fbpx

Tevékenységi kör

Minden vállalkozásnak – legyen az gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás – az általa végzett tevékenységeket úgynevezett TEÁOR, illetve egyéni vállalkozók esetében ÖVTJ számok formájában fel kell tüntetnie a rá vonatkozó nyilvántartásban (a cégjegyzékben vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában).

A TEÁOR a „Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszer”, míg az ÖVTJ az „Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke” kifejezés rövidítése. Ezek a számok a KSH által vezetett kódrendszer részei. Minden tevékenységhez tartozik egy hat számjegyű kódszám, amely azonosítja az adott tevékenységet.

Egy vállalkozás által végzett tevékenységek között megkülönböztetjük a főtevékenységet és a melléktevékenységeket. Főtevékenység az, amely tevékenységgel kapcsolatban az adott vállalkozás a legtöbb számlát kiállítja, viszont az nem szükséges, hogy ez a tevékenység elérje az ötven százalékot, csupán, hogy arányaiban ez legyen a legtöbbet végzett tevékenység.

A melléktevékenységek – melyek jellemzően a főtevékenységhez kapcsolódó, kiegészítő jellegű szolgáltatások – korlátlan számban felvehetők ugyan, de nem szabad a „halmozás” hibájába esni, hiszen – bár konkrét jogszabályi rendelkezés ezt nem tiltja – egy tevékenységi körök alapján „mindenhez is értő” vállalkozás képe sokat ronthat az adott cég üzleti megítélésén, komolyságán. A lényeg tehát, hogy a tevékenységi körök fedjenek le minden olyan szolgáltatást, amellyel kapcsolatban az adott vállalkozás számlát állít ki, és ezek közül a leggyakrabban, legmagasabb ellenszolgáltatás fejében végzett legyen a főtevékenység.

Valamennyi tevékenységi kör ingyenesen felvehető és a legtöbbjük nem igényel különös szakértelmet vagy külön engedélyt. Vannak azonban engedélyköteles vagy képzettséghez kötött tevekénységek, melyek csak kizárólag a jogerős hatósági engedély alapján vagy végzettség megléte esetén kezdhetők meg és folytathatók. A képzettségi követelménynek a társaság valamely tagja, de akár munkaviszonyban vagy megbízási szerződés alapján foglalkoztatott alkalmazottja is megfelelhet. 

Az engedélyköteles tevékenységek listáját ezen a linken tudod ellenőrizni, míg a TEÁOR kódokat ezen a linken, az ÖVJT kódokat pedig itt tudod megtekinteni.

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
  • Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kapcsolódó fogalmak: