fbpx

Ügyvédi díjak: mikor miért fizetünk, és mire számítsunk a pénzünkért cserébe?

Miről fogsz olvasni?

Szakszerű ügyvédi segítségre bármilyen jelentősebb jogügylet során szükséged lesz, bizonyos esetekben pedig a jogszabályok kötelezően írják elő a szakértő jogi közreműködést. Ezeken kívül rengeteg élethelyzetben a saját dolgodat könnyítheted meg a hozzáértő jogi tanácsadással. Mégis sokan gondolják úgy mind a mai napig, hogy az ügyvédek drágák, egy ügyvédi tanácsadás pedig luxustermék.

Nem állítjuk ennek az ellenkezőjét, azonban ha tisztában vagy azzal, hogy pontosan mit is fizetsz meg egy ügyvéd megbízási díjával, akkor ár-érték arányban már közel sem tűnhetnek olyan földtől elrugaszkodottnak az ügyvédi szolgáltatások költségei. Cikkünkben ezt mutatjuk be neked, kitérünk az árazási szempontokra és módszerekre, valamint megnézzük, hogyan változnak az árak egy-egy jogterület vonatkozásában.

BP Legal ügyvédi díjak

Eseti konzultáció díja

A konzultáció díja bruttó 30.000 Ft, megkezdett óránként. Az első óra konzultációra 33% kedvezményt tudunk biztosítani, amely 30.000 Ft helyett 19.800 Ft.

A tanácsadás díjáról az időpont foglalás után számlát állítunk ki, amelyet legkésőbb a konzultáció előtt 24 órával kell kifizetni.

Ügyvédi megbízás egyedi árak alapján

Egyedi ajánlat esetében az ügyvédi díjak összegét az adott ügy bonyolultsága, körülményei és egyéb egyedi részletei alapján határozzuk meg.

A díjat minden esetben a pontos részletek megismerése után, az igényeknek megfelelően, személyre szabottan határozzuk meg. A célunk, hogy versenyképes árat tudjunk biztosítani minden ügyfelünk számára.

Hogyan lehet megállapítani az ügyvédi díjakat?

Milyen jogszabályok vonatkoznak az ügyvédi díjakra?

Az ügyvédi díjakkal kapcsolatban két jogszabály bír kiemelt jelentőséggel:

 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (ügyvédi törvény) és
 • a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (Ügyvédi Etikai Szabályzat).

Az említett jogszabályok legfontosabb rendelkezése, hogy az ügyvédi díj a felek megállapodásának tárgya. A közjegyzői díjszabással ellentétben, ügyvédi megbízás esetén az ellenérték mértékét semmilyen jogszabály vagy más, kötelező erejű iránymutatás nem szabályozza. Vannak természetesen részletszabályok – például, hogy a tanácsadásért járó díjat a tanácsadás megkezdését megelőzően az ügyféllel közölni kell – azonban az ügyvéd díját általánosságban az ügy bonyolultsága, az ügylet tárgyának értéke, a szükséges munkaórák száma és más, nehezen számszerűsíthető körülmények befolyásolják.

Milyen típusú árképzések léteznek és milyen esetben, melyiket szokás alkalmazni?

Az Ügyvédi Etikai Szabályzat szerint a megbízási díj lehet:

 • átalánydíj, 
 • óradíj, 
 • a megbízás tárgyának értékéhez igazodó fix vagy százalékos díj, 
 • sikerdíj és 
 • ezek kombinációja is.

Az átalánydíjban való megállapodás elsősorban hosszútávú jogi képviselet esetén jellemző. Ilyenkor például egy havi átalánydíj ellenében az ügyvédi megbízás kiterjed az ügyfél valamennyi felmerülő jogi természetű ügyére, legyen szó képviseletről, okiratszerkesztésről vagy tanácsadásról.

A megbízás tárgyának értékéhez igazodó fix díjazásról akkor beszélhetünk, ha az ügyvéd tételesen meghatározza, hogy melyik ügytípushoz milyen ügyvédi munkadíjak tartoznak. Ezeknek az ügyeknek az időigénye előre kalkulálható, így jellemzően fix díja van egy cégalapításnak, változásbejegyzésnek vagy egy fizetési felszólítás megszerkesztésének. 

A megbízás tárgyának értékéhez igazodó százalékos díjjal például ingatlan adásvétel során találkozhatsz, amikor is az ügyvéd a munkadíj összegét az ingatlan értékének bizonyos százalékában határozza meg. Azonban egy ilyen módszer esetén sem beszélhetünk egységes mértékről, hiszen az ingatlanok értéke is változó: egy telek ára pár százezer, míg egy komolyabb ingatlanberuházás értéke több százmillió forint is lehet. 

Egy pár százezer forint értékű telek adásvételi szerződésének elkészítése és hozzá kapcsolódó ügyintézés ugyanannyira időigényes, mint egy több tízmillió forintos lakóingatlan esetében. Az a megoldás sem ritka, hogy a százalékos mérték mellett meghatároznak egy bizonyos alapdíjat, amelyet mindenképpen meg kell fizetni, ha a százalékos arány ezt az értéket nem érné el.

Sikerdíjról akkor beszélünk, ha az ügyvédi díj végső összege az ügyvédi tevékenység eredményességéhez kötött és a teljes díjat csak sikeres eljárás esetén illeti meg az ügyvédet. Tekintettel arra, hogy lehetőség van a különböző díjszabások kombinációjára is, általában sikertelen eljárás esetén is meg kell fizetni az ügyvédi munkadíjat (például a munkaórák után számított óradíjat), míg sikeres eljárás esetén ez az összeg a sikerdíjjal is kiegészül. Az ügyvédi törvény úgy rendelkezik, hogy bíróság előtt nem érvényesíthető sikerdíj annyiban, amennyiben annak összege a teljes ügyvédi munkadíj kétharmadát meghaladja.

Milyen óradíjak vannak? Mi befolyásolja ezek mértékét?

Az árképzések utolsó csoportja az a munkaórák alapján történő elszámolás. Mivel semmilyen jogszabály nem szabályozza a díjak mértékét, így ezek irodáról irodára változhatnak. A fizetendő díjak a legváltozatosabb képet mutatják: hallottunk már millió forintos óradíjról is, ha pedig a legjellemzőbb mértéket szeretnénk behatárolni, akkor valahol 20.000 és 50.000 forint között lehet elhelyezni az átlagot.

Miért van ekkora eltérés az egyes óradíjak között?

Az óradíjak mértékét rengeteg körülmény befolyásolja. Sokan letudják ezt annyival, hogy „az ügyvéd zsebre tett sok tízezer forintot egy néhány oldalas dokumentumért cserébe”. Pedig maga a szerződés, aminek az megszerkesztéséért és ellenjegyzéséért fizetned kell, csak egy részét teszi ki a teljes ügyvédi munkának és a díjnak is.

Ellenjegyzésével az ügyvéd felelősséget vállal azért a szakmai színvonalért, amelyet az képvisel: igazolja, hogy az okirat mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Rendelkezik azokkal a formai kellékekkel, amelyek az okirat érvényességéhez szükségesek és tartalmilag megfelel annak a jogszerű célnak, amelyet az ügyfél el szeretne érni.

A nagyobb tapasztalat magasabb óradíjat eredményez. Gondolhatnád, hogy bőven elegendő a kevesebb tapasztalat, ha végeredményben alacsonyabb óradíj kerül számlázásra, csak jól járhatsz. Nem árt azonban két további szempontot is figyelembe venned. Egyrészt lehet, hogy az óradíj magasabb, azonban a feladat az elvégzése kevesebb időt igényel egy rutinos ügyvédnek, mint tapasztalatlanabb kollegájának. 

Másfelől pedig egy tapasztaltabb ügyvédtől körültekintőbb eljárásra számíthatsz. Olyan szempontokra hívhatja fel a figyelmedet, amelyeket elmulasztva később komoly kellemetlenségek érhetnek. Például, ha egy ingatlan adásvételi szerződésben nem megfelelően rendezitek az ingatlan tehermentesítésének szabályait, kellemetlen meglepetések érhetnek. Előfordulhat, hogy végül nem csak hogy később tudod ténylegesen birtokban venni az ingatlant, de még anyagilag is rosszabbul járhatsz, hiszen ismét jogi segítség igénybevételére lehet szükséged.

