fbpx

Jogcím

A jogcím egy olyan jogi rendelkezés vagy jogintézmény – például jogszabály, bírósági ítélet, szerződés, megállapodás – amely valamilyen magatartást tanúsítását vagy jog megszerzését lehetővé teszi. A magyar jogrendszer szerint ahhoz, hogy egy ingó vagy ingatlan felett tulajdonjogot szerezhessünk, a dolog átadásán (ingatlan esetén a birtok átruházásán) felül szükség van valamilyen jogcímre is. Tulajdonszerzési jogcím lehet például:

  • adásvétel,
  • ajándékozás,
  • tartási szerződés, 
  • öröklés, 
  • elbirtoklás,
  • csere,
  • közös tulajdon megszerzése.

Bár a legtöbb adásvételi szerződést szóban is meg lehet kötni és ekkor a jogcím általában nem képezi vita tárgyát, nem csak egy elvont jogi fogalomról van szó. Sok esetben bír gyakorlati jelentőséggel, így például az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lap II. részében a törvény rendelkezése folytán fel kell tüntetni a tulajdonjog megszerzésének jogcímét.

A jogcím egyszerűen fogalmazva tehát az, ami alapján valakinek joga van valamihez. Például egy lakásbérleti szerződés az a jogcím, ami alapján a bérlő az ingatlanban tartózkodhat, más esetben ugyanilyen lehet a haszonélvezeti jog. Vagy a törvényes, illetve végrendeleti öröklés lesz az a jogcím, ami alapján az örökös megszerezheti az örökhagyó gépjárművének tulajdonjogát. 

Azonban nem csak a polgári, hanem valamennyi jogterületen találkozhatunk ezzel a fogalommal. Így egy végrehajtás jogcíme lehet lejárt tartozás, de a büntetőügyben eljáró bíróság ítélete ugyanúgy. Szintén jogcím szükséges valamilyen támogatás – például uniós támogatás – igénybevételére, de jogcím a menedékjog is, amely az azt megszerző külföldi személyt feljogosítja arra, hogy Magyarország területén tartózkodjon

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Kapcsolódó fogalmak: