fbpx

Ingatlan ajándékozás a gyakorlatban

Miről fogsz olvasni?

Az ingatlan ajándékozás hallatán könnyen asszociálhatunk arra, hogy egy kedves gesztusról beszélünk, pedig az igazság az, hogy a szó egy bonyolult jogi procedúrát takar. Tekintve, hogy nagy értékű tulajdonról beszélünk és egy különleges eljárásról, elengedhetetlen a minél pontosabb ügyintézés. Szerencsére korrekcióra mindig van lehetőség, de annak érdekében, hogy minden gördülékenyen menjen érdemes megfelelően tájékozódni.

Ha szeretnél többet megtudni az ügymenetről és a vonatkozó jogszabályokról, vagy az illetményekről, különböző kötelezettségvállalásokról és kivételekről, az alábbi pontokban bemutatjuk, hogyan működik az ingatlan ajándékozás a gyakorlatban.

Mit jelent pontosan egy ingatlan elajándékozása?

Az ingatlan ajándékozás menete szinte teljes egészében megegyezik az adásvételi eljárás menetével, csak éppen a mi esetünkben a vételár nem képezi a szerződés részét, ugyanis ingyenes ügyletről beszélünk. Ingatlan ajándékozása esetén érdemes több részre bontani a témát, mert eltérőek lehetnek a formai követelmények és a jogi kötelezettségek a különböző esetekben, például hozzátartozók vagy halál esetében.

Az ingatlan ajándékozás formai követelményei

Az eljárás keretén belül az ajándékozónak és az ajándékozottnak is kötelezettségvállalást kell tennie a szerződésben foglaltak betartására. A szerződés megkötéséhez, az egyik fél saját vagyona rovására, a másiknak ingyenes vagyoni előnyt köteles juttatni. A juttatás csak akkor minősül ajándékozásnak, ha a másik fél számára egyben vagyoni előnyt is jelent, vagyis a másik felet gazdagítja.

Ezt követően ingatlan ajándékozása esetében egy közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett szerződésre lesz szükség. A közokiratba foglalásra, illetve az ügyvédi ellenjegyzése azért van szükség, mert a földhivatal csak az ingatlan ajándékozási szerződés megkötése után tudja bejegyezni az új ingatlantulajdonost.

Ingatlan ajándékozás közeli hozzátartozók részére

A rokonságon vagy a családon belüli ingatlan ajándékozás egy nagyon sokrétű ága az ajándékozásnak, mivel a jog megkülönbözteti a rokonokat és a különbségek alapján eltérőek lehetnek a vonatkozó jogszabályok és illetékek, például: az egyenes ági rokonok esetében az ajándékozás illetékmentes, sőt, a korábbi szabályokat módosítva, 2020. július 8-tól már a testvérek közötti ajándékozás is ebbe az illetékmentes körbe tartozik.

Ingatlan ajándékozás halál esetén

A halál esetére szóló ajándékozás, az öröklési és az ajándékozási szerződések különös egyvelege. Az ajándékozó rendszerint előre megállapodik az ajándékozottal és az ajándékozást ahhoz a feltételhez köti, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, azaz a megajándékozott csak az ajándékozó halála után lesz jogosult a szerződésben foglalt ajándékra. A halál esetére szóló ajándékozás abban tér el a végrendelkezéstől, hogy nem egy egyoldalú nyilatkozat, ugyanis míg a végrendelet bármikor egyoldalúan visszavonható, addig a halál esetére szóló ajándékozás közös megegyezéssel módosítható, vagy szüntethető meg.

Ajándékozás 18. életévét be nem töltött személy részére

családi vagyon átruházásának a leggyakoribb hivatalos formája az ajándékozás. A szülők az ingó vagy az ingatlan vagyontárgyaikat sokszor inkább ajándékozási formában örökítik tovább. Mivel a kiskorú gyermekek 14. életévük alatt cselekvőképtelenek, és 14-18 év között is csak korlátozott cselekvőképességgel rendelkeznek, ezért ahhoz, hogy a kiskorú részére ingatlant lehessen ajándékozni a szerződéskötést helyettük a törvényes képviselőjüknek vagy a szülőknek kell aláírni.

A gyermek ingatlan tulajdonjogának bármilyen formában történő átruházása (adásvétele, vagy elajándékozása) kizárólag a gyámhatóság felügyelete alatt történhet, tehát annak jóváhagyásával érvényes.

