fbpx

Ingatlan adásvétel menete 2023 - Mikre kell figyelned?

Miről fogsz olvasni?

Ingatlan adásvétel menete és tudnivalói

Magyarországon 2018-ban 163.000 lakást adtak el, ami annak is köszönhető, hogy az adásvételek száma folyamatosan növekedett a válságot követően. 2014-től minden évben körülbelül 10.000-rel több ingatlan értékesítés történt az előző évnél. 

A hatályos jogszabályok alapján Magyarországon ingatlan eladása és vásárlása kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy közjegyző által elkészített közokirat segítségével történhet. Ellenkező esetben a földhivatal nem jegyzi be a vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba. 

Az alábbiakban megismerheted az ingatlan eladásának vagy megvásárlásának menetét, megtudhatod, mire érdemes figyelni a folyamat során, és a különféle díjakról is tájékoztatást adunk.

Az ingatlan adásvétel menete

Az ingatlan adásvétele előre meghatározott lépésekből áll, melynek egyes elemei az aktuális szerződésnek megfelelőn kihagyhatók.

1. Megállapodás a felek között

Ebben a lépésben a felek megállapodnak a lényeges tartalmi elemekről, amelyek a következőket érintik:

 • a szerződő felek
 • a vételár
 • a fizetési határidők és ütemezés
 • a birtokbaadás menete

Ha a szerződéskötés magánokiratba lesz foglalva, akkor azt az ügyvédnek ellenjegyeznie kell. Ilyenkor már a szerződést is ő készíti el, valamint akár az egyeztetésbe is bevonásra kerülhet.

2. Ingatlan tulajdoni lapjának ellenőrzése

Az ingatlanhoz tartozó tulajdoni lapot bárki lekérheti az illetékes földhivataltól, de jellemzően az eljáró ügyvéd szokta ezt elintézni. A dokumentum segítségével számos dolog megtudható a vétel tárgyáról, különösen, de nem kizárólagosan a perfeljegyzést, a végrehajtási jogot, a szolgalmat, a haszonélvezetet, a terhelési és elidegenítési tilalmat és az esetleges jelzálogjogot.

Amennyiben ilyen feljegyzés található a tulajdoni lapon, akkor az ügyvéd tájékoztatja a résztvevő feleket. Ilyen esetekben általában a terhek törlésének kötelezettsége is belekerül a szerződésbe, a teljes vételár megfizetésének előfeltételeként.

3. Foglaló átadása

A foglaló átadására az új Ptk. szerint már a szerződés megkötése előtt is lehetőség nyílik, de ez nem javasolt. Érdemes inkább megvárni azt a néhány napot, míg a szerződés aláírása megtörténik, és a foglalót csak ekkor átadni. Ennek összege beleszámít a teljes vételi árba.

4. Szerződéstervezet elkészítése

szerződéstervezetet az ügyvéd készíti el, és küldi el a résztvevő feleknek véleményezésre. Amennyiben a vevő bankhitelt is igénybe vesz a vásárláshoz, akkor a tervezetet ajánlott megmutatni a finanszírozó pénzintézetnek, hogy a bank követelményeinek is megfeleljen.

A BP Legal szolgáltatását választva, a szükséges feltételek fennállása esetén akár 2 munkanap alatt elkészítjük a szerződést!

5. Szerződés adatainak véglegesítése

A szerződés adatainak véglegesítése során az ügyvédnek törvényi kötelessége ellenőrizni mindegyik fél okmányait, és ha azok nem érvényesek, akkor mérlegelési lehetőség nélkül meg kell tagadnia az ellenjegyzést. Ez a szigor a felek érdekeit védi, hiszen segít elkerülni a csalásokat.

Az azonosítás sikere után a szerződésbe véglegesen belekerülnek a vevő és az eladó adatai, illetve olyan kiegészítő információk is, mint az eladó bankszámlaszáma, a fizetési ütemezés és részletek, a birtokbaadás végső határideje, illetve az esetleges energetikai tanúsítvány száma.

6. Szerződés megkötése, földhivatali ügyintézés

Ha a vételárat egy összegben fizeti meg a vevő, akkor nincs szükség a tulajdonjog bejegyzési engedély letétbe helyezésére. Ilyenkor az ügyvéd a szerződéskötést követően a szerződést és az engedélyt is benyújtja azt a földhivatalba, ahol bejegyzik a tulajdonjog változását.

Amennyiben az ingatlan megvásárlója több részletben egyenlíti ki a vételárat, az ügyvéd egy külön okiratba foglalja a bejegyzési engedélyt, és a felek az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg megkötik a letéti szerződést is. Ennek alapján az ügyvéd csak akkor jogosult és köteles kiadni az engedélyt a földhivatal részére, amikor a teljes vételár megfizetésre került. Ez az eljárás biztosítékot jelent a szerződő feleknek, hogy az ingatlan tulajdonjoga csak a vételár kiegyenlítését követően kerülhet bejegyzésre.

Ha letéti megállapodás megkötésére kerül sor, akkor az adásvételi szerződést az ügyvéd már a letét kiadása előtt beküldi a földhivatalba, és a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem széljegyre kerül a tulajdoni lapon. A kérelem elintézése addig függőben marad, amíg a földhivatal meg nem kapja a tulajdonjog bejegyzési engedélyt. Ennek benyújtására az adásvételi szerződés beküldését követő 6 hónapon belül van lehetőség.

7. Földhivatali határozat meghozatala, illeték kiszabása

A földhivatal az új tulajdonos bejegyzéséről határozatot küld az ügyvédnek, aki továbbítja azt a szerződő felek részére. Ezt követően a NAV megállapítja és kiveti a fizetendő vagyonszerzési illetéket.

Segítségre van szükséged, esetleg kérdésed akadt? Foglalj időpontot egy konzultációra és minden kérdésed megválaszoljuk!

A koronavírus sem lehet akadálya annak, hogy megvásárold álmaid lakását

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény és a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata lehetővé teszi ugyanis, hogy az eljáró ügyvéd a szerződő felek tekintetében fennálló azonosítási kötelezettségének a felek személyes megjelenése nélkül, elektronikus úton tegyen eleget. Ha van olyan készüléked, amelyen videóhívás keretében csatlakozni tudsz Skype, Google Hangouts, vagy Microsoft Teams felületre, annyi lesz a dolgod, hogy előkészítsd az igazolványaidat és felmutasd az eljáró ügyvédnek, aki minden szükséges adatodat rögzíti a felvétellel együtt.

A szerződés aláírása is megtörténhet ugyanilyen formán, csak le kell nyilatkoznod, hogy az előtted lévő szerződés az akaratodnak megfelelő megállapodást tartalmazza és aláírod a megfelelő helyeken. Ha mindegyik fél ilyen formán aláírta a szerződést és visszajuttattátok az eljáró ügyvédhez, ő ellátja az ellenjegyzésével, és mehet is a szerződés a földhivatalba.

Mire figyelj az adásvételi szerződés megkötésénél?

Az adásvételi szerződés megkötése előtt több dolgot is érdemes ellenőrizni. Fontos, hogy az ingatlan az eladó tulajdona legyen, és rendelkezhessen vele. Ez a földhivatal segítségével deríthető ki, a tulajdoni lap lekérdezésével.

Az eladónak kötelessége tájékoztatni a vásárlót az ingatlanhoz kapcsolódó jogokról és kötelességekről, és ennek még a szerződéskötést megelőzően meg kell történnie. Ide tartoznak a különféle korlátozások, társasházaknál a házirend és a társasházi alapító okirat rendelkezései, vagy egy esetlegesen élő szerződéssel rendelkező albérlő. Ha a tájékoztatás nem megfelelő, akkor a vevő később követelheti a vételár mérséklését, de el is állhat a szerződéstől, és kárainak megtérítésére is igényt tarthat.

Mikor hiúsulhat meg az adásvétel?

Az adásvétel több okból is meghiúsulhat még a szerződéskötést megelőzően, a leggyakoribb okok közé tartozik, ha a két fél nem tud megállapodni a vételárban, vagy a birtokbaadás idejében. Szintén előfordulhat, hogy az eladó sürgősen meg szeretné kapni a vételárat vagy egy bizonyos részét, de a vevő banki hitelfelvétel esetén még nem rendelkezik a szükséges összeggel.

Mindezek mellett az adásvétel akkor is zátonyra futhat, ha az adott ingatlan adásvétellel érintett tulajdoni hányada per alatt áll. Ilyenkor ugyanis a vevő tulajdonjoga kizárólag a per kimenetelétől függő hatállyal kerül bejegyzésre. Véglegesen a vevő tulajdonjoga csak akkor kerülhet bejegyzésre a tulajdoni lapra, ha a per az eladónak kedvező ítélettel lezárult. Ha ez nem így történik, és az eladó tulajdonjoga törlésre kerül, a vevő tulajdonjoga is semmissé válik.

Ha az ingatlan a természetben nem olyan jellemzőkkel rendelkezik, mint a tulajdoni lapon, az is megakadályozhatja az adásvételt. Ilyen eset lehet például, ha az ingatlan a meghirdetés szerint két szintes, de valójában a felső szint a társasház osztatlan tulajdona, csak az eladó jogosulatlanul használja.

Milyen adatokat kell tartalmaznia az adásvételi szerződésnek?

Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a szerződő felek nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, állandó lakcímét, személyi azonosító jelét és adóazonosító jelét.

Ha bármelyik fél jogi személynek minősül, akkor pedig fel kell tüntetni a jogi személy nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét, adószámát és a cég képviseletében eljáró személy nevét.

Ingatlan adásvétel kisokos

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

Ingatlan adásvétel költségei

Az ingatlan adásvételét különféle költségek is terhelik.

Ezek közül a vevőnek kell megfizetnie a következőket:

 • ingatlan vételára
 • szükség esetén a hitelügyintézés és hitelfelvétel költségei
 • ingatlan nyilvántartási eljárás díja, szükség esetén a soron kívüli kérelem többletdíjával
 • vagyonszerzési illeték

Az eladónak kell megfizetnie:

 • az ingatlan tulajdonlapjára bejegyzett vagy azt másképp terhelő tartozások és közterhek

Közös megállapodás alapján, de általában a vevő fizeti:

 • tulajdoni lap, szükség esetén a térképmásolat földhivataltól történő lekérdezésének költségei
 • ügyvédi munkadíj.
 

Milyen ingatlanjogi szolgáltatást kínál a BP Legal csapata?

A BP Legal az ingatlan adásvételéhez kapcsolódóan számos szolgálatást kínál. Élj az előzetes konzultáció és jogi tanácsadás lehetőségével, így a vásárlásra már a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből felkészülve kerülhet sor.

Emellett vállaljuk a másik féllel való kapcsolattartást, a tulajdoni lap lekérését az ingatlannyilvántartásból, a szerződés elkészítését és ellenjegyzését, és szükség esetén letétkezelői feladatokat is ellátunk. Sikeres megállapodás esetén szintén a BP Legal tudja benyújtani az adásvételi szerződést és a tulajdonjog bejegyzési engedélyt a földhivatalhoz.

Milyen határidőkre és időtartamra számíthatsz az adásvétel során?

Miután a résztvevő felek minden lényeges kérdésben megállapodtak, és az összes szükséges adatot a BP Legal rendelkezésére bocsátották, 2 munkanapon belül elkészülhet a végleges szerződés a kapcsolódó iratokkal.

Ehhez szükséges, hogy minden fél rendelkezzen érvényes iratokkal, és hitelfelvétel esetén előre egyeztetve legyenek a kötelező tartalmi elemek a finanszírozást végző pénzintézettel.

A szerződéskötést követően a BP Legal beküldi az iratokat az illetékes földhivatalhoz, melynek – a bejegyzési engedély beérkezésétől számítva – legfeljebb 60 napja van a vevő tulajdonjogának bejegyzésére. Soron kívüli eljárást kérve az ügyintézés határideje maximum 30 nap.

Az ingatlanvásárlás, vagy eladás komoly folyamat, hiszen gyakran egy élet munkája a szerződés tárgya. Ha a BP Legal szolgáltatását választod, akkor a teljes adásvételi folyamat átlátható marad számodra.

A résztvevő ügyvédek megbízhatóak, és kiváló szakmai felkészültséggel rendelkeznek. A kapcsolattartás teljes mértékben a preferenciáid alapján történik, személyesen, telefonon vagy akár e-mailen keresztül. Az ügyvéd segítség pedig az adásvétel során végig rendelkezésedre áll, hogy segítsünk értelmezni az olykor nyakatekert jogi szövegeket.

Gyakran ismételt kérdések ingatlan adásvétellel kapcsolatban

Ha lakást, házat veszel, értelemszerűen a vételár a legfontosabb tényező. Ennek meghatározása azonban nem egyszerű feladat, és leginkább a felek megállapodásán múlik. A legjobb támpontot a környék vagy az épület ingatlanpiaci helyzete nyújtja, vagyis érdemes utánanézned, mennyiért árulnak más ingatlanokat a településen, városrészben.

Mind a finanszírozó bank, mind a NAV hozhat olyan döntést, hogy a szerződésben szereplő vételárat nem fogadja el, vagyis más forgalmi értéket határoz meg. Ez a fizetendő illeték, illetve a hitelkeret nagysága miatt fontos. Érdemes a szerződésben részletezni az okokat, ha az átlagosnál alacsonyabb vételárban egyeztek meg (például felújításra szoruló állapot vagy speciális jogi helyzet).

A jogszabályok nem írják elő kötelezően a foglaló átadását. Erre leginkább akkor van szükség, ha nem egy összegben fizeted a vételárat, hanem például banki hitel segítségével. A foglaló biztosítékot jelent, hogy az eladó nem értékesíti másnak az ingatlant, amíg te hozzá nem jutsz a teljes összeghez.

A foglaló az eladónak is jelzi, hogy komoly vételi szándékról van szó. Ahogy maga a megléte, úgy az összege sincs szabályozva, de a bírói gyakorlat szerint a vételár 10%-a az általánosa elfogadott mérték. Ha azonban miattad, vagyis a vevő miatt hiúsul meg az adásvétel, a foglalód elúszik. Amennyiben pedig az eladó áll el a szándékától, a foglaló kétszeresét kell visszaadnia.

A legfontosabb eltérés, hogy az előleg nem jelent biztosítékot. Azaz az eladó értékesítheti másnak az ingatlant, és a vevő is elállhat a vételi szándékától. Mindkét esetben visszajár az összeg a vevőnek, de itt szankciók nem lépnek életbe.

Az előleg mértéke sincs szabályozva, az viszont igen, hogy beleszámít a vételárba (ez persze a foglalóra is igaz). Mivel az előleg kisebb biztosítékot jelent, akkor érdemes ezt a megoldást választanod, ha kissé bizonytalan vagy. Az előleggel jelezheted a vételi szándékod, de bármikor indoklás nélkül elállhatsz a továbbiaktól.

Csak egyre, ennek összege azonban igen tetemes lehet. Az ún. vagyonszerzési illeték ugyanis kerek 4%, vagyis pl. egy 30 millió forintos lakás után 1,2 millió Ft-os fizetési meghagyást kapsz majd a NAV-tól. Méghozzá rögtön azután, hogy az adásvétel tényét bejegyzi a földhivatal. Szerencsére bizonyos esetekben mentesülhetsz az illeték alól vagy kedvezményt kaphatsz.

 • Ha egy éven belül eladtál és vásároltál is ingatlant, csak a különbözet után kell illetéket fizetned.
 • Házastársak, testvérek és egyenes ági rokonok közti adásvételnél nincs illeték.
 • Új lakásnál 15 millióig illetékmentes a tranzakció, és afölött is csak a 15 millió forint feletti részre szabja ki a NAV.
 • Csak 2%-ot kell fizetned, ha életed első lakását veszed, még nem vagy 35 éves, az ingatlan pedig 15 millió Ft-nál olcsóbb.
 • Nem kell fizetned, ha önkormányzati lakást veszel.

Minden a tervek szerint zajlott, és kifizetted a teljes vételárat, végre beköltözhetsz álmaid otthonába: nincs más hátra, mint birtokba venni. Ezzel kapcsolatban a jogszabályok rugalmasak, és leginkább a felek közti megállapodásra alapoznak. A szerződésben persze szerepeltetni kell, hogy mikor kerül sor a kulcsok átadására, egyedi megállapodás mellett azonban kitolódhat ez a határidő (ha például az eladónak több időre van szüksége a költözéshez).

birtokba vétel napja fontos dátum, hiszen innentől kezdve téged terhelnek az ingatlan költségei, és persze téged illetnek a hasznok is. Ez azzal is jár, hogy a közműveket már neked kell fizetned. Bevett szokás, hogy a birtokbavétel napján a felek rögzítik a gáz-, villany- és vízóra állásait – ezzel elkerülheted a későbbi vitás ügyeket.

A tulajdonjog bejegyzésének függőben tartása akkor merülhet fel, ha nem egy összegben fizeted ki az ingatlan árát. Ilyenkor egy kérelmet kell beadnia az ügyvédednek a földhivatalba, amiben maximum 6 hónapos halasztást kérhet. A határidőig nem kerül a nevedre a lakás, azonban másvalaki sem szerezhet rá tulajdonjogot, mert a tulajdonjog bejegyzési kérelmed az ingatlan tulajdoni lapján széljegyen fog szerepelni.

A függőben tartás az eladónak is biztonságot jelent, hiszen aligha elvárható, hogy azelőtt lemondjon a tulajdonjogáról, hogy a teljes vételárat megkapta volna. Ehhez egy nyilatkozatban majd csak akkor járul hozzá, ha maradéktalanul hozzájutott az összeghez. Az eladó tulajdonjog bejegyzésre jogosító nyilatkozatát érdemes függőben tartás esetében ügyvédi letétbe helyezni.

Nem szeretnél elveszni a törvények és jogszabályok útvesztőjében? Kérj egyedi ajánlatot és átsegítünk a teljes folyamaton!

Mit jelent a tulajdonjog fenntartással történő eladása?

A tulajdonjog fenntartása a függőben tartáshoz hasonló, azonban azzal semmiképpen nem megegyező fogalom. Ez is akkor alkalmazandő, ha nem egy összegben utalod a vételárat az eladónak. Ilyenkor is kérelmet kell benyújtani a földhivatalhoz, ami arról szól, hogy ne tulajdonjogot jegyezzenek be, hanem azt a tényt, hogy az eladás a tulajdonjog fenntartásával történt. Amikor az eladó megkapja a teljes összeget, megadja az engedélyt, hogy a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön. Így egy újabb kérelmet kell majd benyújtani a földhivatalba a tulajdonjog bejegyzésének érdekében, aminek eredményeképpen a – a tulajdonjogod bejegyzésével egyidejűleg – a fenntartással történő eladás tényének feljegyzését törölni fogják.

Milyen buktatói lehetnek az ingatlan adásvételnek?

Egy társasházi lakás, egy családi ház vagy egy irodahelyiség megvásárlása hosszú és bonyolult folyamat. Ráadásul sokszereplős is, hiszen a vevő és az eladó mellett az adóhivatal, az ügyvédi iroda, és a földhivatal is érintett. Nem csoda tehát, ha több helyen is elakadhat a folyamat, és dugába dőlhet az adásvétel.

Az egyik ilyen buktató az lehet, ha a kiszemelt ingatlannak nem egy, hanem több tulajdonosa is van.

Nekik ugyanis elővásárlási joguk lehet – ha ez nincs kizárva – , azaz ajánlatot tehetnek az eladásra kívánt részre, tulajdonhányadra. A törvény pedig úgy szól, hogy az eladónak kötelező értesítnie a többi tulajdonost, és felkínálni nekik az elővásárlási lehetőséget. Külső vevő csak akkor jöhet szóba, ha a tulajdonostársak írásos lemondó nyilatkozatot tesznek – ezt pedig az adásvételi szerződéshez is mellékelni kell.

A sok-sok szereplő felsorolásánál egy fontosat kihagytunk, nevezetesen a bankot. Ha hitelhez folyamodsz a vásárláshoz, aligha tudod megkerülni őket, márpedig a pénzintézetek tovább bonyolíthatják az amúgy sem egyszerű képletet. Könnyen lehet, hogy a bank egyedi feltételeket szab az adásvételi szerződés formai és tartalmi elemeire. Ezeket mindenképp be kell tartanod, hogy megkapd a kívánt kölcsönt.

A jelzáloghitelhez rendelkezned kell némi önerővel is, amit még a banki hitel folyósítása előtt át kell adnod az eladónak. Erről nyilatkozhatsz a szerződésben is, de arra is lehetőség van, hogy az eladó külön nyilatkozatban ismerje el, hogy megkapta az önerőt. A birtokbavétel meghatározásánál pedig érdemes olyan dátumot meghatároznotok, amikorra a bank már biztosan átutalta a pénzt az eladó számlájára.

Megeshet az is, hogy már korábban is volt hitel az ingatlanon, vagyis jelzálogjog van rá bejegyezve. Ebben az esetben az eladó egyedül nem jogosult értékesíteni a lakást, ahhoz a jelzálogjogosult hozzájárulására is szükség van. A másik megoldás, hogy tehermentesíti az ingatlant az eladás előtt. Ez az esetek többségében úgy történik, hogy az eladó az előleg vagy a foglaló összegéből kifizeti a jelzáloghitelt. Ezután már csak a banki törlési engedélyt kell eljuttatni a földhivatalba, és máris szabad a pálya az új tulajdonosnak.

Foglalj időpontot konzultációra vagy kérj egyedi ajánlatot!

dr. Szabó Zsuzsanna

ügyvéd

A kitöltés kötelezettségmentes.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Hova küldjük az

Ingatlan adásvétel kisokost?