fbpx

Mit kell tudni az ajándékozási szerződésről?

Miről fogsz olvasni?

A Polgári Törvénykönyv az ajándékozást is a szerződések körében kezeli, ennek értelmében az ajándékozási szerződést a vagyonátruházó ügyletek között szabályozza. Az ajándékozási szerződés lényege az, hogy az ajándékozó a saját vagyona terhére ingyenes vagyoni előnyt nyújt a megajándékozott számára. Az ajándék lehet ingóság és ingatlan, vagy vagyoni értékű jog is.

Ahhoz, hogy az ajándékozás később is örömteli legyen, és ne merüljön fel jogsértés, érdemes tisztában lenned az előírásokkal. Cikkünk ebben nyújt segítséget, bemutatva az ajándékozási szerződés formai és tartalmi követelményeit, valamint eseteit.

Ingatlan ajándékozási minta szerződés letöltése

Ingatlan ajándékozási minta szerződés

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

Az ajándékozási szerződésről általában

Ha szigorúan vesszük, akkor a Polgári Törvénykönyv szerint minden ajándékozást ajándékozási szerződésnek kellene tekintenünk, ami azonban nagyon megbonyolítaná a mindennapokat. Pontosan emiatt a törvény különbséget tesz a szokásos mértékű ajándék és a nem szokásos mértékű ajándék között. Szokásos mértékű ajándéknak azt tekintjük, ami mindkét fél anyagi helyzetéhez viszonyítva csekély értékű. Ezt azért fontos, mert a szokásos mértékű ajándék visszakövetelése lehetetlen még abban az esetben is, ha a viszony esetleg közben megromlott az ajándékozó és a megajándékozott között.

Mikor célszerű írásba foglalni az ajándékozást?

Bár az ajándékozási szerződést nem kötelező írásba foglalni, (kivéve ingatlan ajándékozása esetén, mert akkor ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni, ugyanis a földhivatali bejegyzéshez az kellnagyobb értékű ajándék esetén érdemes. Az ajándékozás tárgya ugyanis lehet ingóság és ingatlan, továbbá vagyoni értékű jog is. 

Mivel az esetek többségében az ajándékok nagyobb vagyoni értékkel bírnak, ingóság esetén is célszerű írásba foglalni az ajándékozási szerződést, így azt egyik fél sem tudja letagadni vagy megtagadni!

Bekövetkezhet, hogy a szerződéskötést követően, de az ajándék átadását megelőzően, olyan lényeges változás áll be az ajándékozó élethelyzetében, vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában, hogy már nem várható el tőle az ajándék átadása. Ha ezt bizonyítani is tudja, akkor megtagadhatja a szerződés teljesítését az ajándékozó, tehát felbonthatja azt.

Mikor előnyösebb az ajándékozási szerződés az adásvételi szerződésnél?

Az ajándékozás nagy előnye, hogy nem kell ajándékozási illetéket fizetni utána abban az esetben, ha az ajándékozás egyenes ági rokonok vagy házastársak, vagy testvérek között történik. Tehát, ha szülő és gyerek – akkor is, ha a viszony örökbefogadáson alapszik – vagy nagyszülő és unoka között zajlik az ajándékozás, az is illetékmentes. 

Amennyiben a megajándékozott egyenes ági rokona az ajándékozónak, az illetékmentesség miatt előnyösebb az ajándékozási szerződés, mint az adásvételi szerződés!

Fenti illetékmentesség azonban az élettársak között már nem áll fenn, ezért, ha az ingatlan adásvétel köztük zajlik, nem érdemes az ajándékozást választani. Ennek oka az, hogy: míg adásvételi szerződés esetén 4% illeték terheli az ügyletet, addig az ajándékozási illeték ingatlan esetében már 9%.

Milyen adatok szükségesek az ajándékozási szerződés elkészítéséhez?

Az ajándékozási szerződés elkészítéséhez szükség van az ajándékozó és a megajándékozott személyes adataira, különös tekintettel a személyi számra és az adóazonosító jelre is. 

Ingatlan ajándékozása esetén fel kell tüntetni az ingatlan értékét, a helyrajzi számot, illetve amennyiben rendelkezésre áll, csatolni kell a tulajdoni lapot is. Ingóság esetén pedig kell az adott ingóság beazonosításához szükséges adat (pl.: alvázszám, lajstromszám, számlaszám, stb.).

Ajándékozás során felmerülő illetékfizetési kötelezettségek

Bár az ajándékot ingyen kapjuk, mégis vagyonszerzés történik, hiszen ajándékozási szerződés esetén nagy értékű ingóság, ingatlan vagy ehhez kapcsolódó vagyoni értékű jog (pl.: haszonélvezeti jog) cserél gazdát. Emiatt az ajándékozás során illetékfizetési kötelezettségünk keletkezik.

Az illeték ingatlan ajándékozása esetén az adott ingatlan forgalmi értékének 9 %-a, míg egyéb esetben az ajándék tiszta értékének 18 %-a. Fontos megjegyezni, hogy abban az esetben is kell illetéket fizetni, ha az ügyletet ugyan nem foglaljuk írásba, de az ajándék értéke meghaladja a 150.000 forintot. Ingatlan ajándékozása esetén az említett 9 százalékos illeték mellett 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket, valamint 1.000 Ft tulajdoni lap másolati díjat is fizetni kell.

