fbpx

Aláírás-minta

Az aláírás-minta ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által kiállított dokumentum, amely egy adott cég képviseletében eljáró személy aláírásának hitelességét igazolja. Az aláírás-minta teljes bizonyító erejű magánokirat, ami annyit jelent, hogy a benne foglaltakat az ellenkező bebizonyításáig bizonyítja.

Az aláírás-mintát az aláírási címpéldánytól szükséges megkülönböztetni. Ez utóbbit ugyanis közjegyző az ügyfél kérésére díj ellenében bármikor kiállítja, míg aláírás-minta készítésére csak a törvény által meghatározott esetekben van lehetőség. Ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos ugyanis az aláírás-mintát kizárólag 

  • cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen 
  • abban az esetben, amennyiben 
    • a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és 
    • az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi.

Az aláírási-minta azt tanúsítja, hogy az ügyvezető 

  • az okiratot az ügyvéd előtt írta alá
  • vagy az adott aláírásról ügyvéd előtt elismerte, hogy az aláírás hozzá tartozik. 

Az aláírás-minta tartalmazza a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (például ügyvezető vagy munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját, valamint fel lehet benne tüntetni az aláírónak azokat az adatait, amelyeket a cégjegyzék is tartalmaz. 

Másik fontos különbség az aláírási címpéldányhoz képest, hogy az aláírás-minta tehát egy teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirat, ezzel szemben a közjegyző által kiállított aláírási címpéldány közokirat. A két dokumentum azonban szinte ugyanazt a funkciót tölti be: egyaránt bizonyítják az aláírás valódiságát, igazolják, hogy a cég képviseletében eljáró személy aláírását miként és milyen formában jegyzi. (Fontos azonban, hogy önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas egyik dokumentum sem, erről például a cégkivonatból tudsz meggyőződni.)

Tekintettel azonban arra, hogy az aláírási címpéldány közokirat, míg az aláírás-minta „csak” teljes bizonyító erejű magánokirat, a gyakorlat valamivel erősebb bizonyító erővel ruházza fel az aláírási címpéldányt. Az esetek nagy részében, amikor a céget képviselő személy aláírásának hitelességét kell igazolni, az aláírás-minta és a címpéldány egyenértékű. Azonban lehetnek olyan kivételes esetek – mint például európai uniós pályázat benyújtásakor vagy hitelfelvételkor -, amikor aláírási címpéldány benyújtását írják elő, ekkor az aláírás-minta nem lesz megfelelő. 

 Vonatkozó jogszabályok:

  • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §

Kapcsolódó fogalmak: