fbpx

Ingatlan-nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartás közhiteles nyilvántartás, amely településenkénti – nagyobb városok esetén kerületenkénti – bontásban tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának főbb adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és más, jogi szempontból releváns tényeket.

Az ingatlan-nyilvántartás közhiteles és nyilvános: abba bárki betekinthet és az adott ingatlanra vonatkozó fontosabb információkat megismerheti. Közhiteles, ezért az ott bejegyzett adatok valódiságát mindenki számára hitelesen tanúsítja. Az ide bejegyzett jogok és tények valódiságát a törvény vélelmezi – így ha valaki ezek megfelelőségét vitatná, úgy őt terhelné az ellenkező bizonyítása.

Napjainkban az ingatlan-nyilvántartást egységesen a járási földhivatalok vezetik az olyan önálló ingatlanokról, amelyek saját helyrajzi számmal rendelkeznek – azaz más ingatlanoktól függetlenül lehetséges velük rendelkezni (például átruházni vagy megterhelni őket). A nyilvántartásban szereplő ingatlanoknak pedig az alábbi típusaik vannak:

  • Önálló ingatlanok, ilyen a földrészlet (például egy telek), valamint a földrészlet és a rajta emelt épület, amennyiben mindkettőnek ugyanaz a tulajdonosa.
  • Egyéb önálló ingatlanok, mint az épület, ha az nem vagy csak részben a földtulajdonos tulajdona vagy egy társasházban lévő öröklakás.
  • Termelőszövetkezeti részarány, amely az ingatlanoknak egy speciális típusa.

A településenként (vagy kerületenként) vezetett ingatlan-nyilvántartás célszerűségi okokból több, különböző részből áll össze. Hétköznapi értelemben a nyilvántartás „legfontosabb” része – a különböző rajzi és kiegészítő nyilvántartások mellett – az úgynevezett a írásbeli alapnyilvántartások. Egyik ilyen alapnyilvántartás a tulajdoni lap, amely egy adott ingatlan lényeges adatait (például területe, fekvése, tulajdonosai), valamint az ingatlanra vonatkozó olyan jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket tanúsítja, melyek általában az ingatlannak valamilyen korlátozását, például jelzáloggal vagy haszonélvezettel való terheltségét jelentik. A másik alapnyilvántartás pedig földkönyv, amely az adott településen (kerületben) található valamennyi ingatlan legfontosabb adatait – úgy, mint címük, helyrajzi számuk vagy területnagyságuk – tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény,
  • 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról. 

Kapcsolódó fogalmak: