fbpx

Minden, amit az átvételi elismervény mintáról tudnod kell!

Miről fogsz olvasni?

Átvételi elismervény: szinte minden jelentősebb átadás – átvételnél találkozhatsz ezzel a dokumentummal, számtalan alkalommal a hétköznapok során is. Legyen szó akár készpénz, áru, műszaki eszköz vagy értékpapír átadásáról, mindig szükséged lesz egy dokumentumra, amivel később a birtokba adást igazolni tudod.

Cikkünkben az átvételi elismervényt mutatjuk be neked. Megnézzük, milyen jogi szabályok vonatkoznak rá, mikor fontos készíteni és mikor milyen szempontokra, tartalmi követelményekre kell figyelemmel lenned, valamint mutatunk neked egy, általunk is használt átvételi elismervény mintát is.

Átvételi Elismervény minta letöltése

Átvételi Elismervény minta

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

.Mikor lehet szükséged átvételi elismervényre?

Szinte mindig, amikor értékesebb dolgot adsz valakinek a birtokába. Bár a polgári jog rendszere, így maga a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) is csak szűk körben írja elő a kötelező írásbeli formát – legyen szó bérletről, megbízásról vagy adásvételről – a szóbeli egyezségeket értelemszerűen mindig sokkal nehezebb utólag bizonyítani.

Nincs ez máshogy az átadás – átvétel esetében sem. Az írásbeli forma nem kötelező, de mindenképpen hasznos, ezért is találkozhatsz vele az élet különböző területein. Nézzünk is erre pár esetet!

 • A kereskedelemben általánosan bevett gyakorlat, hogy a megrendelt és leszállított árukról átvételi elismervényt állítanak ki. Ez nemcsak az eladónak lehet érdeke, de a vevő nyilvántartása szempontjából is hasznos. 
 • Gépkocsibérlésnél nemcsak a bérleti díjról, hanem az átadott kaucióról is célszerű, ha minden esetben átvételi bizonylat készül, bármilyen esetleges későbbi vitát lényegesen leegyszerűsít és lerövidít.
 • Munkaviszony esetében szintén gyakran előforduló eset, hogy annak kezdetén a munkavállaló átvételi elismervényt állít ki a munkavégzéshez szükséges eszközök átvételéről, amelyet a munkaviszony végén hasonló módon ad vissza a munkáltatónak.
 • Akár gépjármű, akár ingatlan vásárlása során nagyon fontos, hogy minden egyes pénzátadásra átvételi elismervény fejében kerüljön sor, legyen szó vételár-előleg vagy foglaló átadásáról.

Milyen jogi szabályok vonatkoznak az átvételi elismervényre?

Az átvételi elismervény széles körben használt dokumentum, azonban elsősorban nem a jogszabályok hívták életre, hanem a hétköznapok gyakorlata alakította ki. Bármilyen későbbi vita esetén bizonyító erővel bírhat, így jogi hatás kiváltására lehet alkalmas. Ezért természetesen vonatkoznak rá bizonyos formai és tartalmi szabályok. Nézzük is, melyek ezek!

Előszerződésnek minősül-e az átvételi elismervény?

A kérdés leginkább gépjármű vagy ingatlan adásvétel során merülhet fel, amikor az átvételi elismervény előleg vagy foglaló megfizetését tanúsítja. Lényeges különbség a kettő között, hogy ha később mégsem jön létre a szerződés, akkor az átadott vételár-előleg visszajár a vevőnek. Foglaló esetében viszont a szerződéskötés elmaradásáért felelős fél elbukja a foglaló összegét: a vevő az átadott foglalót elveszti, míg az eladó a kapott foglaló kétszeresét köteles visszafizetni. 

Mind az előleg, mind a foglaló által a vevő vételi és az eladó eladási szándékát fejezi ki, továbbá a foglaló még szankciókat is alkalmaz a szerződés meghiúsulásáért felelős féllel szemben. Előszerződések esetében azonban a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek és megállapítják benne a szerződés lényeges feltételeit.

Erre tekintettel önmagában egy átvételi elismervény akkor sem minősül előszerződésnek, ha abban foglaló vagy vételár-előleg átadását dokumentálják a felek.

Azonban – különösen foglaló esetén, ahol annak maximális, jogszerű mértéke a vételárhoz igazodik – ha a lényeges szerződéses feltételek – mint például a vételár – meghatározásra kerültek és a felek kifejezték, hogy egymással szerződni kívánnak, az átvételi elismervény egyben az előszerződés funkcióját is betöltheti.

Milyen formai szabályok vonatkoznak az átvételi elismervényre?

Az átvételi elismervényt kifejezetten nem szabályozzák ugyan a jogszabályok, de mint okiratra, természetesen vonatkoznak rá jogi előírások. Az okiratok két nagy csoportját pedig a közokiratok és a magánokiratok alkotják. Közokiratnak azokat a hivatalos dokumentumokat nevezzük, amelyeket  bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül a megszabott alakban állított ki. Ezek a legerősebb bizonyító erővel rendelkező okiratok, feltétel nélkül bizonyítják a bennük foglalt tények valódiságát.

