fbpx

Üzleti titok

Az üzleti titok elsősorban polgári jogi és versenyjogi fogalom, amelyet korábban maga a Ptk. szabályozott. Azonban az uniós irányelveknek való megfelelés céljából már külön jogszabály, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szabályozza a kérdést, míg a Ptk. kisegítő jelleggel úgy rendelkezik, hogy a hatálya alá tartozó olyan kérdésekben, amelyeket a szerzői jogról és az iparjogvédelemről, valamint az üzleti titok védelméről rendelkező törvények nem szabályoznak, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A törvény rendelkezései alapján az üzleti titok 

  • a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, 
  • titkos, így vagyoni értékkel bíró olyan 
  • tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, 
  • amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

A fenti definícióból kirajzolódnak azok a követelmények, amelyeket a jogalkotó az üzleti titokká minősítéssel kapcsolatban elvár. Első ilyen, mely szerint annak valamilyen gazdasági tevékenységhez kell kapcsolódnia, méghozzá olyan módon, hogy az titkossága miatt vagyoni értékkel bírjon. Ezzel kapcsolatban a titkosság alatt a jogalkotó azt várja el, hogy ne legyen közismert vagy az adott gazdasági tevékenységet végző személyek számára könnyen hozzáférhető. Azaz például az árrés kalkuláció hiába üzleti, nem lesz titok, míg például egy teljesen magánjellegű, innovatív megoldás minősülhet ugyan titoknak, mégsem lesz üzleti.  

Üzleti titok lehet a gyártási folyamat, műszaki megoldások, üzleti stratégiák vagy belső gazdasági adatok. A törvény az üzleti titokkal megegyező védelemben az úgynevezett védett ismeretet, talán ismertebb nevén a know-how-t, amely a törvény definíciója szerint azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

Ahhoz, hogy az üzleti titok védelemben részesüljön, a titok jogosultjának (akinek a jogszerű gazdasági, pénzügyi, üzleti érdekeit az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése sértené) az adott helyzetben általában elvárható magatartást kell tanúsítania a titok titokban tartása érdekében. 

Vonatkozó jogszabályok:

  • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:55. §
  • Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény

Kapcsolódó fogalmak:

Copyright © 2022 – BP Legal

Minden jog fenntartva