14-18 év között már lehetőség nyílik úgynevezett szokásos mértékű ajándékot adni. Szokásos mértékű ajándéknak rokonok között azt tekintjük, amikor kis értékű ajándékozás valósul meg, azonban itt nem tér ki konkrét összegre a törvény, mert ezt az egyén vagyoni helyzete befolyásolja. De például egy ingatlant vagy gépjárművet semmiképp nem tekint a törvény szokásos mértékűnek, még akkor sem, ha az egyén vagyoni helyzete alapján indokolt lenne.

Segítségre van szükséged, esetleg kérdésed akadt? Foglalj időpontot egy konzultációra és minden kérdésed megválaszoljuk!

Hogyan lehetséges az ajándékot visszautasítani vagy visszakövetelni?

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az ajándékozó szeretné felbontani az ajándékozási szerződést, vagy vissza szeretné szerezni az ingatlant az ajándékozást követően. 

A vonatkozó szabályok szerint erre akkor van lehetőség, ha az ajándékozó bizonyítani tudja, hogy  a szerződés megkötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állt be, mely miatt a szerződés teljesítése már nem várható el tőle.

Ha viszont az ajándékozás már megtörtént több lehetőségünk is van az ajándék visszaszerzésére például:

  • Az ajándékozó abban az esetben követelheti vissza az ajándékot, ha a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van az ingatlanra, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.
  • Ha az ajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója, az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket. 
  • Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan kitétel, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

Mindenképp meg kell említeni, hogy amennyiben az ajándék vagy a helyébe lépett érték már nincs meg, a visszakövetelés iránti igényt el fogják utasítani.

Ingatlan adásvétel kisokos

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

Ajándékozási illeték tudnivalók

Csakúgy, mint az adásvételi szerződéseknél az ajándékozással is együtt járnak bizonyos illetékek. Mivel az ajándékozó fél semmilyen módon nem részesül jövedelemben ezért a SZJA megfizetése alól is mentesül. A megajándékozott félnek azonban illeték fizetési kötelessége merül fel, kivéve, ha az ajándékozó egyenes ági rokoni, házastársi, vagy testvéri kapcsolatban van a megajándékozottal.

Ajándékozási illeték mértéke

Az ajándékozási illeték lakóingatlan esetében, illetve a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jog esetében 9 százalék. Lényeges, hogy nem csak ingatlan, hanem haszonélvezet ajándékozása esetén is illetéket kell fizetniük a megajándékozottaknak.

Milyen esetekben áll fenn az illetékmentesség?

Az illetéktörvény bizonyos személyeket abban a kedvezményben részesít, hogy nem kell illetéket fizetniük az ajándék után. Ebbe a kivételes csoportba tartoznak az egyenesági rokonok, a házastársak és 2020 nyara óta a testvérek is. Egyenes ági rokonnak a jog azokat tekinti, akik szülő, gyerek, vagy pedig nagyszülői, akár dédszülői kapcsolatban állnak egymással.

Mikor célszerűbb ajándékozni, mint eladni?

Az ingatlanok tulajdonjogának átruházására az adásvételi szerződés mellett az ajándékozási szerződést is figyelembe kell venni, ugyanis az esetenkénti illetékmentesség miatt jobban megérheti. Tehát ha családon belül szeretnénk tulajdont átruházni és a kapcsolat egyenes ági vagy házastársi, akkor az ajándékozás az előnyösebb.

Oldalági rokonok, például unokatestvérek, vagy akár élettársak között már illetékköteles az ajándékozás, így ilyen esetekben célszerűbb ingatlan adásvételi szerződés kötéseekkor az ingatlan árának (forgalmi értékének) 4%-a az illeték, míg lakóingatlan ajándékozásánál 9%-a.

Az ajándékozási szerződés tehát bizonyos esetekben kedvező megoldást jelenthet, azonban számos tényezőt kell szem előtt tartani ahhoz, hogy az ajándékozási procedúra zökkenőmentesen történjen.

Foglalj időpontot konzultációra, és ingatlan adásvételben jártas ügyvéd munkatársaink segíteni fognak eldönteni, hogy a te helyzetedben mi a legideálisabb megoldás.

Foglalj időpontot konzultációra!

dr. Szabó Zsuzsanna

ügyvéd

A kitöltés kötelezettségmentes.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Hova küldjük az

Ingatlan adásvétel kisokost?