fbpx

Beltag

A beltag egy betéti társaság (Bt.) korlátlanul felelős tagja. Egy betéti társaság alapításához legalább egy beltagra és egy kültagra van szükség. A beltag felelőssége korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg a kültag a társaság kötelezettségeiért főszabály szerint nem tartozik helytállással.

Nincsen akadálya annak, hogy egy betéti társaságnak több beltagja is legyen. Ebben az esetben a társaság vagyona által nem fedezett kötelezettségekért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni. Ez azt jelenti, hogy ha a társaság tartozásai meghaladják a társaság vagyonát, akkor a beltag teljes magánvagyonával köteles helytállni a nem fedezett tartozásokért. A hitelező bármelyik beltagtól követelheti ezt az összeget, a teljesítésre felszólított beltag pedig köteles lesz ennek eleget tenni akkor is, ha a társaságnak vannak más beltagjai. Ebben az esetben a teljesítést követően az érintett beltag követelheti a többi beltagtól, hogy utólag arányosan járuljanak hozzá az általa kiegyenlített tartozásokhoz.

Társaság beltagja természetes és jogi személy egyaránt lehet, néhány törvényi megkötéssel. Ennek megfelelően nem lehet a Bt. beltagja:

  • Kkt., másik Bt. és egyéni cég,
  • természetes személy, ha már más gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, ( kkt tagja, vagy másik bt beltagja )
  • kiskorú személy és
  • olyan személy, aki eltiltás hatálya alatt áll.

A beltag vagyoni felelőssége valamennyi gazdasági társaságot számba véve az egyik legszigorúbb. Ráadásul a korlátlan felelősség nem csak addig áll fenn, amíg a beltag ténylegesen tagja is a társaságnak:

  • a Bt. működése során csatlakozó, nem alapító új beltag felelőssége kiterjed a belépés előtt keletkezett kötelezettségekre is, valamint
  • ha beltag kültaggá válik vagy kilép a társaságból, a korlátlan helytállási kötelezettsége öt évig fennmarad azokért a kötelezettségekért, amelyek kültaggá válása vagy kilépése előtt keletkeztek.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:154. – 3:158 §

Kapcsolódó fogalmak:

Copyright © 2022 – BP Legal

Minden jog fenntartva