fbpx

Útmutató az ingatlan adásvételi előszerződés alkalmazásához

Miről fogsz olvasni?

Amikor a végleges adásvételi megállapodás aláírásához valamilyen feltétel teljesülésére még várni kell, bevett gyakorlatnak számít az ingatlan adásvételi előszerződés megkötése. A szerződő felek egyfajta szándéknyilatkozatának felel meg tehát, ami egyben kötelezettségvállalásnak tekintendő a kontraktus későbbi megkötésére.

Gyakran merül fel kérdésként a témakörrel kapcsolatban, hogy pontosan milyen élethelyzetekben számít logikus lépésnek az előszerződés alkalmazása? Ingatlan vásárlás vagy eladás előtt érdemes tisztában lenni az előzetes megállapodásra vonatkozó szabályokkal, valamint a végleges szerződés megkötésének megtagadására vonatkozó rendelkezésekkel.

A cikkben valamennyi felsorolt kérdéskört érinteni fogjuk, méghozzá gyakorlati példákon keresztül szemléltetve a könnyebb megértés és az átláthatóság érdekében.

Ingatlan adásvétel kisokos

4.9
4.9/5

606 értékelés alapján

Mikor és hogyan kössünk ingatlan adásvételi előszerződést?

Az ingatlan adásvételi előszerződés aláírásával az érintettek arra vállalnak kötelezettséget, hogy egy későbbi időpontban szerződést kötnek egymással. A legfontosabb különbség a végleges szerződéshez viszonyítva abban keresendő, hogy az előszerződés önmagában tulajdonjog bejegyzése még nem alkalmazható. Vagyis egy tényleges adásvételi szerződésnek mindenképpen követnie kell az előszerződést. 

Milyen élethelyzet indokolhatja vevői, illetve eladói szempontból az előszerződés alkalmazását? Főként azokban a szituációkban kínál ez a fajta egyezség megoldást, amikor a véglegesnek tekinthető szerződés megkötését bizonyos körülmények átmenetileg akadályozzák. 

Az előzetes megállapodás aláírása egyfajta biztosítékul szolgál a felek számára az ingatlan adásvétel későbbi megvalósulására. Az eladó szempontjából indokolt lehet például az előszerződés alkalmazása, hogyha a szóban forgó ingatlan felett még nem rendelkezik tulajdonjoggal. Vagyis megörökölte azt, ugyanakkor a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, ennek megfelelően az ingatlan nyilvántartásban még nem szerepel a neve tulajdonosként

Bizonyos esetekben az adózási szempontok miatt minősül indokolt lépésnek az előszerződés megkötése és a tulajdonjog fenntartás. Ehhez fontos tudni, hogy mentesülhetünk a személyi jövedelemadó fizetése alól a lakásunk vagy a családi házunk értékesítésekor abban az esetben, ha a szerzéstől számítva eltelt már öt év.

Amennyiben a megszerzést követő öt évben kapunk egy kecsegtető ajánlatot, ugyanakkor az adó megfizetését el szeretnénk kerülni, akkor az előzetes egyezség megkötésével két legyet üthetünk egy csapásra. 

Természetesen vevői oldalról is felmerülhet a végleges szerződés halasztását indokló tényező. Tipikus élethelyzetnek számít az, amikor valaki üres építési telket kíván vásárolni az igénybe vehető illetékkedvezmény miatt, ugyanakkor a telken még ott áll egy vagy több épület.

Ha felek előszerződést kötnek egymással, úgy írásba lehet foglalni, hogy a felépítményt az eladó egy későbbi időpontig el fogja bontani, majd az ingatlant átminősíti üres telekingatlanná. Így már üresen álló, beépítési telekre vonatkozhat az adásvételi szerződés, az illető pedig hozzájuthat az illetékkedvezményhez.

Láthatjuk tehát, hogy többféle szituációban is indokolt lehet az előszerződés alkalmazása. A felek részéről elfogadott megállapodás formai és tartalmi követelményeivel ugyanakkor fontos tisztában lenni.

Formai követelmények

Az előszerződésre a Polgári Törvénykönyv (Ptk.6:73.§) és az Ingatlan nyilvántartási törvény rendelkezései vonatkoznak, szabályozva többek között a formai követelményeket is. Ennek alapján, ha a később megkötni kívánt szerződés írásbeli alakot ír elő az érvényességi feltételeként, akkor az előszerződés megkötésére is kizárólag írásban és ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva (vagy közokiratba foglalva) van lehetőség. Márpedig ingatlan adásvételi szerződést csak ebben a formában lehet kötni.

Az ügylet kapcsán meghatározó kérdésekben született megállapodásokat mindenképpen rögzíteni kell az előszerződésben. A szóban forgó ingatlan pontos megnevezésének, a vételárnak, a fizetés módjának és idejének, valamint a birtokbaadás ütemezésének mindenképpen szerepelnie kell az előzetesen aláírt papírokon. Szintén fontos, hogy legyen rajta az előszerződésen a tulajdonjog átruházás ténye. Egyúttal a feleknek ki kell kötniük egy későbbi időpontot vagy feltételt, amikor a végleges szerződéskötésre sor fog kerülni.

A lehetséges félreértések elkerülése végett kiemelten fontos, hogy az érintettek a tényleges adásvételi kontraktus minden lényeges pontjáról megállapodjanak. Amennyiben a végleges szerződés lényeges tartalmi elemei kapcsán hiányosnak minősül az előszerződés, úgy a bíróság az eset körülményei alapján állapítja meg azokat. Ezen kívül a bíróság az előszerződés tartalmától eltérően is rendelkezhet a szerződés tartalmáról, amennyiben az érintettek különös méltánylást érdemlő érdeke ezt indokolttá teszi.

Segítségre van szükséged, esetleg kérdésed akadt? Foglalj időpontot egy konzultációra és minden kérdésed megválaszoljuk!

Az előszerződéssel járó kötelezettségek

Ahogy az előző bekezdésben kifejtettük, az ingatlan adásvételi előszerződés alapján az érintettek egymás felé kötelezettségvállalást tesznek. Méghozzá arra, hogy a végleges adásvételi szerződést egy későbbi időpontban megkötik egymással. 

A szóban forgó kötelezettség egyébiránt mindkét fél esetében bírói úton is kikényszeríthető. Az általános elévülési idő – 5 év – lejárta az, amelyet követően a végleges szerződés megkötésére vonatkozó igényt bírói úton már nem lehet érvényesíteni.

Időnként azonban előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor a szerződés megkötését valamelyik érintett megtagadja. Felmerülhet kérdésként, hogy az előszerződésben vállalt kötelezettség megszegése milyen következményeket vonhat maga után?

Ilyenkor bármelyik fél a bírósághoz fordulhat a szerződés létrehozására vonatkozó kereseti kérelemmel.

Fontos hozzátenni, hogy a Polgári Törvénykönyv (Ptk.6:73.§) rendelkezései a bíróságot kizárólag a felek által meghatározott feltételek mentén hatalmazza fel a szerződés létrehozására. A bírói testület az ingatlan adásvételi szerződés lényeges tartalmi elemeinek, a felek korábbi megállapodásától értérő alakításának jogával tehát nem rendelkezik.

Az előszerződésben vállalt kötelezettségek komolyságára kiváló példa az alábbi megtörtént eset. Az örökhagyó ingatlan adásvételi előszerződéstírt alá a tulajdonában lévő ingatlanrészre, ugyanakkor az előszerződésben vállalt kötelezettségének a későbbiekben nem tett eleget.

A vevő pert indított az adásvételi szerződés létrehozására irányuló kérelemmel. A másik oldalon az elhunyt ingatlantulajdonos gyerekei örökösökként vettek részt, akik hiába hivatkoztak arra, hogy az ingatlan használóiként megtagadhatják az adásvételi szerződés létrehozását.

A bíróság döntése alapján az örökhagyó ezen körülmény tudatában írta alá az előszerződést, így ingatlan adásvételi szerződés megkötésének megtagadására nem szolgál elegendő indokként, hogy az örökösök benne laknak az érintett lakásban.

A végleges megállapodás megkötésének bármelyik fél részéről történő jogszerű megtagadásához ugyanis alapfeltételnek számít az alábbiakban felsorolt valamennyi tényező együttes fennállása.

Nem szeretnél elveszni a törvények és jogszabályok útvesztőjében? Kérj egyedi ajánlatot és átsegítünk a teljes folyamaton!

Először is igazolni kell, hogy az ingatlan adásvételi előszerződés megkötésének időpontja után bekövetkezett körülmény miatt az előszerződés változatlan feltételek melletti teljesítése egyértelműen a kérelmező lényeges jogi érdekét sértené.

Annak a bizonyítása is elengedhetetlen, hogy a fennálló körülmények változásának a lehetőségét az előszerződés aláírásának időpontjában nem lehetett előre látni. A szerződéskötést megtagadó fél részéről mindenképp igazolásra szorul még, hogy a körülményekben bekövetkező változást nem ő idézte elő, a módosulás pedig a rendes üzleti kockázat körébe nem tartozik.

Mi indokolhatja még a szerződéskötési kötelezettség megtagadását? Vevői szemszögből indok lehet például, ha az ingatlan végül nem a tervezetteknek megfelelő minőségben készült el. A Polgári Törvénykönyv szabályai ugyanakkor csak szűk körben teszik lehetővé a megtagadást, ezért az előszerződésben mindenképpen részletesen szükséges szabályozni a vevő elállási jogát, valamint az ingatlan kívánt minőségét.

Joggal merülhet fel kérdésként, hogy az előszerződésben foglaltak teljesülését milyen módon lehet biztosítani? Ehhez kifejezetten fontos összetevőnek számít a bizalom, méghozzá az érintett felek mindegyikétől. Érdemes tehát lehetőség szerint meggyőződni a másik fél megbízhatóságáról a rendelkezésre álló források alapján.A kockázat minimalizálásához célszerű továbbá jogi képviselő segítségét is igénybe venni. Amennyiben az előszerződésben foglaltakat hozzáértő szakember vizsgálja át, akkor a kedvezőbb feltételekkel történő szerződéskötésre is nagyobb esély nyílhat.

Összegzés

Konklúzióként annyit leszögezhetünk tehát, hogy ingatlan vásárlását vagy értékesítését megelőzően, az előszerződés megkötésekor mindenképp célszerű körültekintően eljárni. 

Vagyis az összes felmerülő körülményt érdemes belefoglalni az előzetes megállapodásba. Az ingatlan állapotát, a fizetés módját és ütemezését, valamint a tényleges szerződés lényeges feltételeit és idejét tekintve pedig javasolt a lehető legpontosabb megfogalmazást alkalmazni.

Így vevőként elállhatunk az ügylettől az ingatlan nem a szerződésszerű állapota esetén, egyúttal eladóként is sikerrel tagadható meg a szerződéskötés, amennyiben egy váratlan körülmény miatt a jogi érdekeink sérülnének. Hogy elkerüljük a későbbi kellemetlenségeket, keressünk fel egy az ingatlan adásvételekben tapasztalt jogászt. Egy az ingatlan adásvételi előszerződés témakörében jártas ügyvéd segítséget nyújthat a szerződés tartalmának összeállításában, így biztosítékot szerezhetünk az adásvétel majdani számunkra kedvező létrejöttéhez.

Foglalj időpontot konzultációra vagy kérj egyedi ajánlatot!

dr. Szabó Zsuzsanna

ügyvéd

A kitöltés kötelezettségmentes.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Hova küldjük az

Ingatlan adásvétel kisokost?