fbpx

Milyen szolgáltatásokat kínál egy ingatlan ügyvéd Budapesten?

Miről fogsz olvasni?

Van, amikor a törvények alapján kötelező, máskor pedig egyszerűen csak jól jön – az ügyvédi szolgáltatásra mégis sokan egy szükséges rosszként tekintenek, amolyan adminisztratív teherként, amely egyúttal jelentős kiadásokkal járhat  együtt. Valóban, vannak esetek, amikor megkerülhetetlen az ügyvéd közreműködése és az ügyvédi díjak is irodánként változhatnak, de a szakszerű jogi segítség fontosabb, mint hinnénk.  Egy hibás lépés elkerülésével sok pénzt lehet megtakarítani.

Cikkünkben bemutatjuk, mit takar az a felkészültség és jogismeret, amelyet az ügyvédi munkadíjban meg kell fizetni. Kitérünk a leggyakoribb ingatlanjogi esetekre, a legfontosabb jogszabályokra és igyekszünk alaposan bemutatni mindent, amire számíthatsz, ha felkeresel egy ingatlan ügyvédet Budapest környékén.

Ingatlan ügyvéd Budapest környékén – milyen szolgálatatásra számítsunk?

Általánosságban nézve az ügyvédi munka egy kifejezetten sokoldalú tevékenység. Rengeteg különböző jogág létezik, eltérő szabályrendszerekkel, amelyek mind-mind más megközelítést, szemléletmódot és tapasztalatot igényelnek. Nemcsak a magyar, de más országok jogszabályai is egy összetett, bonyolult rendszert alkotnak, törvényekkel és alacsonyabb szintű jogszabályokkal, amelyeket sokszor ráadásul egymásra tekintettel, egymással összhangban lehetséges csak helyesen értelmezni.

Ahogy az orvosok, a fogorvosok vagy a mérnökök, úgy az ügyvédek is jellemzően specializálódnak valamilyen irányba. A jogi egyetemen nincsen szakosodás a tanulmányok során, valamennyi jogvégzett ember ugyanazzal az általános tudással szerzi meg diplomáját. Elvárás is egy jogi szakemberrel kapcsolatban, hogy átfogóan ismerje a területet, hiszen a jogrendszer bár szerteágazó, a szabályok mégis összefüggenek, egy cégjogi ügyletnek is lehetnek pénzügyi jogi, rosszabb esetben büntetőjogi vonatkozásai.

Hasonló a helyzet, ha egy konkrét jogterületet vizsgálunk meg. Az “ingatlan ügyvéd Budapest” kulcsszavakra rákeresve azt tapasztaljuk, hogy számtalan iroda és egyéni ügyvéd hirdeti szolgáltatásait, sokszor kihangsúlyozva, hogy az ingatlanjog kifejezetten szakterületüknek számít. Ezen kívül azt is láthatjuk, hogy néhány más területtel is foglalkozhatnak ugyan, azonban kifejezetten ritka esetnek számít, ha egy ingatlan ügyvéd Budapesten például válópereket vagy büntetőjogi képviseletet is vállal. De miért is van ez pontosan?

Kötelező képviselet, összetett szabályrendszerek, értékes vagyontárgyak jellemzik ezt a területet

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) úgy rendelkezik, hogy amennyiben a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) pedig kimondja, hogy valamennyi ingatlanjogi jogosultság, mint a tulajdonjog, a haszonélvezeti jog, vagy például a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez közokirat, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat szükséges.

Így láthatod, hogy a jogszabályi környezet is olyan helyzetet teremt, ahol megkerülhetetlen az ügyvédi közreműködés valamennyi, ingatlannal kapcsolatos jogügylet esetében. Ezek általában értékes szerződéseket takarnak, amelyekkel kapcsolatban elvárás, hogy a tartósság és az időtállóság követelményének megfelelve rendezzék a viszonyokat. 

Tehát jellemzően sokat fizetünk az ingatlanért és hosszabb időn keresztül szeretnénk az zavartalanul használni. Ráadásul az sem mindegy, hogy milyen ingatlan a szerződés tárgya: az ingatlanjog szabályrendszere szintén bonyolult és összetett, mint erre nemsokára ki is térünk. Még ha az alapelvek azonosak is, speciális részletszabályok, kivételek vagy éppen szigorúbb előírások vonatkoznak a társasházakra, a lakásszövetkezetekre, a zártkerti ingatlanokra vagy éppen a szolgálati és önkormányzati lakásokra.

Mivel foglalkozik egy ingatlan ügyvéd pontosan?

A fentiekből talán már láthatod, hogy miért olyan speciális terület az ingatlanjog és miért szakosodnak viszonylag sokan erre a területre. A főváros és az agglomeráció mondhatni, hogy frekventált térségnek számít az országban, rengetegen költöznek ide évente, néhányan inkább eladják lakásukat, új társasházak épülnek, régieket adnak – vesznek és a sort még sokáig lehetne folytatni.

És mivel mindezen ügyletek kapcsán a törvény erejénél fogva kötelező a jogi képviselet, így az ingatlan ügyvéd Budapest környékén kifejezetten keresett szolgálatatásnak számít – jó eséllyel előbb vagy utóbb neked is szükséged lehet rá. De mire is számíthatsz a pénzedért cserébe?

Szerződések és más okiratok elkészítése, ellenjegyzése

Az ingatlannal kapcsolatos jogügyletek során a vonatkozó jogszabályok egy általános esetben kizárólag az ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződéssel kapcsolatban követelik meg az ügyvédi ellenjegyzést. Jellemzően azonban nem ez az egyetlen okirat, amelyre szükséged lehet. Előszerződés megkötése vagy vételi szándéknyilatkozat tétele ugyancsak jellemzőek ezekben az esetekben, de minden átadott pénzösszeget érdemes bizonyítható módon, írásban dokumentálni, például az előleg vagy a foglaló megfizetését is. 

Képviselet a hatósági eljárásokban és közreműködés az ügyintézésben

Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez, annak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. Az adásvételi szerződés megkötése előtt minden esetben fontos, hogy meggyőződj az ingatlan tehermentességéről, hogy azon nem áll fenn harmadik személynek, akár családtagnak, akár pénzintézetnek olyan joga, amely téged bármiben is korlátozhatna. 

Nem csak az ingatlan-nyilvántartási és egyéb hatósági eljárásokban számíthatsz képviseletre: a tulajdoni lap lekérdezésén túl az ügyvéd elintéz neked mindent, ami csak felmerülhet, legyen szó földhivatali ügyintézésről, hivatalos szervekkel történő kapcsolattartásról, jogvita esetén pedig az illetékes hatóságok vagy bíróság előtti képviseletről.

Teljeskörű jogi tanácsadás

Egy ingatlan adásvétele rengeteg járulékos költséggel és ügyintézéssel jár, mint az előbbiekben ebből említettük is a leggyakoribb példákat. Ha banki kölcsön is bevonásra kerül a vásárlásba, akkor ez további teendőket igényel. Főszabályként minden ingatlantulajdon megszerzése után vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Azonban minden esetben léteznek kivételek, kedvezmények, bizonyos esetekben, például önkormányzati ingatlan vásárlása esetén pedig teljes mentességben is részesülhetsz.

Egy ingatlan ügyvéd Budapesten kellő jártassággal és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy ne csak az ügyintézés menete legyen zökkenőmentes, de felhívja a figyelmedet minden ilyen lehetőségre. Ezen kívül ott vannak még az összetettebb jogi helyzetek, ha az ingatlan haszonélvezettel terhelt, több személy osztatlan közös tulajdonában van vagy éppen a vételár kerül részletekben megfizetésre. A jogi tanácsadás minden esetben teljeskörű, így tudomásod lesz minden jogosultságról, kötelezettségről, költségről és spórolási lehetőségről, amely a folyamat során felmerülhet.

Az ingatlan adásvételen kívül is számíthatunk a támogatásra

Bár sokunk életében az ingatlan adásvételére irányuló szerződés az egyik legnagyobb fajsúlyú jogügylet, nem szabad elfeledkezni számos más, nem feltétlen tulajdonátruházásra irányuló esetekről, valamint a tulajdonátruházás más formáiról sem. Ajándékozás vagy csere útján szintén gazdát cserélhetnek ezek a vagyontárgyak, de ha ingatlanjogról beszélünk, akkor valóban széles a paletta a lehetséges megoldások tekintetében. 

Bérleti szerződések

A saját tulajdonú ház vagy lakás mellett a lakhatásnak egy gyakori formáját jelenti a köznyelvben csak albérletként ismert, valójában amúgy egyszerű bérletnek minősülő jogi helyzet. Mivel ekkor jellemzően hosszabb időre szeretnénk megoldani hétköznapjainkat úgy, hogy lehetőleg a legkevesebb kényelmetlenséggel keljen szembenéznünk, nem árt, ha a bérleti szerződés elkészítését is hozzáértő jogi szakemberre bízzuk.

Használati megosztási szerződés és társasházi alapító okirat

Ha többen, közösségben élnek együtt, például egy osztatlan közös tulajdonban, akkor előnyös lehet, ha a használat szabályai, valamint a tulajdonviszonyok rendezett képet mutatnak. A használati megosztási szerződés keretében lehetőség van az együttélés alapvetői szabályait rendezni, banki kölcsön igénylése esetén pedig a pénzintézetek kérni is fogják ennek meglétét. A másik megoldást pedig a társasházzá alakulás jelentheti, az alapító okirat elkészítésének útján.

Szomszédjogi ügyek 

Szomszédok között is előfordulhatnak vitás helyzetek, ezek megoldásához pedig a szomszédjogi rendelkezések ismerete lehet szükséges. Különösen kertes családi házas övezetekben fordulhatnak elő egyedi helyzetek: véletlen a telekhatáron túl történő építkezés, ráépítés, beépítés. Sokszor lehet célszerű pusztán praktikussági okokból szolgalmi jogok alapítása, rosszabb esetben pedig egy ingatlan- vagy birtokperben merülhet fel igény a tanácsadásra, bíróság előtti képviseletre.

Miért fontos a szakszerű jogi támogatás?

A fentiekből te is jól láthattad, hogy milyen különböző helyzetek adódhatnak, amelyekre egy jó ingatlan ügyvéd Budapest környékén mind elő tud állni valamilyen megoldási javaslattal. És tényleg csak a legfontosabbakat gyűjtöttük össze: egy teljesen tehermentes, belterületi, átlagos ingatlan valóban az egyszerűbb megítélésű jogi helyzetek közé tartozik. A zártkerti ingatlanok adásvételére, adott esetben belterületben vonásukra is különleges szabályok vonatkoznak és akkor még mindig nem szóltunk a haszonélvezet alapításáról és megszüntetéséről

Egy nem jogvégzett embertől természetesen nem várható el még az sem, hogy valamennyi ilyen helyzetről és az ezekre vonatkozó jogszabályokról egyáltalán tudomással bírjon. Nem is beszélve az ügyintézés menetéről, a határidőkről és más fontos körülményekről.

Melyek a legfontosabb ingatlanjogi szabályok?

Korábbi cikkünkben alaposan körbejártuk a témakört, ha érdekel, részletesen elolvashatod. A Ptk-t mostani cikkünkben is többször hivatkoztuk, mint valamennyi magánjogi jogágnak, az ingatlanjognak is ez jelenti a kiindulási alapját. Emellett szinte minden esetben felmerülnek az Inytv. mellett a Lakástörvény (A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény) rendelkezései is.

A teljesség igénye nélkül nézzük, melyek a leggyakrabban előforduló törvények egy ingatlanos ügyvéd munkája során:

  • Illetéktörvény (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény),
  • szomszédjogi törvény (a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény),
  • társasházi törvény (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény),
  • lakásszövetkezeti törvény (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény)

Ezek mellett még számos úgynevezett alacsonyabb szintű jogszabályok, mint miniszteri és kormányrendeletek szabályozzák többek között a lakástámogatásra vagy az ingatlanértékelésre vonatkozó szabályokat. De külön rendeletek vonatkoznak az az önkormányzati és az állami lakásokra, a szolgálati lakásokra szintén. Bizonyos helyzetekben pedig a földforgalmi törvényben (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény) vagy a termőföld védelméről szóló törvényben (a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény) foglaltakkal is jó, ha tisztában van egy ingatlan ügyvéd Budapest környékén, hiszen itt is fordulhatnak elő olyan helyzetek, amikor jelentőséggel bírnak ezek a jogszabályok.

Miért válaszd a BP Legalt?

Az ingatlanjog beletartozik fő profilunkba, kollégáink hosszú évek tapasztalatával és jogszabályismeretével készségesen állnak rendelkezésedre! Újabb felsorolásokba nem bocsátkoznánk bele, de ha a cikkben említettekkel kapcsolatban bármilyen formában szakszerű jogi segítségre, tanácsadásra, képviseletre lenne szükséged vagy valami igazán egyedi helyzetbe bonyolódtál, keress minket bátran és megtaláljuk a számodra ideális megoldást!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.