fbpx

Mit kell tudni az adásvételi szerződésekről?

Az adásvételi szerződés a leggyakrabban előforduló szerződéstípus. Nem is gondolnád, de már az is annak számít, ha például egy étteremben rendelsz, hiszen megmondod, hogy mit kérsz, az eladó – ebben az esetben az étterem – az étlapon előre jelzi az árat, átadja neked a kért árut, te pedig kifizeted. Mindez szóban történik, ettől függetlenül az adásvétel minden elemét magán viseli. Ugyanis az adásvétel nem más, mint mikor egy termék tulajdonjoga gazdát cserél ellenszolgáltatás fejében. 

Bár leggyakoribb formája az ingatlan és a gépjármű adásvételi szerződés, gyakorlatilag nap mint nap kerülhetsz adásvételi szituációba, ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyél a jogaiddal és a kötelezettségeiddel. Cikkünkben minden, az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos kérdésedre igyekszünk választ adni.

Az adásvételi szerződésekről általánosságban

Adásvételi szerződés születik ingatlan vagy gépjármű, gép és berendezés vásárlásakor, de akkor is, ha szellemi terméket (pl.: szoftver) értékesítesz vagy veszel.

Az adásvételi szerződés alapján, ha te vagy az eladó, köteles vagy átadni az eladásra kerülő tárgy tulajdonjogát a vevőnek, ha pedig te, mint vevő veszel részt egy ilyen ügyletben, köteles vagy megfizetni a vételárat és átvenni azt. Ebből egyértelműen következik, hogy csak olyan dolgot adhatsz el, aminek a tulajdonosa vagy. 

A szerződés alapfeltételei

Egy adásvételi szerződésben egyértelműen meg kell határozni az adásvétel tárgyát, tehát pontosan azt, hogy mi az, aminek a tulajdonjoga átadásra kerül. Ezen kívül a szerződésnek tartalmaznia kell a vételár nagyságát, annak átadási idejét és módját, egy nyilatkozatot az adásvétel tárgyának tehermentességéről és esetleges hibáiról, valamint a tárgy átadásának helyét, idejét és módját, végül pedig az aláírásokat.

A szerződések tartalmában általában szabadon állapodhattok meg, azonban vannak olyan adásvételi helyzetek – ilyen például a gépjármű adásvétel – ahol kizárólag a megadott mintaszerződést használhatjátok. A Polgári Törvénykönyv, mely az adásvételi szerződéseket is szabályozza, pontosan előírja az ilyen szerződések formai és tartalmi elemeit is.

Milyen adatokat kell tartalmaznia az adásvételi szerződésnek?

A szerződésben egyértelműen meg kell határozni, hogy az adásvétel kik között jön létre, ezért mind az eladó, mind a vevő részéről kell tartalmaznia adatokat. Magánszemélyek esetében ez a név (nőknél fel kell tüntetni a leánykori nevet is), lakcím, személyi igazolvány szám, vagy születési dátum. Egy adásvételnek lehet adó – és járulék vonzata is, ezért ugyan nem kötelező, de érdemes az adóazonosító jelet és a TAJ számot is szerepeltetni.

Abban az esetben, ha az eladó vagy a vevő egy céges forma, más adatokra lesz szükség. Cég esetén a szerződésbe bele kell írnotok a cég nevét, székhelyének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozónál pedig a nyilvántartási számot. Mivel cégek részéről csak a cégjegyzésre jogosult személy írhat alá, célszerű őt is megnevezni.

Milyen információkat érdemes még feltüntetni?

Minél részletesebb leírást kell adnotok, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a szerződés tárgya. Meg kell határoznotok a teljesítés feltételeit és határidejét is, az áru áfa mentes értékét és az áfát is, a szerződés hatálybalépésének időpontját, és azt is, hogy meddig marad hatályban. A szerződést mindkét félnek alá kell írnia, és fel kell tüntetni a szerződés megkötésének dátumát is. Fontos, hogy cég esetén csak a cégjegyzésre jogosult írhat alá, erre figyeljetek!

Mikor és hogyan módosítható egy adásvételi szerződés?

Az adásvételi szerződés kizárólag írásban módosítható és csak úgy, ha az eladó és a vevő is egyetért ezzel. A szerződésben te is és a másik fél is kötelezettségeket vállaltok, azonban teljesítés közben merülhetnek fel olyan előre nem látott problémák, amely miatt módosítani kell a szerződést. 

Az adásvétel két leggyakoribb esete: ingatlan és gépjármű vásárlás

Leggyakrabban akkor találkozol az adásvételi szerződéssel, ha ingatlant vagy autót veszel illetve eladsz. De teljesen mindegy, hogy eladó vagy vevő vagy, ismerned kell a szerződéskötés módját, és az adásvételi szerződés elemeit.

Tudnivalók lakásvásárlás esetén

A lakásvásárlás talán egyik legfontosabb lépése a szerződés megkötése, amelyben nem elegendő csak a vételárat meghatározni, számos egyéb lényeges momentumra is ki kell térni.

Mik a szerződés kötelező tartalmi elemei? 

A már említett adatokon túl ingatlan adásvétel esetén a szerződésben mindenképp tüntessétek fel a vételár pontos összegét, megfizetésének módját és az ütemezést is. Ez elsődleges kell, hogy legyen, amivel elkerülhetitek a későbbi félreértéseket és az ezzel járó esetleges pereskedést.

A birtokba adás időpontját és körülményeit is fektessétek le! A birtokba adás egyébként általában a vételár teljes megfizetése után történik, ami teljesen érthető, hiszen ha bármi miatt meghiúsulna az adásvétel, lehetetlen lenne az eredeti állapotot visszaállítani.

A szerződésben szerepeltetni kell egy nyilatkozatot is az eladó részéről, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjogát törölje a Földhivatal, és a vevőt jegyezzék be tulajdonosként. A fentiek miatt természetesen ez is csak a vételár kifizetését követően történhet meg.

Milyen adatokat kell megadni az ingatlanról?

Ingatlan adásvétel esetén számos olyan adat van, amit kötelező elemként hoz a Ptk., így azt szintén fel kell tüntetnetek a szerződésben. Ilyen a ház vagy lakás pontos címe. Nagyon fontos, hogy nem elegendő a cím, a helyrajzi számot is bele kell írnotok a szerződésbe. Új építésű lakás esetén a szerződésben szerepelnie kell a kivetelezés részleteinek, az alapító okirat Ingatlanügyi Hatóság által való bejegyeztetésének feltételeinek, valamint a műszaki átadás-átvétel és birtokba adás időpontjának és feltételeinek is. 

Ha a vevő hitelt vesz fel

Alig van olyan ingatlan, ahol ne lenne szükség hitelfelvételre. Ha a te esetedben is erről van szó, még körültekintőbben kell eljárnod, ugyanis a hitelfolyósítás nagyban múlik azon, hogy az adásvételi szerződés mit tartalmaz. Éppen ezért szerződéskötés előtt feltétlenül tájékozódj a hitelintézetnél, mert bankonként eltérő lehet, hogy miket néznek az adásvételi szerződésben.

Formai követelmények

Bár elkerülhetetlen, hogy jogász illetve ügyvéd segítségét vedd igénybe a szerződés megírásakor, ennek ellenére nem árt, ha te is tisztában vagy az adásvételi szerződés formai követelményeivel. A szerződésen fel kell tüntetni a keltezés helyét és idejét, valamint több lapból álló szerződések esetén az oldalszámot is. Az aláírásoknak minden oldalon szerepelniük kell.

Adásvételi szerződés autóvásárlás esetén

Az autóvásárlás adásvételi szerződése annyiban más, hogy ott nem kell a saját gyártású adásvételi megírásával bajlódnod, ugyanis kizárólag a törvény által meghatározott formanyomtatványt fogadják el.

Formai követelmények

A szerződést négy példányban készítsétek el! A szerződésben az eladó és a vevő adatain túl a jármű részletes adatait (rendszám, márka, modell, típus, alvázszám, motorszám, forgalmi engedély és törzskönyv száma, gyártási év, km óra állása, műszaki vizsga érvényessége, jármű színe) is fel kell tüntetni. Ne felejtsd el, hogy az átadás idejét óra percre pontosan kell beírni! A gépjármű adásvételi szerződésnek teljes bizonyító erejű magánokiratnak kell lennie, ezért két tanúval is alá kell íratnod!

Ha a vevő nem tudja egy összegben kifizetni a vételárat, lehetőség van arra is, hogy több részletben rendezze azt. Azonban ilyenkor a részletfizetés tényét és feltételeit is tüntessétek fel az adásvételi szerződésben, amelynek megírásához ilyenkor érdemes ügyvéd segítségét is kérni.

Mit kell még kézhez kapnod gépjármű adásvételekor?

Egy autó adásvétele esetén nem csupán maga a jármű, de a hozzá tartozó tárgyak és dokumentumok is gazdát cserélnek. Így például mindig figyelj arra, ha bármilyen gépjárművet vásárolsz, hogy vele együtt megkapd a forgalmi engedélyt, a törzskönyvet, a szervízkönyvet, és a slusszkulcsot a pótkulccsal együtt.

Egyéb eljárások gépjármű adásvételekor

Az adásvételi szerződés megkötése után az eladónak 8 napja van jelenteni az eladás tényét, a vevőnek pedig 15 napja van az átírásra. Már a vásárlás napjától köss kötelező biztosítást az autóra, ugyanis a befizetést igazoló szelvényt az okmányirodába is vinned kell, anélkül nem írják át a nevedre az autót! Ezt követi az eredetiségvizsgálat és az illeték megfizetése. A folyamat végén pedig megkapod az új forgalmit és törzskönyvet, mint boldog autótulajdonos.

Ha külföldről vásárolnál autót

Ma már van lehetőség külföldről behozott autó honosítására is. Ebben az esetben a fenti folyamat annyiban módosul, hogy egy ideiglenes rendszám igénylése után tudod csak hazahoz(at)ni az autót, amit egy vizsgaállomáson honosíttatnod kell. Ezt követően és a regisztrációs adó megfizetése után tudod a nevedre íratni az okmányirodában az autót, aminek a menete már megegyezik a Magyarországon vásárolt autó átírásának menetével.

Összegzés

Az adásvételi szerződések nagyon pontosan szabályozottak a Ptk. alapján, pont azért, mert az esetek többségében nagyértékű ingatlanok vagy ingóságok cserélnek gazdát. Emiatt nagyon körültekintőnek kell lenned, mert egy rossz szerződés miatt akár évekig tartó pereskedésre is számíthatsz. Oda kell figyelned arra, hogy a szerződés minden tartalmi és formai követelményeknek megfeleljen! Annak érdekében, hogy ezt elkerüld, minden esetben kérd ügyvéd segítségét az adásvételi szerződés megírásához!

Olyan sok szabályra és törvényi előírásra kell odafigyelni, hogy megfelelő képesítés és rutin nélkül lehetetlen megírni egy adásvételi szerződést oly módon, hogy az minden részletre kitérjen. Ráadásul az adásvételi szerződés a Te és a másik szerződő fél érdekeit is kell, hogy védje, ehhez pedig elengedhetetlen egy olyan pártatlan résztvevő, aki objektíven tudja szemlélni és kezelni a helyzetet.

Csapatunk készséggel áll rendelkezésedre bármilyen adásvételi szerződéssel kapcsolatban. Segíteni tudunk a kapcsolattartásban, az ingatlan jogi státuszának ellenőrzésében, a tulajdoni lap lekérésében, előszerződések, valamint adásvételi szerződések elkészítésében és ellenjegyzésében, továbbá a földhivatali ügyintézésben is. 

Biztos lehetsz abban, hogy a BP Legal csapatánál az adásvételi ügyleted jó kezekben van, a szerződésedet mindig a hatályos és vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készítjük el. Keress minket bizalommal!

Jelen bejegyzésünk csak tájékoztató jellegű, nem minősül üzleti vagy ügyvédi tanácsadásnak. 

Mi történik miután elküldted az űrlapot?

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

További bejegyzéseink

Minden, amit a székhelyszolgáltatásról tudni érdemes

Minden, amit a székhelyszolgáltatásról tudni érdemes

Sokszor találkozhattál már a székhelyszolgáltatás kifejezéssel – nem egy cég reklámozza ennek lehetőségét szerte az országban, különböző kiegészítő szolgáltatásokkal, kedvezményekkel együtt. Amíg azonban nem gondolkozol komolyabban cégalapításon, elképzelhető, hogy csak egy ismeretlen, talán nehezen elképzelhető tevékenységnek hangzik.

Tovább olvasok »
Kft.-alapítás vs. egyéni vállalkozás - melyikkel jársz jobban?

Kft.-alapítás vs. egyéni vállalkozás – melyikkel jársz jobban?

Az összes cégformának létezik előnye és hátránya, a választás azonban jellemzően két lehetőségre szűkül a kezdő vállalkozóknál: kft. vagy egyéni vállalkozás. Érdemes alaposan utánajárnod mindkét cégformának, hiszen akár több millió forint is múlhat a döntéseden! Cikkünkben segítünk elindulni az úton, és részletesen összehasonlítjuk az egyéni vállalkozást a kft.-alapítással.

Tovább olvasok »
Betéti társaság jellemzői

A betéti társaság jellemzői: minden, amit tudnod kell róla

Az, hogy melyik vállalkozási forma a legkedvezőbb számodra, több mindentől függ. Mi lesz a vállalkozásod fő tevékenysége, mekkora tőkéd van, egyedül végzed majd a tevékenységet vagy valakivel együtt? Ha induláskor kevesebb pénzed van, de mégis társas vállalkozást szeretnél indítani, előnyös lehet számodra a betéti társaság.
Cikkünkben bemutatjuk a betéti társaság jellemzőit, amelyeket feltétlenül ismerned kell cégalapítás előtt.

Tovább olvasok »
Adásvételi szerződés ingóság

Minden, amit az ingó adásvételi szerződésekről tudni kell

Adásvétel esetén az eladó köteles a dolog tulajdonjogát a vevőre átruházni, a vevő pedig a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. A “dolog” minden testi tárgy, ami birtokba vehető; “ingó” pedig lényegében minden, ami nem ingatlan. Mostani bejegyzésünkben bemutatjuk, hogy miért lehet érdemes a szerződéskötést választani, kitérünk annak formai és tartalmi követelményeire, az adófizetési kötelezettség megállapításának módjára, valamint a szerződés további lehetséges tartalmi elemeire is.

Tovább olvasok »
Ajándékozási szerződés

Mit kell tudni az ajándékozási szerződésről?

A Polgári Törvénykönyv az ajándékozást is a szerződések körében kezeli, ennek értelmében az ajándékozási szerződést a vagyonátruházó ügyletek között szabályozza.Az ajándékozási szerződés lényege az, hogy az ajándékozó a saját vagyona terhére ingyenes vagyoni előnyt nyújt a megajándékozott számára. Az ajándék lehet ingóság és ingatlan, vagy vagyoni értékű jog is.

Tovább olvasok »
Megbízási szerződés minden, amit tudni érdemes

Mit kell tudni a megbízási szerződésről?

A megbízási szerződés az egyik leggyakrabban alkalmazott szerződéstípus az üzleti életben, amivel valószínűleg már Te is találkoztál.Akár vállalkozóként, akár ügyfélként lesz szükséged megbízási szerződésre, jó, ha tisztában vagy az alapvető szabályokkal. Ebben a bejegyzésben szakértőink segítségével azt mutatjuk be, hogy mire ügyelj, ha megbízási szerződést kötsz valamilyen tevékenységre.

Tovább olvasok »
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email