A törvény néhány esetben lehetőséget biztosít az illetékmentes ajándékozásra is. 

  • Ilyen az ajándékozás egyenes ági rokonok és testvérek között. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az ajándékozás szülő és gyerek, vagy unoka és nagyszülő, esetleg dédszülő és dédunoka között történik, az ajándékozási illetéket nem kell megfizetni. 
  • Az egyenes ági rokonság mellett a törvény egyéb esetekben is lehetőséget biztosít az illetékmentességre. Erre példa, ha az ajándékozás tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra történik, vagy, ha jótékony célú adakozásról van szó.

Az ajándékozásnak azonban nemcsak az illetékfizetés miatt van jelentősége, de egy örökösödési ügyet is nagyban befolyásolhat. Ha az örökhagyó még életében az egyik törvényes örökösének nagy értékű ajándékot (pl.: ingatlant) adott és nincs végrendelet, akkor a megajándékozott örökösnek osztályra kell bocsátania az ajándékot. Ez azt jelenti, hogy az ajándék értékét hozzá kell adni a hagyatéki értékhez, és így kell kiszámolni az egy örökösre jutó részt. A megajándékozott csak az ajándék értékének levonása után fennmaradó részre lesz jogosult. Ez azonban csak a leszármazottakra vonatkozik, a házastársnak nincs osztályra bocsátási kötelezettsége.

Mikor van lehetőség az ajándék visszakövetelésére?

A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az ajándékozó visszakövetelje az ajándékot bizonyos helyzetekben. Ilyen például az, ha a szerződéskötést követően bekövetkezett változások miatt:

  • Az ajándékozónak a létfenntartása érdekében szüksége van az ajándékra, és annak visszakövetelésével nem veszélyezteti a megajándékozott létfenntartását.
  • Visszakövetelheti az ajándékot vagy az ajándék helyébe lépett értéket, ha a megajándékozott vagy a vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el. Ilyen súlyos jogsértés az, ha a megajándékozott bűncselekményt követ el az ajándékozóval szemben, meglopja, vagy, ha jogi kötelezettségének nem tesz eleget, illetve ha polgári jogi jogsértést követ el vele szemben (pl.: személyiségi jogok megsértése).
  • A visszakövetelés tipikus esete az is, amikor téves feltevés okán történt meg az ajándékozás. Ez azt jelenti, hogy az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, ha az a feltevés, ami miatt odaadta azt, mégsem valósult meg. Ennek tipikus esete, amikor nászajándékként a szülők ingatlant ajándékoznak a fiatal párnak, azonban egy esetleges válás esetén azt visszakövetelik azért, hogy az ajándék ne kerüljön a felosztandó vagyonba. 

Az ajándék visszakövetelésnek van elévülési ideje, ami 5 év, tehát 5 év után semmilyen ajándék nem kérhető vissza!

Abban az esetben azonban nem követelheti vissza az ajándékot az ajándékozó, ha az, vagy a helyébe lépett érték már nincs meg. Tehát hiába állt be az ajándékozó és a megajándékozott viszonyában olyan lényeges változás, ami miatt az ajándék átadás nem történt volna meg, vagy hiába követett el jogsértést a megajándékozott, ha abban a pillanatban az ajándék már nincs meg, nem tudja visszakövetelni az ajándékozó. Szokásos mértékű ajándék visszakövetelésére szintén nincs lehetőség.

Ingatlan ajándékozási minta szerződés letöltése

Ingatlan ajándékozási minta szerződés

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

Hova fordulhatsz, ha segítségre van szükséged?

Az ajándékozás tehát nem olyan egyszerű, mint ahogyan azt elsőre gondolnád. Ingyenessége okán ugyanis nem olyan egyértelmű és végleges, mint az adásvételi szerződésekkel lebonyolított ügylet, viszont az egyenes ági rokonok illetékmentessége miatt érthető, hogy kedvelt froma. 

Ingatlan ajándékozása esetén kötelező, de egyéb nagy értékű ajándékok esetén is érdemes az ajándékozást írásba foglalni, és ehhez ügyvéd segítségét kérni!

Az ajándékozás valóban egy nagyon szép gesztus, de, hogy még véletlenül se kerülj a későbbiek során konfliktusba, illetve elkerüld a félreértéseket, minden esetben írásos formában, hivatalos úton történjen az ügylet! Sok bosszúságtól kímélheted meg magad egy esetleges bírói eljárás során, ha van egy olyan ajándékozási szerződés, amelyben minden feltételt és körülményt pontosan rögzítettek.

A BP Legal ingatlanjogban is jártas munkatársai készséggel állnak rendelkezésedre, nem csupán az ajándékozási szerződés elkészítésében és ellenjegyzésében, de számíthatsz ránk a földhivatali ügyintézésben, a NAV adatlap elkészítésében, valamint ingatlanjogi és illetékfizetéssel kapcsolatos tanácsadásban is! Fordulj hozzánk bizalommal akár telefonon vagy e-mailben!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Hova küldjük az ingatlan ajándékozási minta szerződést?