fbpx

Milyen szolgáltatásokat kínál egy ingatlan ügyvéd Budapesten?

Miről fogsz olvasni?

Egy ingatlan adásvétele külső szemlélőként egyszerű feladatnak tűnhet: a felek érdeke egybeesik, az eladó eladni, a vevő megszerezni kívánja az ingatlan tulajdonjogát. Azonban komoly értékekről, sok tízmilliós ügyletekről beszélünk, ezért a jogszabályok számos előírással biztosítják a tulajdonjog átruházásának folyamatát. A szerződés tartalmi és formai kellékeire is szigorú szabályok vonatkoznak és a törvény alapján az eljárásba ingatlan ügyvéd bevonása is kötelező. Mostani bejegyzésünkben megnézzük, hogy a kötelező törvényi teendőkön túl pontosan miben tud segíteni egy ügyvéd, ha ingatlan adásvételi szerződésre kerül sor. Kitérünk az ellenjegyzés szerepére, az ügyvédi szolgáltatás jellemző tartalmára vagy a munkadíj megállapításának módjára, hogy cikkünk végére pontosan tudjad, mire számíts, ha felkeresel egy jogi szakembert!

Mivel foglalkozik egy ingatlan ügyvéd?

Az ügyvédi munka sokoldalú tevékenység, különböző jogterületek, jogágak léteznek, eltérő szabályrendszerekkel, ezek pedig más-más megközelítést, szemléletmódot és tapasztalatot igényelnek.

A jogi egyetem elvégzését követően nem feltétel, hogy egy ingatlan ügyvéd ingatlanjogász képesítéssel is rendelkezzen. Egy cégjogi, büntető vagy ingatlan ügyvéd között a különbséget elsősorban a tapasztalat jelenti: egy ingatlanos szakember pontosan ismeri az ügyintézések menetét, az ingatlan nyilvántartási bejegyzés menetét, a fizetési kötelezettségeket, adminisztratív teendőket és minden olyan körülményt, amely az adott helyzetben lényeges. 

Ezeket a szabályokat számos törvény és alacsonyabb szintű jogszabály, például miniszteri vagy kormányrendelet tartalmazza – egy felkészült ügyvéd pedig nem csak ismeri ezeket a szabályokat, hanem gördülékenyen alkalmazza azokat a gyakorlatban. Nézzük is meg röviden a legfontosabb jogszabályokat!  

Milyen jogszabályok szabályozzák az ingatlan adásvételt?

Az ingatlan adásvétel szabályozásának alapját a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) jelenti. A jogszabály kimondja, hogy amennyiben annak tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) pedig úgy rendelkezik, hogy valamennyi ingatlanjogi jogosultság, a tulajdonjog, a haszonélvezeti jog vagy a jelzálogjog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez közokirat, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat szükséges.

A fenti két törvény mellett egyéb jogszabályok is rendezhetik az adásvétel menetét, a szükséges nyilatkozatok körét, a szerződés tartalmi elemeit vagy formai követelményeit bizonyos helyzetekben. Korábbi cikkünkben alaposan körbejártuk a témakört, most csak példálózó jelleggel, külön jogszabályok vonatkoznak az önkormányzati és az állami lakásokra, a társasházakra vagy a lakásszövetkezetekre. Ezek mellett is előfordulhat, hogy az adásvétel tárgya mező- és erdőgazdálkodási föld, zártkerti ingatlan vagy termőföld, a rájuk vonatkozó saját szabályozással együtt. 

Ingatlan vásárlás esetén a legtöbb esetben vagyonszerzési illetéket kell fizetni, ekkor az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Illetéktörvény) rendelkezéseire is figyelni kell. Az Illetéktörvény is egy összetett szabályrendszert alkot. Főszabályként az ingatlanok adásvétele, ajándékozása és öröklés útján történő megszerzése is illetékfizetési kötelezettséget von maga után, esetenként eltérő mértékben. Ami közös bennük, hogy valamennyi alól léteznek kivételek is: kedvezmények esetén csökkentett összegben, illetékmentesség esetén pedig egyáltalán nem kell számolni ezzel a kiadással

Ingatlan adásvétel kisokos

4.9
4.9/5

606 értékelés alapján

Az ingatlan ügyvéd feladatai

A fentiekből talán már láthatod, hogy az ingatlanjog speciális terület, mégis viszonylag sokan szakosodnak ebbe az irányba: ha beírod a keresőbe az ingatlan ügyvéd Budapest kulcsszavakat, számos találat közül válogathatsz. A főváros és az agglomeráció frekventált térsége az országnak, jelentős forgalommal az ingatlanpiacon, így nagy számban van szükség szakemberekre is. De nézzük is meg, miben segít minket egy ingatlan ügyvéd az eljárás során!

Szerződések és más okiratok elkészítése, ellenjegyzése

Az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés esetén az ügyvédi ellenjegyzés törvény alapján kötelező. Gyakran nem ez az egyetlen okirat, amelyre szükséged lehet az adásvétel során. Egy előszerződés vagy vételi szándéknyilatkozat elkészítésében szintén hasznos ingatlan ügyvéd segítségét kérned, de minden átadott pénzösszeget, előleget vagy a foglalót érdemes bizonyítható módon, írásban dokumentálni. 

A legfontosabb feladat kétségkívül az ellenjegyzés, hiszen ennek hiányában nem készítik el az ingatlan nyilvántartási bejegyzést. Az ellenjegyzés keretében az ügyvéd egyszerre több dologért is vállal felelősséget.

A szerződés tartalma minden tekintetben megfelel a jogszabályoknak

A törvényesség betartása az érvényesség alapvető feltétele, emellett az is fontos, hogy a dokumentum a felek kinyilvánított akaratának is megfeleljen. Az ügyvéd a szerződés elkészítésén túl beszerzi a kulcsfontosságú információkat a felekről, magáról az ingatlanról, a fizetési konstrukcióról és az adásvétel egyéb feltételeiről. Vizsgálja a szerződéskötési szándék valódiságát is, ha valamilyen szokatlan körülményt észlelne – köteles tehát biztosítani, hogy a szerződéskötési eljárás mindenben a jogszabályoknak megfelelően történjen.

Felek személyazonossága, aláírásuk hitelessége

A szerződéskötés során vizsgálni kell vevő és az eladó személyazonosságát, ha a szerződésnek más alanya, például haszonélvezője is van, akkor az övékét is, mégpedig a személyazonosító és lakcímet igazoló igazolvány ellenőrzése útján.

Az ügyvédi ellenjegyzés a felek aláírását is hitelesíti. Ehhez a szerződés aláírását nem feltétlenül az ügyvéd jelenlétében kell megtenni, az ellenjegyzés ugyanis azt bizonyítja, hogy 

  • az okiratban megjelölt fél az iratot az ügyvéd előtt írta alá, vagy
  • aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

Felek tájékoztatása

Az ügyvéd köteles a feleket megfelelően tájékoztatni a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről. Az adásvétel során mindkét felet képviseli, gondoskodik afelől, hogy tisztában legyenek a jogaikkal, kötelességeikkel. 

Képviselet a hatósági eljárásokban és közreműködés az ügyintézésben

Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez ingatlan-nyilvántartási eljárást mindenképpen le kell folytatni, de ha ezen túl szükséges, valamennyi hatósági eljárásban számíthatsz a jogi képviseletre. Az ügyvéd nem csak a tulajdoni lapot ellenőrzi, de elintéz neked mindent, ami az adásvétel kapcsán felmerülhet, igényed szerint a földhivatali ügyintézésen túl a NAV-val vagy az önkormányzatokkal és más hivatalos szervekkel történő kapcsolattartásig bezárólag

Teljeskörű jogi tanácsadás

A vagyonszerzési illeték a legtöbb ingatlan adásvétel esetében felmerül, azonban léteznek különböző kedvezmények és könnyítések, mint a részletfizetés lehetősége. Ezen kívül vannak összetettebb jogi helyzetek, például, ha az ingatlan haszonélvezettel terhelt vagy éppen a vételár kerül részletekben megfizetésre.

Nem csak az ingatlan megszerzése, hanem annak használata során is merülhetnek fel jogilag releváns helyzetek: ha az közös tulajdonban van, társasházi szerződés hiányában egy banki kölcsönhöz használati megosztási megállapodást kérhet a pénzintézet, amely elkészítésében szintén hasznos a hozzáértő jogi segítség.

Kinek a feladata egy ingatlan ügyvéd megbízása?

A szokás az, hogy a vevő feladata az ingatlan ügyvéd felkérése és neki kell fizetnie az ügyvédi munkadíjat is. Ez egy tiszta szokásokon nyugvó megoldás, semmilyen jogszabály nem tartalmaz előírásokat ezzel kapcsolatban, ettől bármikor eltérhettek.

Ingatlan adásvétel esetén nem jogvitáról vagy peres ügyről van szó, hanem egy kölcsönös megállapodásról és szerződéskötésről, ahol a felek érdeke egybeesik. A szerződés megkötése során az ügyvéd valamennyi felet képvisel, jellemzően ugyanaz az ügyvéd vagy iroda működik közre az eljárásban. Azonban minden további nélkül lehetőséged van egy másik ügyvéddel konzultálni, átnézetni vele a szerződést vagy éppen bevonni a tárgyalásokba. Az ő munkadíját természetesen neked kell állnod.

Hogyan alakulnak az ingatlan ügyvédi munkadíjak?

Az ügyvédi munkadíj egyedi megállapodás kérdése, nincsen irányadó törvényi szabályozás, mint például a közjegyzői díjszabás esetében. Egyéni ügyvédek és ügyvédi irodák esetében eltérő lehet ennek mértéke, korábbi cikkünkben részletesen körbejártuk, hogy milyen körülmények befolyásolják a munkadíjakat. Jellemző megoldás, amikor az ingatlan értékéhez viszonyítva bizonyos százalékban határozzák meg, de számít az ingatlan jellege, besorolása vagy a tulajdonátruházás módja (adásvétel, ajándékozás stb.)

Az ingatlan adásvétel költségei

A kiadások egy része megállapodás kérdése, ilyen az ügyvédi munkadíj vagy az energetikai tanúsítvány díja. Emellett vannak fix tételek is, amikor a törvény által meghatározott összegeket kell megfizetned. Az ügyvéd folyamatosan tájékoztat a következő lépésekről és arról, hogy mikor milyen fizetési kötelezettséged merült fel.

  • A tulajdoni lap lekérése elengedhetetlen az adásvétel során. Jelenleg a hiteles papíralapú másolatért 6250 forintot kér a földhivatal, nem hiteles másolatért pedig 1000 Ft-ot kell befizetned. Van lehetőség ügyfélkapun keresztül e-hiteles tulajdoni lapot igényelni, kedvezőbb, 3600 forintos lekérési díj ellenében.
  • A földhivatali bejegyzés díja a változással érintett ingatlanonként 6600 forint.
  • Az adásvételt követően az eladónak és a vevőnek is fizetési kötelezettsége keletkezik a NAV irányába:
    • Az eladónak személyi jövedelemadót kell fizetnie, főszabályként 15%-ot, de az adóalap minden egyes évvel a törvényben meghatározott százalékkal csökken. Ha pedig több mint 5 évig volt a tulajdonodban az ingatlan, mielőtt eladtad, egyáltalán nem kell adót fizetned.
    • A másik fél pedig vagyonátruházási illetéket köteles fizetni, amelynek mértéke a vételár 4%-a, azonban számos kedvezményt és mentességet vehetsz igénybe. Például, ha 35 év alatti első lakástulajdonos vagy és a megvásárolt lakás vételára nem több, mint 15 millió forint, csak 2%-ot kell fizetned. 
  • 2009 óta kötelező az energetikai tanúsítvány beszerzése is, amelyet az eladó áll és az ő feladata a szakember felkérése is, A 10 évig érvényes igazolás ára változó, hiszen piaci alapon működő szakemberek készítik.

Ingatlan ügyvéd Budapesten: így válassz jogi szakembert

Az ügyvédválasztás elsősorban bizalmi kérdés. Fontos, hogy olyan ember üljön melletted, akinek adsz a szavára, és akinek meggyőződtél a szakmai felkészültségéről. Érdemes olyan ügyvédet keresned, aki jártas az ingatlan adásvételben és képes az esetleges bonyodalmakkal, buktatókkal is megbirkózni. Az sem utolsó szempont, hogy a jogi képviselőd kellő időt fordítson rád és az ügyedre, hiszen az összecsapott munka ritkán vezet jó eredményre.

A BP Legalnál felkészült szakemberekkel várunk, akik mögött komoly tapasztalat áll. Átlátható és rugalmas szolgáltatást kínálunk, ügyvédi munkadíjunk nem csak a szerződés megszövegezését foglalja magában: mindig pontosan és érthetően, kellő időben tájékoztatunk a rád váró kötelezettségekről és persze a jogaidról, lehetőségeidről. Nem csak akkor érdemes azonban hozzánk fordulnod, ha lakást vásárolsz vagy adsz el. Egyéb ingatlanügyekben is állunk rendelkezésedre: segítünk haszonélvezeti jogot alapítani, bérleti szerződést írni, de a közös tulajdon megszüntetésében is otthon vagyunk. Ha szakszerű jogi segítségre van szükséged, keress minket és foglalj időpontot konzultációra!

Ingatlan adásvétel kisokos

4.9
4.9/5

606 értékelés alapján

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Hova küldjük az

Ingatlan adásvétel kisokost?