fbpx

TEÁOR számok kisokos - minden amit tudni érdemes

Miről fogsz olvasni?

A TEÁOR számokról biztosan sokat hallottál, ha pedig saját vállalkozásod van, akkor már találkoztál is velük. Mindenki tudja, hogy léteznek, azt is, hogy egy vállalkozásnak rendelkeznie kell ilyen kódszámmal. Viszont azzal, hogy mi is a TEÁOR számok alapján történő rendszerezés célja, talán már kevesebben vannak tisztában.

Cikkünkben ezeket a kódszámokat vesszük kicsit alaposabban szemügyre. Kitérünk az osztályozás magyarországi történetére és a jelenleg hatályos jogszabályi hátterére. Majd a számok mögé nézünk és megvizsgáljuk, hogyan épül fel egy TEÁOR kód, mi a jelentősége és kitérünk a főtevékenység fogalmára, valamint megállapításának módjára is.

Mit jelent a TEÁOR szám, hogyan alakult ki és milyen jogszabályok vonatkoznak rá?

A TEÁOR a „Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere” kifejezésből alkotott mozaikszó, lényegében a gazdasági tevékenységek egységes osztályozását jelenti és elsősorban statisztikai célt szolgál: mint látni fogod, nem magyar találmány. Uniós szinten is jelentőséggel bír, célja közösségi szintű statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, értékelése. Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felel a TEÁOR számok közzétételéért, nyilvántartásáért, frissítéséért, egyszóval minden, ezzel kapcsolatban felmerülő feladat elvégzéséért. 

Hogyan alakultak az osztályozási rendszerek?

A „kódszám” kifejezés talán újkeletűnek hangzik, azonban már komoly múltra tekint vissza mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban. Nemzetközi szinten egészen 1948-ig kell visszamennünk az időben, ha az első ilyen osztályozási rendszert keressük. Ebben az évben fogadta el az ENSZ a gazdasági tevékenységek szabványos nemzetközi osztályozása (International Standard Industrial Classification – ISIC) első változatát, amelyet néhány felülvizsgálatot követően a mai napig használnak.

Az ISIC alapján dolgozta ki később az Európai Unió a saját szabványát, az úgynevezett NACE kódokat (Nomenclature statistique des activités économiques). A rendszert először 1970-ben vezették be, majd szintén több alkalommal módosították. A legfontosabb módosításra 2006-ban került sor, a 1893/2006/EK rendelet útján, mely verzió jelenleg is hatályos és 2008. január 1-jétől minden tagállam számára kötelezően alkalmazandó.

Hazánkban a statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény végrehajtási rendelete adott először felhatalmazást a KSH-nak, hogy dolgozza ki a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerét. Az évek során természetesen maga a kormányrendelet és az osztályozási rendszer is sokszor változott. Uniós csatlakozásunk előkészítése során került kiadásra először a TEÁOR ’03. Majd az 1893/2006/EK rendeletnek való megfelelés céljából ezt váltotta a TEÁOR ’08 – a ’08 tehát a 2008-as évre utal. Ez az osztályozás gyakorlatilag NACE kódok a magyar megfelelője, a két rendszer kódszámai szerkezetileg megegyeznek egymással.

Milyen jogszabályok vonatkoznak a TEÁOR számokra?

A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény már régóta, 1993. óta nem hatályos, jelenleg pedig a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet rendezi az osztályozás alapjait.

Gyakorlati szempontból számunkra azonban nagyobb jelentőséggel bírnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) vonatkozó rendelkezései. Ezek a szabályok írják elő a TEÁOR számok feltüntetésének kötelezettségét a cégek vonatkozásában.

 • A cégjegyzéknek valamennyi cég esetében tartalmaznia kell a cég főtevékenységét, valamint további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. 
 • Egy cég bejegyzésekor, a bejegyzési kérelem benyújtásával együtt a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúrának megfelelően. A cégbíróság pedig erről a cég bejegyzésekor értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV).
 • A főtevékenység és a további tevékenységi körök változását azonban már nem a cégbíróság, hanem a NAV felé kell jelezni. A NAV erről elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, aki pedig hivatalból jegyzi be és teszi közzé a változásokat.

Hogyan épül fel egy TEÁOR szám?

A TEÁOR szám egy betűből és négy számból álló kódszám. Ezért mondjuk azt, hogy a TEÁOR kód felépítése négy szintből áll. De nézzük is, melyik ez a négy szint. Példának pedig vegyük a jogi tevékenységet, amelyhez az M6910 TEÁOR szám tartozik.

 • Az első szint a nemzetgazdásági ágazatot jelöli, ebben az esetben ennek jele az M, ami a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet, mint nemzetgazdasági ágazatot jelöli.
  • Összesen 21 nemzetgazdasági ág létezik, mindegyiket egy betűvel jelölnek A-tól U-ig, az angol ábécének megfelelően.
  • Ez a tevékenységek osztályozásának legáltalánosabb szintje. Olyan nemzetgazdasági ágazatokat különböztetünk meg, mint például az építőipar (F), azt oktatás (P), a művészet (R) vagy a vendéglátás (I).
 • A második szint az ágazat, jelen esetben a jogi, számviteli, adószakértői tevékenység, amelyhez a 69-es szám tartozik.
  • Ezen a szinten 88 ágazat található, 01-től 99-ig számozva. A számozás folyamatos, azonban vannak köztük szabad helyek, a 03 után például a 05 következik. Mindezt olyan okból kifolyólag, hogy ne kelljen az egész rendszert újratervezni, ha az idő múlásával egyes nemzetgazdasági ágakban újabb ágazatokra lenne szükség.
  • A mi példánknál maradva, az M nemzetgazdasági ágon belül elkülönül még például a piackutatás, a műszaki vizsgálat vagy az állat-egészségügyi ellátás ágazat.
 • A harmadik szint az alágazat, a mi esetünkben a jogi tevékenység, a hozzá tartozó 691-es számmal
  • Összesen 272 szakágazat létezik, mindegyik saját, három számjegyű kódszámmal. Az első két szám adott (az utal az ágazatra), míg a harmadik alágazatonként eltérő.
  • Ezen a szinten válik el tehát a jogi (691) és a számviteli, adószakértői tevékenység (692) egymástól.
 • A negyedik szint pedig a szakágazat, amely már a legrészletesebb szintje egy tevékenység besorolásának – éppen ezért nem is minden alágazat oszlik további szakágazatokra. A mi esetünkben a szakágazat szintén a jogi tevékenység lesz, és 6910 kód tartozik hozzá
  • Összesen 615 szakágazat létezik, négy számjegyű kódokkal, ahol az első három szám adott, a negyedik változik. 
  • A mi esetünkben ez a szám a 0, mert a jogi tevékenység nem oszlik további szakágaztokra.
  • De például az üzletviteli tanácsadás (702) alágazaton belül létezik a PR, kommunikáció (7021) és az egyéb vezetési tanácsadás (7022) szakágazat is.

Mi számít főtevékenységnek és mi másodlagos, illetve kiegészítő tevékenységnek?

Főtevékenysége minden vállalkozásnak csak egy lehet, míg minden más, a vállalkozás által végzett tevékenység másodlagos vagy kiegészítő tevékenység.

Hogy ezeket pontosan hogyan kell megállapítani, azzal kapcsolatban a KSH külön útmutatót készített, amelynek részleteibe most nem mennénk bele, ha érdekel, itt te is el tudod olvasni. 

Egy cég főtevékenysége az a tevékenység, amelyik a legnagyobb mértékben hozzájárul az összes hozzáadott értékéhez. Azaz lényegében az a tevékenység, amelyből várhatóan a legtöbb bevétel származik. A főtevékenység meghatározására az úgynevezett „top-down” (fentről lefelé) módszert szokták alkalmazni.

 • Elsőként azt a nemzetgazdasági ágazatot kell megtalálni, amely a legnagyobb mértékben hozzáad a vállalkozásod tevékenységéhez.
 • Ha a nemzetgazdasági egység megvan, utána az ezen belül lévő ágazatokat kell hasonló szempont szerint megvizsgálni. Majd a legnagyobb hozzáadott értékkel bíró ágazaton belül kell elvégezni a vizsgálatot az alágazatok, majd az alágazotokon belül a szakágazatok vonatkozásában.

Nézzünk is egy példát a KSH útmutatójából:

KSH útmutató

Elsőre úgy tűnhet, hogy biztosan 4661, mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme lesz a főtevékenység, hiszen ez bír a legnagyobb százalékos aránnyal. Azonban első lépésként az arányokat nemzetgazdasági áganként kell először, mely szerint:

 • C = 10 % + 6 % + 5 % + 23 % + 8 % = 52 %
 • G = 7 % + 28 % = 35 %
 • M = 13 % 

Mivel összességében a „C” nemzetgazdasági ágazat bír a legnagyobb hozzáadott értékkel, így ő nyert, a többiek kiestek. A következő szinten már csak a C nemzetgazdasági ágazat alá tartozó ágazatokat kell vizsgálni és így tovább, egészen a szakágazatokig. Így tehát a cég főtevékenységének a C 28.95, papíripari gép gyártása minősül.

Van maximuma a felvehető másodlagos és kiegészítő tevékenységnek?

Törvényi maximuma nincsen, ugyanakkor csak olyan tevékenységi kört célszerű felvenned, amelyet a vállalkozásod ténylegesen végez is. Korábban csak olyan tevékenységről állíthatott ki számlát egy cég, amellyel ténylegesen rendelkezett. Ezért sokan biztosra mentek és szinte az összes létező tevékenységi kört felvették. Ezt a problémát a jogalkotó is észlelte és megszüntette ezt a rendelkezést.

A főtevékenységet minden esetben szükséges megadni a cég bejegyzésekor, azonban később bármikor, díjmentesen vehetsz fel másodlagos vagy kiegészítő tevékenységeket. Ettől függetlenül állíthatsz ki olyan tevékenységi körről is számlát, ami nincs felvéve, de a NAV felé történő bejelentéssel tényleg egyszerűen intézhető a tevékenységi körök bővítése.

Arra azonban oda kell figyelned, hogy léteznek engedélyköteles vagy képzettséghez kötött tevékenységek, melyek csak kizárólag a jogerős hatósági engedély alapján vagy végzettség megléte esetén kezdhetők meg és folytathatók.

Ha pedig valamely tevékenységet engedély nélkül végeznél, annak már lehetnek súlyos anyagi vagy jogi következményei is akár.

Milyen szabályok vonatkoznak az egyéni vállalkozókra?

Az egyéni vállalkozói tevékenységet hasonló, de mégis kicsit eltérő módon osztályozzák. Rájuk az ÖVTJ (Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke) vonatkozik. Nagyon hasonló a TEÁOR-hoz, azonban ez egy hat számjegyű kódszám, ahol az első négy szám megegyezik a TEÁOR kóddal és csak az utolsó két számjeggyel tér el attól.

Összegezés

A tevékenységi körök és a TEÁOR számok elsősorban statisztikai célt szolgálnak és egy cég életében a legtöbbször csak részletkérdést jelentenek. Ugyanakkor az ördög sokszor a részletekben rejlik és bosszantó lenne, ha pont egy ilyen apróság okozna később kellemetlenségeket. Ezért nem árt erre is odafigyelned és a cégalapítás során pontosan meghatározni a leendő főtevékenységet és számba venni a másodlagos és kiegészítő tevékenységeket. A tevékenységi körök módosítása már nem csak a cégbíróságon, hanem az adóhatóságnál is bejelenthető, és ez az eljárás díjmentes. A főtevékenység változása esetén ugyanakkor a társasági szerződésben is át kell vezetni a változást, amely szintén illetékmentesen, de ügyvéd közreműködésére lesz szükséged hozzá.

A BP Legalnál kollegáink készséggel állnak rendelkezésedre bármilyen, társasági joggal kapcsolatos kérdésben. Legyen szó cégalapításról, változásbejegyzésről vagy csak általános tanácsadásról – így akkor is számíthatsz szakértő segítségünkre, ha éppen a tevékenységi körökkel kapcsolatban merülne fel kérdésed. Keress minket és lépj velünk kapcsolatba!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

TEÁOR számok

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

 • 011 Nem évelő növény termesztése
 • 012 Évelő növény termesztése
 • 013 Növényi szaporítóanyag termesztése
 • 014 Állattenyésztés
 • 015 Vegyes gazdálkodás
 • 016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás
 • 017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

02 Erdőgazdálkodás

 • 021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 • 022 Fakitermelés
 • 023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
 • 024 Erdészeti szolgáltatás

03 Halászat, halgazdálkodás

 • 031 Halászat
 • 032 Halgazdálkodás

BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS

05 Szénbányászat

 • 051 Feketeszén-bányászat

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

 • 061 Kőolaj-kitermelés
 • 062 Földgázkitermelés

07 Fémtartalmú érc bányászata

 • 071 Vasércbányászat
 • 072 Egyéb fém érc bányászata

08 Egyéb bányászat

 • 081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat
 • 089 M.n.s. bányászat

09 Bányászati szolgáltatás

 • 091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
 • 099 Egyéb bányászati szolgáltatás

FELDOLGOZÓIPAR

10 Élelmiszergyártás

 • 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
 • 102 Halfeldolgozás, -tartósítás
 • 103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 • 104 Növényi, állati olaj gyártása
 • 105 Tejfeldolgozás
 • 106 Malomipari termék, keményítő gyártása
 • 107 Pékáru, tésztafélék gyártása
 • 108 Egyéb élelmiszer gyártása
 • 109 Takarmány gyártása

11 Italgyártás

 • 110 Italgyártás

12 Dohánytermék gyártása

 • 120 Dohánytermék gyártása

13 Textília gyártása

 • 131 Textilszálak fonása
 • 132 Textilszövés
 • 133 Textilkikészítés
 • 139 Egyéb textiláru gyártása

14 Ruházati termék gyártása

 • 141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)
 • 142 Szőrmecikk gyártása
 • 143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

 • 151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása
 • 152 Lábbeligyártás

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

 • 161 Fűrészárugyártás
 • 162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

17 Papír, papírtermék gyártása

 • 171 Papíripari rostanyag, papír gyártása
 • 172 Papírtermék gyártása

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

 • 181 Nyomdai tevékenység
 • 182 Egyéb sokszorosítás

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

 • 191 Kokszgyártás
 • 192 Kőolaj-feldolgozás

20 Vegyi anyag, termék gyártása

 • 201 Vegyi alapanyag gyártása
 • 202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
 • 203 Festék, bevonóanyag gyártása
 • 204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
 • 205 Egyéb vegyi termék gyártása
 • 206 Vegyi szál gyártása

21 Gyógyszergyártás

 • 211 Gyógyszeralapanyag-gyártás
 • 212 Gyógyszerkészítmény gyártása

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

 • 221 Gumitermék gyártása
 • 222 Műanyag termék gyártása

23 Nemfém ásványi termék gyártása

 • 231 Üveg, üvegtermék gyártása
 • 232 Tűzálló termék gyártása
 • 233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása
 • 234 Porcelán, kerámiatermék gyártása
 • 235 Cement-, mész-, gipszgyártás
 • 236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
 • 237 Kőmegmunkálás
 • 239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

24 Fémalapanyag gyártása

 • 241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
 • 242 Acélcsőgyártás
 • 243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból
 • 244 Nem vas fém alapanyag gyártása
 • 245 Fémöntés

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

 • 251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása
 • 252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
 • 253 Gőzkazán gyártása
 • 254 Fegyver-, lőszergyártás
 • 255 Fémalakítás, porkohászat
 • 256 Fém felületkezelése, megmunkálása
 • 257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
 • 259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

 • 261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása
 • 262 Számítógép, perifériás egység gyártása
 • 263 Híradás-technikai berendezés gyártása
 • 264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
 • 265 Műszer-, óragyártás
 • 266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
 • 267 Optikai eszköz gyártása
 • 268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

27 Villamos berendezés gyártása

 • 271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
 • 272 Akkumulátor, szárazelem gyártása
 • 273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása
 • 274 Villamos világítóeszköz gyártása
 • 275 Háztartási készülék gyártása
 • 279 Egyéb villamos berendezés gyártása

28 Gép, gépi berendezés gyártása

 • 281 Általános rendeltetésű gép gyártása
 • 282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 • 283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
 • 284 Szerszámgépgyártás
 • 289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

29 Közúti jármű gyártása

 • 291 Közúti gépjármű gyártása
 • 292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
 • 293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

30 Egyéb jármű gyártása

 • 301 Hajó, csónak gyártása
 • 302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
 • 303 Légi, űrjármű gyártása
 • 304 Katonai harcjármű gyártása
 • 309 Egyéb jármű gyártása

31 Bútorgyártás

 • 310 Bútorgyártás

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

 • 321 Ékszergyártás
 • 322 Hangszergyártás
 • 323 Sportszergyártás
 • 324 Játékgyártás
 • 325 Orvosi eszköz gyártása
 • 329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

 • 331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
 • 332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

 • 351 Villamosenergia-termelés, -ellátás
 • 352 Gázellátás
 • 353 Gőzellátás, légkondicionálás

VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 • 360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 • 370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

38 Hulladékgazdálkodás

 • 381 Hulladékgyűjtés
 • 382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás
 • 383 Hulladékanyag hasznosítása

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 • 390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

ÉPÍTŐIPAR

41 Épületek építése

 • 411 Épületépítési projekt szervezése
 • 412 Lakó- és nem lakó épület építése

42 Egyéb építmény építése

 • 421 Út, vasút építése
 • 422 Közműépítés
 • 429 M.n.s. egyéb építmény építése

43 Speciális szaképítés

 • 431 Bontás, építési terület előkészítése
 • 432 Épületgépészeti szerelés
 • 433 Befejező építés
 • 439 Egyéb speciális szaképítés

KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

 • 451 Gépjármű-kereskedelem
 • 452 Gépjárműjavítás, -karbantartás
 • 453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem
 • 454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

 • 461 Ügynöki nagykereskedelem
 • 462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
 • 463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
 • 464 Háztartási cikk nagykereskedelme
 • 465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme
 • 466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
 • 467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem
 • 469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

 • 471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem
 • 472 Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme
 • 473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
 • 474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme
 • 475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 • 476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme
 • 477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
 • 478 Piaci kiskereskedelem
 • 479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

 • 491 Helyközi vasúti személyszállítás
 • 492 Vasúti áruszállítás
 • 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
 • 494 Közúti áruszállítás, költöztetés
 • 495 Csővezetékes szállítás 

50 Vízi szállítás

 • 501 Tengeri személyszállítás
 • 502 Tengeri áruszállítás
 • 503 Belvízi személyszállítás
 • 504 Belvízi áruszállítás

51 Légi szállítás

 • 511 Légi személyszállítás
 • 512 Légi áruszállítás

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

 • 521 Raktározás, tárolás
 • 522 Szállítást kiegészítő tevékenység

53 Postai, futárpostai tevékenység

 • 531 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
 • 532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55 Szálláshely-szolgáltatás

 • 551 Szállodai szolgáltatás
 • 552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 • 553 Kempingszolgáltatás
 • 559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

56 Vendéglátás

 • 561 Éttermi, mozgó vendéglátás
 • 562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
 • 563 Italszolgáltatás

INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

58 Kiadói tevékenység

 • 581 Kiadói tevékenység
 • 582 Szoftverkiadás

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

 • 591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 • 592 Hangfelvétel készítése, kiadása

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

 • 601 Rádióműsor-szolgáltatás
 • 602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

61 Távközlés

 • 611 Vezetékes távközlés
 • 612 Vezeték nélküli távközlés
 • 613 Műholdas távközlés
 • 619 Egyéb távközlés

62 Információ-technológiai szolgáltatás

 • 620 Információ-technológiai szolgáltatás

63 Információs szolgáltatás

 • 631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
 • 639 Egyéb információs szolgáltatás

PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

64 Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)

 • 641 Monetáris közvetítés
 • 642 Vagyonkezelés (holding)
 • 643 Befektetési alapok és hasonlók
 • 649 Egyéb pénzügyi közvetítés

65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

 • 651 Biztosítás
 • 652 Viszontbiztosítás
 • 653 Nyugdíjalapok

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

 • 661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
 • 662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
 • 663 Alapkezelés

INGATLANÜGYLETEK

68 INGATLANÜGYLETEK

 • 681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 • 682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 • 683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

 • 691 Jogi tevékenység
 • 692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

 • 701 Üzletvezetés
 • 702 Üzletviteli tanácsadás

71 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

 • 711 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
 • 712 Műszaki vizsgálat, elemzés 

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

 • 721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 • 722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73 Reklám, piackutatás

 • 731 Reklám
 • 732 Piac-, közvélemény-kutatás 

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 • 741 Divat-, formatervezés
 • 742 Fényképészet
 • 743 Fordítás, tolmácsolás
 • 749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

75 Állat-egészségügyi ellátás

 • 750 Állat-egészségügyi ellátás

ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG

77 Kölcsönzés, operatív lízing

 • 771 Gépjárműkölcsönzés
 • 772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 • 773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 • 774 Immateriális javak kölcsönzése

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

 • 781 Munkaközvetítés
 • 782 Munkaerőkölcsönzés
 • 783 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

 • 791 Utazásközvetítés, utazásszervezés
 • 799 Egyéb foglalás

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

 • 801 Személybiztonsági tevékenység
 • 802 Biztonsági rendszer szolgáltatás
 • 803 Nyomozás

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

 • 811 Építményüzemeltetés
 • 812 Takarítás
 • 813 Zöldterület-kezelés

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

 • 821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
 • 822 Telefoninformáció
 • 823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 • 829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

 • 841 Közigazgatás
 • 842 Társadalmi közszolgáltatás
 • 843 Kötelező társadalombiztosítás

OKTATÁS

85 Oktatás

 • 851 Iskolai előkészítő oktatás
 • 852 Alapfokú oktatás
 • 853 Középfokú oktatás
 • 854 Felső szintű oktatás
 • 855 Egyéb oktatás
 • 856 Oktatást kiegészítő tevékenység

HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

86 Humán-egészségügyi ellátás

 • 861 Fekvőbeteg-ellátás
 • 862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
 • 869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

 • 871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
 • 872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
 • 873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 • 879 Egyéb bentlakásos ellátás

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

 • 881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
 • 889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

 • 900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

 • 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

92 Szerencsejáték, fogadás

 • 920 Szerencsejáték, fogadás

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

 • 931 Sporttevékenység
 • 932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

94 Érdekképviselet

 • 941 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
 • 942 Szakszervezeti tevékenység
 • 949 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

 • 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása
 • 952 Személyi, háztartási cikk javítása

96 Egyéb személyi szolgáltatás

 • 960 Egyéb személyi szolgáltatás

HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 • 970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

98 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

 • 981 Háztartás termék-előállítása saját fogyasztásra
 • 982 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

99 Területen kívüli szervezet

 • 990 Területen kívüli szervezet

A TEÁOR számok pontos meghatározásán sok múlhat, ha azt szeretnéd, hogy a cégalapítás menete gyors és zökkenőmentes legyen, lépj velünk kapcsolatba és kérj ajánlatot.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.