fbpx

Kötelem

A Ptk. definíciója szerint a kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére, amely valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől való tartózkodásra vagy más magatartásra irányulhat.

Egy adásvételi szerződés is kötelem, amely alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A kötelem azonban tágabb kör, mint pusztán a szerződéses jogviszonyok. Úgy is fogalmazhatunk, hogy minden szerződéses jogviszony kötelem, de nem minden kötelem szerződéses jogviszony. A Ptk. példálózó jelleggel felsorolja az úgynevezett kötelemkeletkeztető tényeket, amelyek egy jogi kötelem alapját képezhetik.

  • Ilyen a szerződés, mint az említett adásvételi szerződés esetében, amikor az eladót és a vevőt is jogosultágok illetik és kötelezettségek terhelik.
  • Károkozásból szintén keletkezhet kötelem. A károkozó akkor is tartozhat kártérítéssel a károsult irányába, ha köztük korábban nem csak szerződéses, hanem egyáltalán, semmilyen kapcsolat nem létezett.
  • A jogalap nélküli gazdagodás szintén kötelemkeletkeztető tény. Ekkor valakinek a vagyona úgy gyarapszik, hogy ahhoz jogalap nélkül jutott. Ilyen lehet a téves banki átutalás esete. Aki részére tévedésből került az összeg utalásra, köteles azt a jogosultnak visszatéríteni annak ellenére, hogy szerződéses jogviszony korábban sem létezett közöttük.

Ezeken az eseteken kívül is számos kötelemkeletkeztető tény létezik. Így például keletkezhet kötelem személyiségi jog megsértéséből, egyoldalú jognyilatkozatból vagy bírósági, hatósági határozatból is. A kötelmeknek rengeteg típusa létezik, a Ptk. is önálló részben, az úgynevezett Hatodik könyvben foglalkozik a kötelmi jog szabályaival. Itt kerülnek részletezésre a többek között a képviseletre, a pénztartozás teljesítésére, valamennyi nevesített szerződéstípusra, a szerződésszegésre vagy a kártérítésre vonatkozó szabályok. 

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:1. – 6:3. § 

Kapcsolódó fogalmak:

Copyright © 2022 – BP Legal

Minden jog fenntartva