fbpx

Hatályon kívül helyezés

A hatályon kívül helyezés jogi szakkifejezés, valamilyen jogszabály (vagy jogi aktus, bírósági ítélet), illetőleg szerződés alkalmazhatóságának végét jelenti. A hatály nem egyenlő az érvényességgel: ahhoz, hogy valamilyen jogszabály vagy szerződés hatályos legyen, előfeltétel, hogy érvényesen létrejöjjön. Ugyanakkor, ha egy érvényes jogszabály vagy szerződés hatályát veszti (például olyan módon, hogy másik jogszabály vagy szerződés hatályon kívül helyezi), az nem érinti az érvényességét. Továbbra is érvényes, hiszen egyszer már szabályosan létrejött, mindösszesen a benne foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a továbbiakban.

Nézzük először a jogszabályok esetét. Ahhoz, hogy egy jogszabály a hétköznapokban alkalmazható legyen, azaz hatást fejthessen ki, a legfontosabb, hogy szabályosan megszülessen: mind tartalmi, mind formai szempontból. A jogszabály megalkotásáért felelős szerv vagy személy (az Országgyűlés, a kormány, a miniszter vagy az önkormányzat) azt az előírásoknak megfelelően elfogadja és rendelkezzen a hatálybalépés időpontjáról. Ettől az időponttól kezdve pedig a jogszabály főszabályként alkalmazhatóvá válik.

Hogy ez az alkalmazhatóság, azaz a hatály meddig tart, arra különböző lehetőségek léteznek. Elképzelhető, hogy egy jogszabály rendeltetése valamilyen konkrét, kézzelfogható probléma rendezése, egy adott cél elérése vagy valamilyen állapot (például veszélyhelyzet) időleges fenntartása. Ebben az esetben elképzelhető, hogy maga a jogszabály rendelkezik úgy, hogy valamilyen meghatározott időponttól vagy jövőbeli feltétel bekövetkezésekor hatályát veszti. A legtöbb jogszabály, különösen a törvények azonban állandó jelleggel kívánnak rendezni bizonyos életviszonyokat. A korábbi Ptk. nem szólt arról, hogy a törvény hatálya meddig tart: így az új Ptk. hatálybalépésekor külön törvényben kellett rendelkeznie a jogalkotónak a régi Ptk. hatályon kívül helyezéséről és az új Ptk. hatálybalépéséről.

Alapvetően nincs ez másképp szerződések esetében sem. Ekkor is fontos, hogy a felek tartalmi és formai szempontból is érvényes megállapodást kössenek – például kötelező írásba foglalás esetén, mint egy ingatlan adásvétele esetén, írásban tegyék ezt meg. Hogy aztán az érvényes szerződés hatálya meddig tart, arra szintén különböző megoldások jöhetnek szóba.

  • Egy olyan megbízási szerződés, amely egy adott ügy elintézésére vonatkozik, a képviselet sikeres ellátását követően hatályát veszti.
  • Jellemző eset, hogy a felek egy lakásbérleti szerződést egy év határozott időre kötnek meg. Ekkor a felek rendelkezhetnek úgy, hogy az egy év elteltét követően hatályát veszti, a bérlő köteles lesz kiköltözni, a bérbeadó pedig jogosult lesz birtokba venni az ingatlant.
  • Ugyanakkor ha a felek erről nem rendelkeznek és a határozott idő leteltét követően a bérlő a dolgot tovább használja, a szerződés – bizonyos feltételek fennállása esetén – határozatlan időtartamúvá alakul át. Ekkor pedig a feleknek kifejezett intézkedése – a felmondási jog gyakorlása – szükséges a szerződés hatályon kívül helyezéséhez.
  • Olyan helyzet is elképzelhető, hogy a két fél között párhuzamosan több hatályos szerződés is érvényben van. A helyzet rendezése céljából dönthetnek úgy, hogy a különböző megbízásokat egy szerződésben összesítik, melyben kimondják, hogy az új szerződés hatályon kívül helyez a felek között létrejött minden korábbi megállapodást.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény III. Fejezet
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. könyv

Kapcsolódó fogalmak: