fbpx

Tulajdonjog bejegyzési engedély

A tulajdonjog bejegyzési engedély által az ingatlant eladó korábbi tulajdonos feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Földhivatal a vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze. A hozzájárulás feltétele, hogy a felek valamennyi szerződéses kötelezettségüket teljesítsék – a gyakorlatban ez a vevő részéről legtöbbször a vételár teljes megfizetését jelenti.

Éppen ezért nagyon fontos figyelemmel lenni a szerződésben foglaltakra, ugyanis a bejegyzésre kizárólag valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítését követően kerülhet sor. Ha a felek a vételár megfizetésén túl további kötelezettségekben is megállapodnak a vevő terhére, akkor a teljes vételár megfizetése önmagában nem lesz elegendő a tulajdonjog bejegyzésére, azaz annak megszerzésére, hanem az egyéb, járulékos kötelezettségeket is teljesíteni kell.

A bejegyzési engedély képezheti az ingatlan adásvételi szerződés részét is. Ez akkor fordulhat elő, amikor a vevő a vételárat egyösszegben, a szerződés aláírásakor vagy rövid határidőn belül megfizeti. A gyakorlatban jellemzőbb azonban, hogy a vevő a teljes összeget részletfizetés keretében egyenlíti ki, például, amikor a vételárat hitelből kívánja megfizetni. A Ptk. rendelkezései alapján ebben az esetben az eladó az ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntarthatja.

Ebben az esetben a tulajdonjog bejegyzési engedély jellemzően nem képezi a szerződés részét, hanem külön okiratban kerül megfogalmazásra. Ezt a dokumentumot pedig a felek a szerződést ellenjegyző ügyvédnél letétbe helyezik, aki a teljes vételár megfizetésének igazolását követően nyújtja be azt a Földhivatalba. A Földhivatalnak pedig a bejegyzési engedély benyújtását követően hatvan nap áll rendelkezésre a vevő tulajdonjogának bejegyzésére. 

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 29. § 

Kapcsolódó fogalmak: