfelvétel költségei
 • ingatlan nyilvántartási eljárás díja, szükség esetén a soron kívüli kérelem többletdíjával
 • vagyonszerzési illeték

Az eladónak kell megfizetnie:

 • az ingatlan tulajdonlapjára bejegyzett vagy azt másképp terhelő tartozások és közterhek

Közös megállapodás alapján, de általában a vevő fizeti:

 • tulajdoni lap, szükség esetén a térképmásolat földhivataltól történő lekérdezésének költségei
 • ügyvédi munkadíj.

Milyen ingatlanjogi szolgáltatást kínál a BP Legal csapata?

A BP Legal az ingatlan adásvételéhez kapcsolódóan számos szolgálatást kínál. Élj az előzetes konzultáció és jogi tanácsadás lehetőségével, így a vásárlásra már a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből felkészülve kerülhet sor.

Emellett vállaljuk a másik féllel való kapcsolattartást, a tulajdoni lap lekérését az ingatlannyilvántartásból, a szerződés elkészítését és ellenjegyzését, és szükség esetén letétkezelői feladatokat is ellátunk. Sikeres megállapodás esetén szintén a BP Legal tudja benyújtani az adásvételi szerződést és a tulajdonjog bejegyzési engedélyt a földhivatalhoz.

Milyen határidőkre és időtartamra számíthatsz az adásvétel során?

Miután a résztvevő felek minden lényeges kérdésben megállapodtak, és az összes szükséges adatot a BP Legal rendelkezésére bocsátották, 2 munkanapon belül elkészülhet a végleges szerződés a kapcsolódó iratokkal.

Ehhez szükséges, hogy minden fél rendelkezzen érvényes iratokkal, és hitelfelvétel esetén előre egyeztetve legyenek a kötelező tartalmi elemek a finanszírozást végző pénzintézettel.

A szerződéskötést követően a BP Legal beküldi az iratokat az illetékes földhivatalhoz, melynek – a bejegyzési engedély beérkezésétől számítva – legfeljebb 60 napja van a vevő tulajdonjogának bejegyzésére. Soron kívüli eljárást kérve az ügyintézés határideje maximum 30 nap.

Az ingatlanvásárlás, vagy eladás komoly folyamat, hiszen gyakran egy élet munkája a szerződés tárgya. Ha a BP Legal szolgáltatását választod, akkor a teljes adásvételi folyamat átlátható marad számodra.

A résztvevő ügyvédek megbízhatóak, és kiváló szakmai felkészültséggel rendelkeznek. A kapcsolattartás teljes mértékben a preferenciáid alapján történik, személyesen, telefonon vagy akár e-mailen keresztül. Az ügyvéd segítség pedig az adásvétel során végig rendelkezésedre áll, hogy segítsünk értelmezni az olykor nyakatekert jogi szövegeket.

Vedd fel a kapcsolatot a BP Legal ügyvédeivel, és tartsd kézben a teljes adásvételi folyamatot!

Mi történik miután elküldöd az űrlapot?

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Legutóbbi bejegyzéseink ingatlanjog témában

Ingatlan ajándékozás a gyakorlatban

Az ingatlan ajándékozás hallatán könnyen asszociálhatunk arra, hogy egy kedves gesztusról beszélünk, pedig az igazság az, hogy a szó egy bonyolult jogi procedúrát takar. Tekintve, hogy nagy értékű tulajdonról beszélünk és egy különleges eljárásról, elengedhetetlen a minél pontosabb ügyintézés.

Tovább olvasok »
Ingatlan adásvétel ügyvéd

Ingatlan adásvétel ügyvéd segítségével

Egy ingatlan megvásárlása első ránézésre talán egyszerűnek tűnik. A vevő fizet, az eladó örül, a tulajdoni lapon bejegyzik a változást. Mindez a gyakorlatban persze egészen másképp néz ki. Számtalan tényező bonyolíthatja a helyzetet, és a jogszabályok is rengeteg kötelességet írnak elő. Egyebek mellett azt is, hogy az adásvételben ügyvéd is közreműködjön.

Tovább olvasok »
Ingatlan adásvételi előszerződés

Útmutató az ingatlan adásvételi előszerződés alkalmazásához

Amikor a végleges adásvételi megállapodás aláírásához valamilyen feltétel teljesülésére még várni kell, akkor számít bevett gyakorlatnak az ingatlan adásvételi előszerződés megkötése. A szerződő felek egyfajta szándéknyilatkozatának felel meg tehát, ami egyben kötelezettségvállalással ér fel a kontraktus későbbi létrejöttére.

Tovább olvasok »