fbpx

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszköz számviteli fogalom, azokat az eszközöket nevezzük így, amelyek 

 • anyagi, azaz materiális formában léteznek,
 • a vállalkozás tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten szolgálják és 
 • több mint egy éven keresztül a vállalkozás vagyonában maradnak.

A hatályos számviteli törvény rendelkezései szerint a tárgyi eszközöknek az alábbi csoportjai léteznek.

 • Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok. Ide tartozik például az épület, a földterület, telek, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, mint a bérleti, haszonélvezeti jog.
 • Műszaki berendezések, gépek, járművek, amelyek közvetlenül szolgálják a vállalkozás tevékenységét, például a szállításhoz vagy földműveléshez használatos gépek, gépjárművek vagy a számítástechnikai eszközök, egyes bérbe vett eszközök.
 • Egyéb berendezések, felszerelések, járművek, amelyek nem esnek az előbbi kategóriába és a vállalkozás tevékenységét csak közvetve szolgálják.
 • Tenyészállatok, amelyek valamilyen formában leválasztható terméket termelnek a vállalkozás számára vagy más formában biztosítják a tartási költségeiknek megtérülését (például fizikai erejükkel vagy őrző-védő feladatok ellátásával)
 • Beruházások, felújítások, azaz az olyan tárgyi eszközök, amelyeket még nem vettek rendeltetésszerű használatba. A beruházás irányulhat többek között a tárgyi eszköz jövőbeni beszerzésére vagy a vállalkozás keretében történő előállítására is. A felújításnak számít az adott tárgyi eszköz állaga helyreállítására, élettartamának megnövekedésére irányuló tevékenység vagy egy adott tárgyi eszköz korszerűsítése is.
 • Beruházásokra adott előlegek.
 • Tárgyi eszközök értékhelyesbítése.
 •  

A tárgyi eszközök a mérlegben az (A.) Befektetett eszközök főcsoportban, a számlakeretben pedig a tárgyi eszközök az 1. számlaosztályban, a 12-16-os számlacsoportokban találhatók. A tárgyi eszközöket a mérlegben nettó értéken kell nyilvántartani, ami a bekerülési érték és az értékcsökkenések különbözetét jelenti. A bekerülési érték a tárgyi eszköz bruttó értéke, a nettó érték pedig a mérleg érték. Ebben a vonatkozásban nem a hétköznapi, ÁFA nélküli vagy azzal terhelt nettó és bruttó értékekre kell gondolni, hanem az előbbi módon megállapított értékekre.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Kapcsolódó fogalmak:

Copyright © 2022 – BP Legal

Minden jog fenntartva