Amelyik okirat nem közokirat, az a magánokiratnak minősül. Ezeken belül teljes bizonyító erejű magánokiratnak nevezzük azokat, amelyeket (többek között):

 • a kiállító saját kezűleg írt és aláírt,
 • amelyen két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el,
 • amelyet ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos készített és amelyen szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

A közokirattal szemben egy teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításig szolgál teljes bizonyítékul a benne foglaltakra. Minden olyan magánokirat pedig, amely teljes bizonyító erővel nem rendelkezik, az egyszerű magánokiratok csoportjába tartozik – értelemszerűen „gyengébb” bizonyító erővel.

Hogyan kell kinéznie az átvételi elismervény mintának?

Ki készíthet átvételi elismervényt?

Átvételi elismervényt akár közokirati formában is készíttethetsz – az elméleti lehetőség adott rá –, ehelyett viszont arra érdemes inkább figyelned, hogy az a teljes bizonyító erejű okirat feltételeinek feleljen meg. Kivételes esetekben kötelező, hogy az átvételi elismervényt ügyvéd is ellenjegyezze: banki kölcsönből megvalósuló ingatlanvásárlás esetén, amennyiben a vételár megfizetése több részletben történik, valamennyi pénzügyi intézmény előírja, hogy az egyes részletek megfizetését ilyen módon kell igazolni. 

A legtöbb esetben azonban az átvételi elismervényt bárki elkészítheti, aki kellően figyel annak tartalmi és formai szabályaira. Nem lenne életszerű, ha ezt mindig csak ügyvéd vagy jogtanácsos készítené, azonban vannak esetek, amikor ez indokolt lehet, más esetben pedig, mint láthattad, kifejezetten kötelező. 

Mit tartalmazzon az átvételi elismervény minta? Mik a kötelező elemei? 

Arra mindig figyelj tehát, hogy az általad használt átvételi elismervény minta a teljes bizonyító erejű magánokirat feltételeinek feleljen meg! Mivel ilyen esetben mindig van egy átadó és egy átvevő fél, így a saját kézzel írt és aláírt okirat értelemszerűen nem jöhet szóba.

Így, hogy biztosra menj, az átvételi elismervényt két tanú előtt írjátok alá vagy utólag hitelesítsétek velük aláírásotokat! Fontos továbbá, hogy minden személy, aki a dokumentumot aláírta – az átadó és az átvevő, valamint a két tanú – egyértelműen azonosítható legyen: így szerepeljen az átvételi elismervény mintán:

 • pontos nevük (akár utónévvel vagy előtaggal),
 • anyjuk neve,
 • lakcímük,
 • valamint a tanuk vonatkozásában személyi igazolványuk vagy más, azonosításra alkalmas okmányuk (jogosítvány, útlevél) száma.

Hogy érhető legyen, mire gondolunk, mutatunk egy általunk is használt átvételi elismervény mintát, a minimális tartalmi elemekkel.

Átvételi Elismervény minta letöltése

Átvételi Elismervény minta

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

Milyen esetekben mivel célszerű bővíteni a minta dokumentumot?

A Ptk. rendelkezései szerint a másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. Bár az átvételi elismervény nem tekinthető szerződésnek (előszerződésnek bizonyos feltételek fennállása esetén viszont igen), a rendelkezés mégis vonatkozik rá. Foglaló esetén célszerű bővíteni a átvételi bizonylat mintát egy arra való utalással is, hogy a felek a foglaló jogi természetével tisztában vannak, azt ismerik. 

Vételár-előleg esetén szintén célszerű feltüntetni az átadott összeg ezen rendeltetését.

 Ha gépkocsi, ingatlan vagy akár nagyobb értékű számítástechnikai vagy más eszközzel kapcsolatos a pénzösszeg átadása, akkor a minta dokumentum erre is tartalmazzon utalást: olyan információt, ami alapján a dolog egyértelműen beazonosítható, mint a helyrajzi szám, rendszám vagy bármilyen, egyedi azonosításra alkalmas jelölés.

Összegezés

Egy kellően pontos és teljes átvételi elismervény minta jó segítség lehet neked, hiszen széles körben lehet rá szükséged. Nem minden esetben kötelező, hogy ügyvéd készítse el, de értékesebb vagyontárgyak vagy nagyobb pénzösszeg esetén javasolt biztosra menned és szakszerű segítséget kérned az esetleges későbbi viták, kellemetlenségek elkerülése érdekében!

A BP Legalnál ingatlanjogban jártas kollegáink nemcsak lakás, de más ingatlan, gépkocsi vagy egyéb értékes vagyontárgy vásárlása esetén is segítségedre lesznek. Ha neked is jogi tanácsadásra van szükséged, keress minket és lépj velünk kapcsolatba!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

A kitöltés kötelezettségmentes.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Hova küldjük az átvételi elismervény minta szerződést?