fbpx

Üzletrész

Az üzletrész polgári jogi, társasági jogi fogalom.  Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó jogok és kötelezettségek összessége, amely a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik.. Ehhez igazodhat még például szavazati joguk és a társaság nyereségéből is ennek alapján jogosultak osztalékra.

A törzsbetétek összege adja meg a társaság törzstőkéjét – ez kft. esetében legkevesebb hárommillió forint. . Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek főszabály szerint.

Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik, a törzsbetétek mértéke azonban eltérhet és egy tagnak több törzsbetétje is lehet. A törvényi megkötés mindösszesen annyi, hogy a törzsbetét mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál. A törzsbetét tehát nem más, mint a vagyoni hozzájárulás, míg az üzletrész ennél tágabb fogalom, mert beletartoznak azok a jogosultságok, amelyek a tagot megilletik és azok a kötelezettségek is, amelyek terhelik a társasággal szemben. 

Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, illetőleg egy tagnak több üzletrésze is lehet, de a társasággal szemben ekkor is egy tagnak számítanak mind a közös tulajdonosok, mind a több üzletrészt tulajdonló tag is. 

Az üzletrész forgalomképes, azaz adásvétel tárgya is lehet. A társaság tagjai között szabadon átruházható, kívülálló személyre pedig akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta – kivéve, ha pont ennek elmaradása miatt szűnt meg tagsági viszonya. Ebben az esetben azonban a társaság tagjait elővásárlási jog illeti meg az üzletrész vonatkozásában. Ezen túl az üzletrész örökölhető és egy házassági vagyonjogi perben a házastárs által megszerezhető.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyv XXIV. Fejezet

Kapcsolódó fogalmak:

Copyright © 2022 – BP Legal

Minden jog fenntartva