Az óradíjban fizeted meg az ügy ellátásához kapcsolódó valamennyi járulékos költséget is. Az óradíj nem az ügyvéd fizetése, hanem a bevétele. Neki aztán ebből kell fizetnie az ügyed elintézéséhez szükséges számítástechnikai eszközök, szoftverek és előfizetések díját, az ügyvédi kamarában fizetendő kamarai tagdíjat, a fénymásolás vagy nyomtatás költségét egy szóval mindent, ami jogi képviseleted kapcsán felmerül. 

Egy egyéni ügyvéd, aki akár saját lakásában is berendezheti irodáját, óradíja valószínűleg alacsonyabb, mint egy ügyvédi irodáé. Egy irodában több alkalmazott ügyvéd után több járulékot kell fizetni, számolni kell az irodabérlettel és a magasabb rezsi kiadásokkal. Ugyanakkor az egész ügyvédi iroda felel ügyed szakszerű ellátásáért – az egyes ügyvédek tapasztalata összeadódik, amely különös mérlegelést vagy körültekintést igénylő ügyekben javadra válhat.

Ezeken kívül is rengeteg szempont van, amelyek tovább árnyalják az óradíjak mértékét. Mint a legtöbb szolgáltatásnak, az ügyvédi képviseletnek a díja is magasabb a nagyobb városokban, különösen a fővárosban. Számíthat a „brand” is: néhány ügyvédi iroda valamilyen ügy magas szintű képviseletével vagy a folyamatos, megbízható teljesítményével nevet szerzett magának. 

Bár a vonatkozó jogszabályok és belső, kamarai szabályzatok szigorúan szabályozzák az ügyvédi reklámokat, de egy médiában (esetleg szakmai berkekben vagy oktatásban) hivatkozási alapnak tekintet ügyvéd vagy iroda szintén egy olyan brandet jelent, ami igazolja átlagon felüli hozzáértést – ez pedig magasabb óradíjat eredményez, viszont a pénzedért cserébe minőségi szolgáltatásra számíthatsz.

Melyek számítanak a legköltségesebb jogterületeknek?

Ha az óradíjakat nézzük, a nagyon speciális, ezért különleges szakértelmet igénylő és a ritkán előforduló területek óradíjai magasabbak. Továbbá például a nemzetközi ügyekben történő peres képviselet 100.000 egy házassági válóper 120.000 forintnál kezdődik jellemzően (az óradíj aztán ennél lehet alacsonyabb). Speciális szakértelmet kíván többek között a környezetvédelmi, egészségügyi vagy közbeszerzési jogi terület, de a szellemi tulajdonjoggal, adatvédelemmel vagy versenyjoggal kapcsolatos tanácsadás vagy képviselet esetén is magasabb óradíjjal érdemes számolni.

A cégalapítás viszonylag sűrűn képezi ügyvédi megbízás tárgyát és az ügyvédi díjai sem tekinthetők kifejezetten magasnak. Ha azonban a cég bejegyzésére nem egyszerűsített cégeljárás keretében kerül sor, is számos járulékos költséggel lehet számolni az ügyvédi megbízási díjon túl, mint például:

 • a cégben részt vevő személyek okmányainak a BM nyilvántartásban ellenőrzéséhez szükséges úgynevezett JÜB díj,
 • cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke, amely cégformától függően 100.000 és 50.000 forint lehet,
 • a jegyzett tőke valamennyi részét cégalapításkor be kell fizetni, vagy apportként rendelkezésre bocsátani, ennek mértéket és határidejét cégformánként eltérően szabályozza a törvény,
 • tulajdoni lap lekérdezésének díja,
 • kamarai tagság díja 
 • és az egyéb költségek, mint a bankszámlatnyitás vagy a céges bélyegző elkészítésének díja.

Hasonló a helyzet egy ingatlan adásvétele kapcsán. A legfőbb költség az ingatlan vételára lesz, majd ehhez igazodik az ügyvédi megbízási díj mértéke. Ezeken kívül szintén számos járulékos költséggel kell számolnod, ilyen lehet: 

 • a vagyonszerzési illeték, amely alapesetben a vételár négy százaléka, de számos mentesség létezik alóla, ezzel kapcsolatban mindig kérd ügyvéded tanácsát,
 • az ingatlan nyilvántartás eljárási díja, 
 • ha lakáshitelt veszel fel, ennek is lesznek költségei, ráadásul ebben az esetben kötelező közjegyző közreműködése is, 
 • és az egyéb költségek, mint adott esetben az ingatlanközvetítői jutalék vagy ha szükséges, a céges adatok (lakcím) módosulása miatt a változásbejegyzési eljárás költsége.

Mi az a „pro bono” eljárás és milyen sűrűn találkozhatunk vele hazánkban?

A „pro bono” latin kifejezés, magyarra fordítva nagyjából annyit tesz, mint „a közjó érdekében”. Az ilyen eljárás ingyenes és azoknak szól, akiknek még a legszükségesebb esetekben sincs lehetőségük ügyvédhez fordulni. Több szervezet is létezik, amelyek munkajogi vagy az állammal szembeni peres ügyekben nyújtanak ingyen jogi segítséget. Ezek az ingyenes szolgáltatások sokszor nem csak a tanácsadásra, de a bíróság előtti képviseletre is kiterjednek.

Ezzel szemben a „pro bono” eljárás praktizáló, gyakorló ügyvédek által nyújtott szolgáltatás. Ekkor ügyvédek vagy ügyvédi irodák ingyen, illetve csökkentett díjjal vállalják a szakmai munkát. Történhet olyan módon is, hogy kijelölnek egy napot, amikor többen együttesen nyújt ilyen jellegű segítséget a rászoruló magánszemélyeknek vagy non-profit szervezeteknek. A veszélyhelyzet ideje alatt pedig arra is láthattunk példát, hogy telefonon, ingyenesen lehetett ügyvédi tanácsadást igénybe venni.

Összegezés

Mint láthattad, nagyon különböző díjazások, konstrukciók, megoldások léteznek az ügyvédi szolgáltatások között. Különösen az óradíjak mutatnak nagy szórást, sokszoros különbségek lehetnek egyes irodák között. Az olcsóbb azonban nem biztos, hogy jobb is. Sőt, egy tapasztaltabb ügyvéd magasabb óradíja általában magasabb szakmai felkészültséget takar. Nagyobb rutinjával lehet, hogy gyorsabban oldja meg a problémát és észreveszi azokat a lényeges részleteket, amellyel a későbbiekben téged óv meg a nem várt kellemetlenségektől.

Az ügyvédi megbízás úgynevezett gondossági kötelem: az ügyvéd felelőssége, hogy a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel lássa el a megbízást, a kedvező eredmény elérése legfeljebb a sikerdíjas árképzésnél bír jelentőséggel. Ezért nem mindegy, hogy milyen szakértelmet kapsz a pénzedért cserébe.

Eseti konzultáció díja a BP Legalnál

A konzultáció díja bruttó 30.000 Ft, megkezdett óránként. Az első óra konzultációra 33% kedvezményt tudunk biztosítani, amely 30.000 Ft helyett 19.800 Ft.

A tanácsadás díjáról az időpont foglalás után számlát állítunk ki, amelyet legkésőbb a konzultáció előtt 24 órával kell kifizetni.

Ügyvédi megbízás egyedi árak alapján

Egyedi ajánlat esetében az ügyvédi díjak összegét az adott ügy bonyolultsága, körülményei és egyéb egyedi részletei alapján határozzuk meg.

A díjat minden esetben a pontos részletek megismerése után, az igényeknek megfelelően, személyre szabottan határozzuk meg. A célunk, hogy versenyképes árat tudjunk biztosítani minden ügyfelünk számára.

A BP Legalnál kollégáink kiemelt tudással rendelkeznek, legyen szó ingatlan adásvételről, cégalapításról, adatvédelemről és GDPR tanácsadásról vagy védjegy bejegyzéséről. Alapelvünk a pontosság, az átláthatóság, a profizmus és folyamatos kommunikáció. Előre kalkulálhatod díjainkat, határidőinket és a kapcsolatfelvételtől egészen problémád szakszerű megoldásáig tájékoztatunk minden szükséges lépésről. Keress minket és lépj velünk kapcsolatba!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.