fbpx

Amit a foglaló mintáról és a foglaló adásvételben betöltött szerepéről tudni kell

Miről fogsz olvasni?

A foglaló gyakran alkalmazott megoldás ingatlanok adásvétele során. Az eladónak átadott pénzösszeggel tudod jelezni vásárlási szándékod komolyságát és megfizeted vele a vételár első részletét is egyben. A közhiedelem szerint, ha „lefoglalózol” egy ingatlant, azzal automatikusan jogot szerzel arra, hogy később mások előtt meg is vásárold. 

Minden esetben igaz ez az állítás? Mit kell tenned, ha a vételár egy részét foglalóként szeretnéd átadni? Ha ezt megtetted, akkor mindenki mást megelőző jogot szereztél az ingatlan megvásárlására? 

Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Megnézzük a vonatkozó jogi szabályozásokat, kitérünk egyes gyakorlati kérdésekre és arra, hogy mire kell figyelned egy foglaló minta elkészítésekor.

Foglaló átvételi elismervény minta szerződés letöltése

Foglaló átvételi elismervény minta

4.9
4.9/5

606 értékelés alapján

Milyen jogi szabályozás vonatkozik a foglalóra?

A foglalóra vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XXVI. fejezete „a szerződés megerősítése” címszó alatt tartalmazza. A foglaló ugyanis a polgári jogban úgynevezett szerződést megerősítő mellékkötelezettség: azaz soha nem önmagában létezik, hanem mindig kapcsolódik valamilyen – jellemzően adásvételi – szerződéshez, amelynek a teljesülését hivatott elősegíteni.

Mit jelent, hogy szerződést megerősítő mellékkötelezettség?

Másnéven szerződésbiztosító mellékkötelezettségként is találkozhattál már a fogalommal.  A lényege, hogy az ilyen mellékkötelezettségek – mint a foglaló vagy a kötbér – soha nem csak önmagukban léteznek, hanem mindig van egy fő kötelezettség – jellemzően adásvételi, de lehetséges, hogy egy szolgáltatási szerződés – aminek a megerősítését célozzák. A foglaló ezt a rendeltetését úgy tölti be, hogy vagyoni szankciókkal sújtja azt a felet, aki miatt a szerződés megkötése később meghiúsul. De nézzük, mit is mond erről pontosan a Ptk.! 

Milyen szabályokat tartalmaz a Ptk. a foglaló vonatkozásában?

A Ptk. rendelkezései szerint a másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha

 • annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként (például egy később megkötendő ingatlan adásvételi szerződés megkötésének) kerül sor, és 
 • ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. Azaz, egyértelmű legyen, hogy az összeget mint foglalót adtad át, és az nem csupán vételár előleg, amire más szabályok vonatkoznak – erre lentebb részletesen ki is fogunk még térni.

A Ptk. kifejezetten nem rendelkezik róla, de a fenti szabályból következik, hogy foglalóról csak írásban tudsz érvényesen megállapodni.

Ahhoz, hogy a szerződésből kitűnjön, hogy a pénzösszeg átadására foglalóként került sor, mindenképpen írásba kell azt foglalni, csak így lehet kétséget kizáróan igazolni az átadott összeg rendeltetését.

Ha a foglaló átadása megtörtént, akkor a későbbiekben két út lehetséges: vagy megkötitek az adásvételi szerződést egymással vagy pedig az valamilyen okból később mégsem jön létre. Nézzük, milyen következményekkel jár egyik vagy másik eset!

 • A Ptk. úgy rendelkezik, hogy ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Azaz, ha megkötitek az ingatlan adásvételi szerződést, akkor az ingatlan vételára csökkeni fog a korábban átadott foglaló összegével – ekkor lényegében a foglaló éppen ugyanazt a funkciót tölti be, mint egy egyszerű vételár-előleg.
 • Ha viszont a szerződés később mégsem jön létre, akkor azt kell vizsgálni, hogy ez kinek a hibájából következett be, azaz ki a felelős a teljesítés meghiúsulásáért.
  • Ha a vevő felelős, akkor az átadott előleg összegét elveszti, az teljes egészében az eredetileg eladóként szereplő, később mégis „hoppon maradt” felet illeti meg.
  • Ha az eladó lép vissza a szerződéskötéstől, akkor egyrészt köteles:
   • visszafizetni az átvett foglaló összegét és
   • még egyszer ennyi összeget megfizetni a vevő részére, mintegy szankcióként azzal kapcsolatban, hogy a szerződéskötéskötés miatta nem történt meg. Tehát ebben az esetben az eladó a kapott foglalót kétszeresen fogja megfizetni a vevőnek.
 • És lehetséges egy olyan eset is, amikor nem jön létre a szerződés, de ez valamilyen olyan okból következik be, amiért egyik fél sem tekinthető felelősnek vagy mindkét fél felelős. Ingatlan vásárlása esetén az első egy kevésbé valószínű forgatókönyv, de például ha az ingatlan egy földrengés miatt megsemmisül, emiatt egyik fél sem lehetne felelős, míg kölcsönös egyetértés esetén pedig mindkét fél egyenlő arányban felel a szerződéskötés elmaradásáért.

Mint láthatod tehát, a foglaló átadása esetén is mind a vevőnek, mind az eladónak van még lehetősége visszalépni a szerződéstől, viszont a visszalépő fél anyagilag mindenképpen rosszul fog járni. Ezt nevezik a foglaló „szankciós jellegének”

Mit mond a bírói gyakorlat az előleggel kapcsolatban? 

Fontos kitérni továbbá a Ptk.-nak azon rendelkezésére, mely szerint a túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. Az előleg szankciós jellege tehát bünteti azt a felet, aki miatt nem jön létre később a szerződés. Egy nagyobb értékű ingatlan esetében ez jelentős összeget jelent, adott esetben pedig aránytalan teher lenne, ha a felelős fél több millió forintot bukna amiatt, ha később mégis el kíván állni az adásvételtől. Ezért a gyakorlatban akkor tekinthető helyes mértékűnek a foglaló, ha azt körülbelül a vételár 5 – 20 százalékában határozzátok meg. 

Az öt százalékos foglaló már elég mérték ahhoz, hogy a felek komolyan vegyék a vállalt kötelezettségüket (ugyanakkor a foglaló mértékének nincsen minimuma, az egy százalékban megállapított foglaló is jogszerű). A húsz százalékos felső határ pedig jellemzően az az összeg, ami még nem jelent aránytalan anyagi terhet, de ezt mindig a konkrét esetben lehet csak pontosan eldönteni. Viszont ha az ennél magasabb összegű foglaló fizetésére kötelezett fél a bírósághoz fordul, valószínűleg a bíróság helyt fog adni kérelmének és csökkenteni fogja annak mértékét.

Mi a különbség a foglaló és az előleg között?

A foglaló és az előleg fogalma sok hasonlóságot mutat, egy nagyon jelentős különbség van közöttük: az előleg nem rendelkezik szankciós jelleggel. Közös bennük, hogy mind a kettőt előre kell átadni, és abban az esetben, ha később megkötitek a szerződést, észre sem veszel semmilyen különbséget a kettő között, hiszen mind a foglaló, mind az előleg bele fog számítani a későbbi vételárba.

A különbséget akkor látod igazán, ha a szerződés később mégsem jön létre és az valamelyik félre vezethető vissza. Míg foglaló esetében ekkor vagy a vevő vagy az eladó bukni fogja a foglaló összegét, addig az előleg átadása ilyen következményekkel nem jár. Ha később mégsem jön létre az adásvétel, akkor mindössze annyi történik, hogy az eladó visszafizeti az előleg összegét és senkit nem ér hátrány amiatt, hogy a szerződés megkötésére nem került sor. 

Miért fontos jogi szakértő segítségét kérni?

A foglaló jól bevált jogintézmény, nemcsak ingatlan adásvétel, de szolgáltatásra irányuló megállapodások esetén is elő szokott fordulni. Ugyanígy találkozhatsz vele ingó adásvétel esetén is, egy laptop vagy gépjármű vásárlásakor szintén adhatsz át foglalót. Ingatlan vásárláskor azonban lényegesen magasabb, milliós összegekről beszélhetünk még a foglaló esetében is. Ezért fontos, hogy minden rendben menjen, hiszen egy pontatlan megfogalmazás vagy apróbb figyelmetlenség is súlyos anyagi következményekkel járhat.

Mit tartalmazzon a foglaló minta?

Fontos, hogy egyértelműen kitűnjön belőle, hogy az összeget foglalóként adod át, ennek hiányában ugyanis egyszerű vételár-előlegnek fog minősülni.

Egy vételi elismervény önmagában nem fogja kiváltani a kívánt joghatásokat és az eladó minden további következmény nélkül elállhat az üzlettől és másnak is értékesítheti az ingatlant.

Emellett minden esetben rögzítsd benne pontosan, hogy kinek (édesanyja nevét, lakóhelyét és személyi igazolvány számát is feltüntetve), mikor és mekkora összeget adtál át foglalóként, illetve jelöld meg benne az ingatlant is, pontos címmel és helyrajzi számmal együtt!

Nagyon fontos, hogy amellett, hogy a dokumentumból egyértelmű legyen, hogy az összeget foglalóként adtad át, térj ki benne a későbbi vételár összegére is!

Ugyanis ha ezt nem rögzíted, egy rosszhiszemű eladó később feljebb is „tornázhatja” a vételárat – ekkor pedig ehhez az összeghez lehetsz kötve, ha nem szeretnéd elbukni a foglaló összegét. Utólag nagyon nehéz lenne bizonyítanod, hogy korábban más összegben állapodtatok meg!

Foglaló átvételi elismervény minta szerződés letöltése

Foglaló átvételi elismervény minta

4.9
4.9/5

606 értékelés alapján

Miért fontos jó ügyvédet választani ingatlan vásárlása esetén?

Az ingatlan adásvételi szerződéssel kapcsolatban törvényi előírás, hogy azt csak ügyvéd vagy közjegyző készítheti el. Ilyen esetekben mindig jelentős pénzösszegekről beszélhetünk, amely megköveteli olyan szakember közreműködését, aki felhívja a figyelmedet a lehetséges buktatókra, a jogszabályi követelményekre és mindkét fél érdekeit szem előtt tartva jár el. Ezért célszerű minden, ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozattal kapcsolatban jogi szakértő bevonása!

A BP Legalnál felkészült szakemberekkel várunk, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek ingatlan adásvétel területén. Felhívjuk a figyelmedet a legapróbb részletekre, teljeskörű tanácsadást biztosítunk számodra és segítünk a földhivatali ügyintézésben, a NAV adatlap elkészítésében, illetve minden, ingatlanjogi és illetékfizetéssel kapcsolatos kérdésben is! Keress minket bizalommal és lépj velünk kapcsolatba!

Összegezés

A foglaló hasznos jogintézmény, hiszen nemcsak kifejezheted, de meg is erősítheted vele vételi szándékodat, amit ha az eladó is elfogad, ő is érdekelt lesz az adásvételi szerződés későbbi megkötésében. Viszont – különösen ingatlan vásárlása esetén – egy kis pontatlansággal is jelentős összegeket bukhatsz, vagy éppen lehetővé teheted a másik félnek, hogy következmények nélkül szabaduljon egyezségetekből.

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

A kitöltés kötelezettségmentes.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Ezeket olvastad már?

Hova küldjük a foglaló átvételi elismervény minta szerződést?