fbpx

Mit kell tudni a megbízási szerződésről?

Miről fogsz olvasni?

A megbízási szerződés az egyik leggyakrabban alkalmazott szerződéstípus az üzleti életben, amivel valószínűleg már Te is találkoztál. A megbízási szerződés egy olyan szerződés, amely alapján az egyik fél – a megbízó -, megbízza a másik felet – a megbízottat – valamely tevékenység vagy feladat ellátására, melyért a megbízó megbízási díjat fizet. Akár vállalkozóként, akár ügyfélként lesz szükséged megbízási szerződésre, jó, ha tisztában vagy az alapvető szabályokkal. Ebben a bejegyzésben szakértőink segítségével azt mutatjuk be, hogy mire ügyelj, ha megbízási szerződést kötsz valamilyen tevékenységre.

Megbízási minta szerződés

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

Mi is az a megbízási szerződés?

A megbízási szerződés egy olyan dokumentum, amelynek alapján az egyik szerződő fél (a megbízott) valamely tevékenység elvégzésére, a másik fél (a megbízó) által rábízott ügy ellátására köteles. 

A megbízó általában díjat fizet a megbízottnak, ám nincs díjfizetési kötelezettsége akkor, ha az ügy természetéből vagy a felek közötti viszonyból arra lehet következtetni, hogy a megbízott a tevékenységet ingyenesen vállalta.

A megbízási szerződés olyan dokumentum, amely egyaránt védi a megbízót és a megbízottat is, ezért igen szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mit kell tartalmaznia és milyen körülmények között köthető meg.

Melyek a megbízási szerződés lényegi elemei?

A megbízási szerződés minden esetben tartalmazza a megbízó és a megbízott adatait, a szerződés időtartamát (határozott vagy határozatlan), az elvégzendő feladatakot és a megbízási díjat. Ezen felül kitér a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint arra is, hogy milyen okok miatt szüntethető meg, illetve szűnik meg a szerződés. Természetesen tartalmazza azt is, hogy szerződésszegés esetén milyen szankciókat helyeznek kilátásba a felek, és minden egyéb olyan egyedi pontot és kritériumot, amit a megbízó vagy a megbízott fontosnak tart.

Milyen jogszabályok vonatkoznak a megbízási szerződésre?

A megbízási szerződést a Polgári Törvénykönyv szabályozza. Fontos, hogy a Ptk. idevágó rendelkezései úgynevezett diszpozitív rendelkezések, ami azt jelenti, hogy mindkét fél beleegyezése szerint tetszőleges módon térhettek el azoktól.

A megbízó és megbízott kötelességei

Ha megbízottként veszel részt egy megbízási szerződéssel szabályozott ügyletben, köteles vagy a rád bízott feladatokat a legnagyobb gondossággal elvégezni. Ez az úgynevezett gondossági kötelem, amely kimondja, hogy megbízottként csak akkor teljesíted a szerződést, ha kellő gondossággal jársz el a tevékenység ellátásában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy köteles lennél eredményt is szállítani a megbízó részére. A vállalkozási szerződéssel szemben – ahol egy bizonyos eredmény elérésére szerződnek a partnerek – megbízási szerződés esetén nem kell eredményt produkálnod, a szerződést akkor is teljesíted, ha kellő gondosságot tanúsítasz a feladat elvégzése során. Megbízóként pedig köteles vagy a megbízó részére a megbízási díjat megfizetni.

Megbízottként kötelességed elvégezni a rád bízott feladatot, azonban annak módját már te választhatod meg azzal a kitétellel, hogy eleget kell tenned a szerződésben foglaltaknak, valamint a megbízó utasításainak. Ugyanis megbízási szerződés esetén a megbízó az ügy ura, és ilyen minőségében utasítási joggal rendelkezik. A megbízó utasításaitól csak abban az esetben térhetsz el, ha azt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és már nincs lehetőség új utasítást kérni. Mások személyét és vagyonát természetesen ez esetben sem veszélyeztetheted és haladéktalanul értesítened kell a megbízót arról, hogy miként jártál és miért.

Fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy a megbízó utasítási joggal rendelkezik, nem vagy köteles feltétel nélkül minden esetben végrehajtani az utasításokat. Ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésével járna, megtagadhatod az utasítás teljesítését, megbízó pedig ilyen esetben köteles a megbízott költségeit megtéríteni.

A megbízási szerződés magában foglalja a tájékoztatási kötelezettséget, ami nem egyenlő az előbb említett értesítési kötelezettséggel. Megbízottként köteles vagy tájékoztatni a megbízót arról, hogy haladsz a feladattal, ahogyan arról is, ha közreműködő segítéségét veszed igénybe.

Mit kell tudni a megbízási díjról?

A megbízási szerződés visszterhes szerződéstípus, ami azt jelenti, hogy mindenképp ellenszolgáltatással jár. Ennek ellenére a megbízási szerződés lehet ingyenes, azonban a megbízó ekkor is köteles a megbízott költségeit megtéríteni. A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes, és fizethető készpénzben vagy átutalással is, attól függően, hogy a szerződés mit tartalmaz. Abban az esetben, ha a megbízás valamilyen ok miatt a teljesítés előtt megszűnik, arányos díjra vagy jogosult megbízottként.

A megbízási díjon felül – mely tartalmazza a szerződés teljesítésével járó költségeket is – sikerdíjat is kiköthetnek a felek. Ezt rendszerint akkor szokás, ha az elvárt eredmény nem garantált, és a megbízó motiválni szeretné a megbízottat. 

Hogyan bontható fel egy szerződés?

A megbízási szerződést felmondhatja a megbízó és a megbízott is. Fontos, hogy a szerződésben nem lehet kikötni a felmondás korlátozását vagy tilalmát. Ha a felmondásra mégis bármilyen korlátozás bekerül a szerződésbe, azt semmisnek kell tekinteni. Ha a szerződést a megbízó mondja fel, köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárát, kivéve akkor, ha az valamilyen szerződésszegés miatt történt. Ez visszafele ugyanígy igaz. Azonnal megszűnik a szerződés a megbízott halála miatt, azonban a megbízó halála esetén nem, ilyenkor ugyanis az örököse lesz az új megbízó.

Megbízási minta szerződés letöltése

Megbízási minta szerződés

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

Munkaszerződés vagy megbízási szerződés?

Mivel munkát nem csak munkaviszonyban, munkaszerződéssel, de polgári jogviszonyban megbízási szerződéssel is lehet végezni, vannak olyan munkakörök, ahol ezt előszeretettel alkalmazzák. Ez a munkáltatónak mindenképp előnyös, hiszen kevesebb költséggel és kötöttséggel jár a számára, valamint lényegesen egyszerűbb a megszüntetése, mint egy munkaviszonynak. Munkaviszony esetén ugyanis a munkáltató fizeti a járulékokat a munkavállaló után, megbízási szerződésnél viszont ilyen kötelezettség nem terheli.

Ha megbízási szerződéssel dolgozol, annak ellenére, hogy a megbízási szerződés kifejezetten kényelmes, körültekintően kell eljárni, nehogy leplezett munkaviszony gyanúját keltse. Ebben az esetben ugyanis semmisnek kell tekinteni. Jobb, ha tisztában vagy azzal, hogy melyek a munkaviszony minősítő jegyei, hogy még véletlenül se kerülj kellemetlen helyzetbe. Munkaviszonyt feltételez a megbízó széles körű utasítási és ellenőrzési joga, vagy az, ha rendelkezésre állási kötelezettséget ír elő. Ugyancsak munkaviszonyra utal, ha a feladatokat munkakörként írja elő a szerződés, vagy ha a díjazás a munkabér jellegzetességeit viseli magán.

A fentiek miatt nagyon körültekintőnek kell lenned, ha megbízási szerződéssel szeretnél dolgozni. Mindig mindent alaposan olvass el, mert nagyon kellemetlen tud lenni, ha csak később szembesülsz azzal, hogy bizonyos költségeket neked kell viselned a szerződés értelmében, vagy, hogy olyan kötelezettségeket is magadra vállaltál, amelyeket eredetileg nem állt szándékodban! Ugyancsak érdemes annak is utánanézned, hogy hogyan kell adóznod, miként alakul a nyugdíjad, vagy mi történik gyermekvállalás esetén.

Megbízási szerződésről tehát akkor beszélünk, ha az egyik fél megbízza a másik felet valamilyen feladat elvégzésével. Éppen ezért ilyen szerződéssel is végezhetsz munkát, nem csupán munkaszerződéssel. Vannak olyan munkakörök, amelyek esetén szívesebben választják ezt a munkáltatók, hiszen számukra ez előnyösebb lehet: kevesebb felelősség, kevesebb kötöttség, kevesebb költség. 

Bármilyen szerződést is kötsz, mindig alaposan olvasd át, és járj utána minden lényeges kérdésnek, ellenkező esetben olyan költségekkel és kötelezettségekkel találhatod szembe magad, amelyeket nem szívesen vállalnál! Ha bármilyen kérdésed van a témával kapcsolatban, vagy felmerül benned a gyanú egy megbízási szerződés valamely pontja kapcsán, a BP Legal szakértői ebben is készséggel állnak rendelkezésedre!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Hova küldjük a megbízási minta szerződést?